Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné


pondělí 1. 2.
český jazyk - on-line v 8:55
- ranní kruh
- kontrola PS a Myšáka
- PS 54/29 - rámeček + a

anglický jazyk A1 - on-line v 9:55
- sešit English - věty typu "We eat the roots of carrots." 
- PB 61
- AB 61
- AB 87/5, 6

matematika - geometrie - on-line v 11:05
- PS 43
- sešit geo - uč. 59/2, 3

vlastivěda
- doplnit, co komu chybí v PS - měl by být celý hotový - NEVYHAZOVAT!
- do sešitu na zápisy nakreslete přes celou stránku štít renesančního domu - pro inspiraci:
https://i.pinimg.com/564x/7f/58/07/7f58077ab94ac9216932b633db3701d5.jpg

https://www.jiznicechy.cz/files/target/1123/29fb9ecd716591e079a31f7838937a3c.jpg

https://www.telc.eu/userfiles/image/turista/Tel%C4%8D_renesan%C4%8Dn%C3%AD%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

- projděte si v učebnici rámečky ,,Zapamatuj si" ze všech kapitol - bude se vám to hodit na on-line hodinu na hru Vzhůru na vlastivědu
- Dějiny udatného českého národa - díly 55, 56, 57, 58 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

úterý 2. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- rovnice - MŠ - uč. 31/7 n, d, z
- PS 35/5   36/6

český jazyk (není on-line - lékař)
- ČJŠ - napiš do sešitu slovo ,,zpívat" v přítomném čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle (Pro připomenutí se odívej do uč. na str. 140)
- PS 54/29 b, c, d, e
- quizizz - vzory podstatných jmen rodu mužského - kód 39666988

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477255894
- AB 84
- AB 86/3
- AB 87/4
- do sešitu English - Little acts of kindness - napiš 10 jednoduchých věcí nebo činností, kterými můžeš udělat ostatním radost. Pro inspiraci: https://cdn.naturalbeachliving.com/wp-content/uploads/2017/09/random-acts-of-kindness-ideas-for-preschoolers-pin2-682x1024.jpg

středa 3. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola ČJŠ a PS
- cvičný diktát
- osoba, číslo a čas sloves
- PS 55
- Myšák 54

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- hra Vzhůru na vlastivědu (opakování českých dějin)
- výroba šablonky ČR (budeme používat do sešitu na zápisy) - na hodinu si připravte nůžky, papír a tvrdý papír
- části ČR, sousedé ČR (nestihli jsme, uděláme příště)

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350703
- Explore nature project (na papír, nebo do sešitu English) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350535
- procvičit si slovíčka z PB 54 a PB 56, brzy na ně bude kvíz

matematika
- PS 36/7, 8, 9, 10

přírodověda
- video - Nezkreslená věda - ropa: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
- pokračovat v práci na projektu z neživé přírody (požadavky viz přírodověda 27. 1.)

český jazyk - sloh
- práce na časopise

čtvrtek 4. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- PS 42/1, 2, 3, 4 dole
- quizizz - sčítání a odčítání čísel nad 10 000 zpaměti - kód 22744492
 

anglický jazyk A1 (není on-line - lékař)
- quizizz - vocabulary - A day in the country - kód 37211564
- Flipping for plants - máte dvě možnosti - buď téma zpracovat opravdu jako ,,flip book", nebo dát všechno do čtyř okýnek na jeden papír: https://i.pinimg.com/564x/9b/23/c3/9b23c33907e07bd739cd0e29c2204e33.jpg
    - práce bude obsahovat čtyři části: 1. část - What plants need (můžete použít informace z PB 61), 2. část - Parts of plants https://i.pinimg.com/474x/68/d8/8d/68d88d203665a59fae389b76ab08d337.jpg , 3. část - Life cycle of a plant https://i.pinimg.com/564x/1f/73/1d/1f731dc776dd477dbc9f40400782eb0b.jpg , 4. část - Plants we can eat (vyberte alespoň čtyři rostliny, které jíme)

český jazyk
- ČJŠ - napište sloveso zpívat v budoucím čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle
- PS 56
- Myšák 55

vlastivěda
- odučeno ve středu on-line - viz zadání ze středy

pátek 5. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - A1 v 8:55, A2 v 11:05
- kontrola ČJŠ, PS a Myšáka
- ČJŠ - tvary slovesa ,,zpívat" v minulém čase
- PS 57
- Myšák 56-57

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- PS 45  Dodělávky v PS. Projděte si celý první díl PS a doplňte, co vám chybí. Všechny stránky už by měly být hotové. Pozor, aby u slovních úloh byly i výpočty a odpovědi - nejen výsledek. Během příštího týdne vypíšu v Teams zadání na kontrolu PS. Ke kontrole vkládejte opravdu hotové PS, abychom si je nevraceli desetkrát tam a zpět.

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 8. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- PS 58/10, 11

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- Reading box 71 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477619474
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants

matematika - geometrie
- oprava MŠ a PS
- sešit geometrie - rýsování trojúhelníka a pravoúhlého trojúhelníka
- PS 30 (nestihli jsme, doděláme příště)

vlastivěda
- quizizz - nástup Habsburků, renesance - kód 41125228
- uč. 2, 3 (modrý díl učebnice - Naše vlast)
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477617019
- PS 2/1, 2   25/1, 4 (PS Česká republika a Evropa)

úterý 9. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- rovnice na násobení a dělení - MŠ - uč. 40/2
- písemné násobení dvojciferným číslem - MŠ - uč. 36/10 - 1., 2., 3. příklad
- slovní úloha - MŠ - uč. 36/12

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - koncovky rodu mužského - kód 50436844
- cvičný diktát
- ČJŠ - budoucí čas slovesa ,,zazpívat"
- PS 58/12, 13, 14

anglický jazyk A1
- Primary reading box 67 - správně spojené části vět zapište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477883205
- AB 62
- Wordwall: https://wordwall.net/resource/665760/plants-parts
https://wordwall.net/resource/6338473/plants
https://wordwall.net/resource/2165519/plants

středa 10. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - ,,zazpívat" - tvary v minulém čase
- PS 59
- Myšák 58
- upoutávka na časopis

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - poloha, části, obyvatelstvo
- uč. str. 4
- PS 26
- samostatně - zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477967625
- kontrola prvního dílu PS

anglický jazyk A1
- Primary pronunciation box - worm words - vypište do sešitu English slova, která obsahují zvuk ɜ:   https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477967832
viz slovo "worm" https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/worm
Slova, u kterých si nejste jisti výslovností, prožeňte slovníkem: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky
- AB 63
- Wordwall https://wordwall.net/resource/10689363/country
https://wordwall.net/resource/10689615/adjectives

matematika
- MŠ - uč. 36/10 - 4., 5., 6. příklad
- MŠ - uč. 40/3 - první řádek (= první polovina rovnic)

přírodověda
- dokončení projektu neživá příroda do 12. 2. (Jakmile doprezentujeme živočichy, začneme prezentovat neživou přírodu.)

český jazyk - sloh
- dokončení práce na časopise do 15. 2.

čtvrtek 11. 2.
matematika - on-line přes Teams půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- kontrola MŠ
- MŠ - 40/3 - 2. řádek
- PS 30 - trojúhelníková nerovnost (dokončení geometrie z pondělí)
- quizizz - písemné sčítání nad 10 000 - kód 45419036

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola sešitu English a AB
- PB 62, 63
- opakování "shall"
- prezentace - explore nature, flipping for plants

český jazyk
- přečíst časopis Dannyho parťáci a Psí radost - najdete je v Teams - předmět ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 2.
český jazyk - on-line půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - sloveso "zazpívat" v rozkazovacím způsobu
- PS 60
- Myšák 59

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- prac. list 2/9, 10, 11, 12, 13 - odpovědi pište do MŠ (Neopisujte zadání, pište jen to, co byste běžně napsali do pracovního listu. Označte si číslem jednotlivá cvičení - usnadní vám to kontrolu.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/M_geo/1478113768

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu, řekni někomu, o čem jsi četl

pondělí 15. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 61
- upoutávky na časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Explore nature, flipping for plants, little acts of kindness

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ
- osa úsečky, střed úsečky - uč. 38/1, 2 - do sešitu geometrie
- PS 27 oprava překlepu 25

vlastivěda
- Česká republika - demokratický stát
- uč. 5, 6
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478295020
- PS 27

úterý 16. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- přímá úměrnost - MŠ - uč. 41/2, 3
- PS 22

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- cvičný diktát
- ČJŠ - ,,zazpívat" v podmiňovacím způsobu
- PS 62
- časopisy
- quizizz - osoba sloves - kód 48738716

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478566746
- Reading box 73 - přečíst a zapsat odpovědi do sešitu English: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478567982
- quizizz - "shall" - kód 67072412

středa 17. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- PS 63
- kaminet - osoba, číslo a čas sloves 1, 2, 3, 4 http://kaminet.cz/ces/casovani/slovesa1.php
- Myšák 60
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - demokratický stát 
- uč. str. 7
- kontrola PS 27
- rozdělení témat na referáty na kraje
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478659875
 

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663723
- do sešitu English - ke každému vyberte jen ta slova, která obsahují stejný zvuk: black cat  zvuk /æ/ = široké ,,e" s otevřenou pusou
pink pig zvuk /i/, brown cow zvuk /au/  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663889
- vylovit do příští on-line hodiny všechny projekty, které nemáte odprezentované

matematika
- jednotky délky - uč. 44/1 a obě růžové tabulky - přečíst
- MŠ - uč. 44/6
- PS 18

přírodověda
- uč. 50, 51
- PS 27
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1478662152

český jazyk - sloh
- slohové úkoly - spolužáci - přečíst v učebnici na str. 95-97/cv. 1, 2, 3
- napsat vlastních deset doporučení pro dobré vztahy ve třídě (termín odevzdání 3. 3. do zadání v Teams)

čtvrtek 18. 2.
anglický jazyk A1 - on-line přes Teams - spojeno mimořádně od 8:00
- kontrola sešitu English
- sešit English - procvičení slovní zásoby
- World of animals - PB 64, AB 64
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants, Little acts of kindness
- What have I got? - game

matematika - on-line přes Teams - spojeno od 8:55
- kontrola MŠ a PS
- uč. 45/1
- MŠ - uč. 45/6
- PS 19
- quizizz - písemné odčítání nad 10000 - kód 46328412

český jazyk
- přečíst v učebnici oranžové tabulky ze str. 146, 148, 150, 151, 152, 153
- kaminet - sloveso být - čas - cv. 1, 2, 3: http://kaminet.cz/ces/casovani/bytcas1.php 
- přečíst časopisy - Soviny, Gól - najdete je v Teams, předmět ČJ, soubory, výukové materiály

pátek 19. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 64
- Myšák 61
- časopisy

přírodověda - on-line v 9:55
- kontrola PS
- opakování - čas, teplota
- prezentace projektů

matematika
- uč. 47/1 přečíst
- MŠ - uč. 47/2
- PS 20


český jazyk - čtení
- časopisy - Pastelka, Kočkopis - najdete v Teams - ČJ - soubory - výukové materiály

jarní prázdniny 22.-26. 3.

pondělí 1. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 95/1, 2
- časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace
- sešit English sentences about animals
- PB 65
- AB 65
- game - Guess the animal

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- sešit geometrie - náčrt a rýsování čtverce a obdélníka - uč. 43/1, 2
- PS 34
- na zítřejší hodinu budou také potřeba rýsovací pomůcky

vlastivěda
- Kraje ČR - úvod - uč. str. 8
- Poznámka k minulé hodině: Primátor není jen v Praze, ale i ve statutárních městech - např. v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích atd. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto#Seznam_statut%C3%A1rn%C3%ADch_m%C4%9Bst
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1479847390  Pokud by se vám nepodařilo rozluštit názvy krajů a krajských měst z obrázku v zápise, použijte opačnou stranu mapy ,,Kupka". Kraje najdete v pravé horní části.
- PS 2

úterý 2. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- možnosti značení stran trojúhelníku, čtverce a obdélníku
- obvod trojúhelníka - uč. 46/2, 3
- PS 31/1, 2, 3, 4
http://matika.in 4. ročník, obsahy, ABCD, kostičky

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - číslo sloves - kód 26954108
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 65 - věta
- časopisy
- Myšák 62

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959019
- Primary Grammar Box 58 - věty a odpovědi zapsat do sešit English (Zadání neopisujte, jen si věty správně očíslujte, aby se vám dobře kontrolovaly.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959201
- Bamboozle - Animal habitats - ústně odpovězte na otázku, pak klikněte na obrázek a zobrazí se vám odpověď. Slovíčka, která neznáte, si zapište do sešitu English. Projdeme je na on-line hodině. https://www.baamboozle.com/game/367558

středa 3. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - věta jednoduchá a souvětí - školákov cv. 1-5 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm
- PS 66
- Myšák 63
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kraje ČR a krajská města
- práce s mapou
PS 4 nestihli jsme - doděláme příště
- referát - hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480013277

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012917
- Primary pronunciation box 49 - opět vybírejte slova podle zvuků, odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012853
- Reading - odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012852

matematika
- uč. 48/1 přečíst
- MŠ - uč. 48/2
- PS 17

přírodověda
- projděte si prezentaci Jaro v přírodě, do sešitu z ní vypište 10 informací o jaru a nakreslete 1 obrázek: http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Jaro%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf

český jazyk
- přečíst časopisy Kratochvilný pandemník, Margal (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 4. 3.
anglický jazyk A1- on-line přes Teams - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- prezentace
- comparatives
- PB 66
- AB 66

matematika - on-line přes Teams - půlená - M1 v 11:05, M2 mimořádně až ve 12:00
- kontrola MŠ a PS
- osová souměrnost - uč. 49/1, 2, 3
- PS 31/5, 6
- PS 26
- quizizz - pamětné násobení a dělení nad 10000 - kód 26248700

český jazyk
- PS 95/3, 4, 5
- časopisy - Mazlíčci, Mazlíčci a zdraví, Můj časopis   (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 5. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - základná skladební dvojice - uč. 159/4 - výběr
- kontrola PS
- PS 67
- Myšák 64-65
- hodnocení časopisů

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Přírodní společenstva na jaře
- prezentace projektů
Pro zájemce - pracovní list na určování větviček, které najdete na vycházce: https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ucime-se-venku_Pracovni-listy_na-vetvi.pdf 

matematika
- dokončit PS 26
- uč. 51/1 - přečíst a do sešitu geometrie si zapsat vzorec pro výpočet obvodu obdélníka
- PS 35/1, 2, 3
- Příští týden budeme chvíli dělat ze druhého dílu, ale pravděpodobně začneme i třetí díl učebnice. Pokud putujete z místa na místo, nezapomeňte si ho přivézt.

český jazyk
- čtení časopisů - Příroda a my, Ptačí svět, Minecraft (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 8. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- oprava Myšáka
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/4 - zbývající věty - základní skladební dvojice

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - stupňování pravidelných jednoslabičných přídavných jmen
- kontrola AB
- PB 67
- AB 67

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola PS
- obvod čtverce a obdélníka - sešit geometrie - uč. 51/2, 52/4, zapsat do sešitu vzorec pro obvod čtverce
- PS 35/4, 5
- PS 37/1, 2, 3
- Od zítřka budeme používat třetí díl učebnice. Zalovte v šuplících a hledejte učebnici červené barvy.

vlastivěda
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480261916
- PS 8 (uč. 8)
- prohlédněte si plán centra Prahy - zkuste najít Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Petřínskou rozhlednu, Národní divadlo, Betlémskou kapli, Malostranské náměstí... https://sites.google.com/site/vehy02/plan-centra-prahy

úterý 9. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - čísla nad milion - uč. III. díl 3/1   4/4
- PS 1

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - slovesný způsob - kód 34726530
- ČJŠ - uč. 159/2 - všechny skladební dvojice
- pojmy holý / rozvitý
- PS 68
- Myšák 66
- hodnocení časopisů

anglický jazyk A1
- St. Patrick's day
- Watch a video: https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc
- Read about St. Patrick's day in Czech: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/den-svateho-patrika
- Make your St. Patrick's day dictionary (10 words with pictures or 1 complex picture with 10 words): https://busyteacher.org/uploads/posts/2012-03/1331154192_sem-ttulo.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/32/3a/97/323a97a3ad890777530c4755ef2e35b2.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/29/58/9f/29589f527f0a4cca88df1a7f8eca5497.jpg

středa 10. 3.
český jazyk - on-line v 8:55
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/2 - zbývající věty - všechny skladební dvojice
- ČJŠ - spojovací výrazy, vzorce souvětí
- PS 69
- Myšák 67

vlastivěda - on-line v 9:55
- Mapy a plány, orientace v krajině
- PS 4
- referát - Hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480602124
 

anglický jazyk A1
- do sešitu English - pravidla pro stupňování pravidelných dvojslabičných přídavných jmen: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480605633
 - prac. list (odpovědi do sešitu English) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480606571

matematika
- MŠ - uč. 4/11
- PS 2

přírodověda
- Park - uč. 52-53
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480602106
- PS 29

český jazyk - čtení
- časopisy - The Wolves, Týdeník profesí (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 11. 3.
matematika - on-line přes Teams půlená - M1 mimořádně už v 8:00, M2 v 8:55
- oprava MŠ a PS
- MŠ - uč. 4/12 
- PS 3/1, 2, 3
- quizizz - rovnice - kód 23084098

anglický jazyk A1 - on-line - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- comparatives - stupňování pravidelných troj a a více slabičných přídavných jmen
- prezentace - St. Patrick's Day dictionary
- PB 68
- AB 68

český jazyk
- nevyjádřený podmět - uč. 162/1 + 163/oranžová tabulka - přečíst
- PS 70
- časopisy Tygr, Yetti - Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola Myšáka a PS
- ČJŠ - skladební dvojice
- PS 71
- Myšák 68-69

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - vlastnosti látek - kód 55287106
- ekosystém park - uč. 55
- PS 30-31
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480782680
 - prezentace projektů

matematika
- PS 36
- Pro zájemce - Skoban: https://www.umimematiku.cz/sokoban#ps468
 
český jazyk - čtení
- Miki časopis (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 15. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- ČJŠ - uč. 158/1
- hodnocení časopisů
- (Kdo jste ještě neuložil do Teams sloh Spolužáci, doplňte ho. Brzy je začneme prezentovat.)

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - comparatives - stupňování nepravidelných přídavných jmen
- PB 69
- AB 69
- presentation - St. Patrick's Day

matematika
- budete potřebovat pravítko s ryskou, dlouhé pravítko i kružítko - připravte si je před hodinou
- kontrola PS
- uč. 6 - rýsování obdélníka pomocí rovnoběžek
- PS 27 - přenášení úseček

vlastivěda
- quizizz - Česká republika + kraje ČR - kód 60067010
- přečíst uč. 21, 22 (ke kapitole orientace v krajině z minulé hodiny)
- Středočeský kraj - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480860076
- PS 9 (Můžete používat uč. str. 8, kterou už jste četli dříve.)

úterý 16. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS 27/3
- rovnoběžníky - uč. 10
- PS 28

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - čas sloves (Než určíte čas, uvědomte si způsob. Ulehčíte si tím práci.) kód 02083266
- cvičný diktát
- ČJŠ - rozvitý/holý, podmět/přísudek
- PS 72/1, 2 - shoda podmětu v rodě středním s přísudkem
- hodnocení časopisů

anglický jazyk
- AB 87/7
- Projekt Animals (Vytvořit do pondělí 22. 3.)
   Vyberte jedno zvíře. Napište 4 věty o tom, jak vypadá a co dělá (použijte "it is", "it has got", "it can" - nepište jen jeden typ věty dokolečka), 1-2 věty o tom, co jí, 1-2 věty o tom, kde žije. Přidejte obrázek. Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.

středa 17. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- hodnocení časopisů
- cvičný diktát
- ČJŠ - holý/rozvitý podmět/přísudek
- PS 72/3, 4 (shoda podmětu v ženském rodě s přísudkem)

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Povrch ČR - uč. 23-24
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481223530
 - PS 28
- referát - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
  nestihli jsme - doděláme příští středu
(Další referáty budeme brát podle pořadí krajů v PS. Za týden bude Středočeský kraj, za dva týdny Karlovarský kraj.)

anglický jazyk A1
- odpovědi pište do sešitu English:
  - Pronunciation Box - bear words (slova se zvukem /eə/) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221203
 - Pronunciation Box - rhyming words - (napsat yes/no podle toho, jestli se dvojice slov na obrázku rýmuje) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221202
- 2 prac. listy na comparatives (neopisujte věty, zapište do sešitu jen odpovědi - očíslujte si je pro lepší orientaci při kontrolování):
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481232915
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481233008
 

matematika
- MŠ - uč. 7/1
- PS 3/5, 6, 7

přírodověda
- Potok a řeka - uč. 56, 57
- zápis  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481227777
 - PS 32

český jazyk - sloh
- Tip na výlet v ČR
Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.
- Co má sloh obsahovat:
    - pro koho je výlet určen (případně pro koho je nevhodný)
    - cesta - jak se na místo dostaneme
    - finance / otevírací doba (Pouze u míst, kde je potřeba něco platit, nebo která mají otevírací dobu. Pokud si vyberete např. volně přístupné jezírko, není tato část potřeba.)
   - informace o místě - 10 vět - můžete použít fakta, nebo i pověst o místě
   - důležité informace - jestli je potřeba něco speciálního, jaké je vhodné oblečení, jaká je dostupnost apod.
   - alespoň 1 obrázek

čtvrtek 18. 3.
matematika - on-line půlená - M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - písemné násobení dvojciferným číslem - kód 40806690
- kontrola MŠ a PS
- MŠ 7/3 + přečíst tabulky na str. 7, 8, 9
- PS 4/8, 9, 10
- (Zájemci o Klokana se mi nahlásí na on-line hodině nebo do chatu. Předpokládaný termín je v pátek 19. 3 ve 12:00 přes Teams.)

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- St. Patrick's Day (Kdo chce, může se obléct do zeleného.)
- reading
- bingo
- I spy
- one minute writing
- Scavenger hunt
- describe and guess
- quizizz - World of animals (slovní zásoba, druhý stupeń přídavných jmen, čtení) - kód 40376610

český jazyk
- ČJŠ - uč 161/1 - vypsat základní skladební dvojice
- PS 73
- Gretka - http://gramar.in - 4. ročník - čtení s porozuměním - Zá***a ****olamu

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 19. 3.
český jazyk - půlený - on-line přes Teams - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ + PS
- ČJŠ - uč. 162/3 - VJ/S
- PS 74
- Myšák 70-71

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Potok a řeka - uč. 58, 59, 60
- kontrola PS 32
- PS 33-34
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481393403
 - prezentace referátů

matematika
- MŠ - uč. 8/12
- PS 4/11, 12, 13

český jazyk - čtení
- časopis Divoká tlapka (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

přihlášení zájemci o soutěž Klokan - on-line přes Teams ve 12:00
- schůzka nebude probíhat přes tým, ale objeví se vám volání
- připravte si papíry a tužky nebo pera, abyste si mohli psát výpočty a kreslit poznámky
- odpovídat budete přes excelovou tabulku v zadání v Teams
- nejprve si řekneme instrukce, pak bude na samotnou práci 60 minut
- zadání úloh bude ve formátu pdf

pondělí 22. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- (kontrola Myšáka)
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- zbývající prezentace
- comparatives
- PB 70-71

matematika on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - uč. 10/3, 4, 14/2, 3
- PS 32 nestihli jsme, dokončíme příště

vlastivěda
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752076
- uč. 25
- slepá mapa ČR - povrch - úkoly 1, 2 (mapu najdete v příloze uprostřed PS)

úterý 23. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomky - uč. 12, 13
- PS 14/1, 2, 3, 4

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - věta jednoduchá a souvětí - kód 38121570
- ČJŠ - několikanásobný podmět (střední rod, ženský + střední rod)
- PS 75
- prezentace slohů - spolužáci

anglický jazyk A1
- AB 70
- Reading Box 59 (Nemusíte si překreslovat křížovku, stačí správně rozluštit zvířata a očíslovat si je podle zadání.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481692044
 - sešit English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481691836

středa 24. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - několikanásobný podmět (stř. + m. neživ, ž+m. neživ.) + přísudek
(V Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály najdete tabulku na shodu několikanásobného podmětu s přísudkem.)
- PS 76
- prezentace slohů - Spolužáci

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace referátů - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
- zápis - Vodstvo ČR https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752077
 - uč. 26, 27

anglický jazyk A1
- AB 71
- Reading Box 57 - do sešitu English - rozluštěte otázky, napište je + napište vlastní odpovědi https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481753002
- Goldilocks and the three bears - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
 - podívej se na příběh a z prac. listu udělej cv. 1, 3, 4 (cv. 2 je pro dobrovolníky - obsahuje slovesa v časech, které jste se neučili) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears-worksheet.pdf

matematika
- MŠ uč. 15/4
- PS 5/1, 2, 3

přírodověda
- Ekosystém pole
- uč. 61-65
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481749562
 - PS 35, 36

český jazyk - čtení
- přečtěte si článek Velikonoční zvyky a tradice. Dobrovolníci můžou prošmejdit i zbytek stránek, najdete tam velikonoční recepty a velikonoční vyrábění. http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

čtvrtek 25. 3.
matematika on-line půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - přímá úměrnost - kód 10231138
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomky - 15/1, 2
- PS 5/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB a English
- prezentace Animals
- Easter

český jazyk
- uč. přečíst tabulky ze str. 168, 169, 170, 171, 172, 174
- ČJŠ - uč. 163/3a, b (Neopisujte celý text. V části a zapište pouze VJ/S. V části b vzpište jen podmět a přísudek.)
- PS 77

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 26. 3.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ a PS
- ČJŠ - shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
- PS 78
- prezentace slohů - Spolužáci

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - Ekosystém park, ekosystém potok a řeka - kód 52219618
- Ekosystém pole
- kontrola PS
- PS 37
- prezentace projektů
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481889029

matematika
- PS 6

český jazyk
- čtenářská dílna - Čti cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 29. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- prezentace - Animals
- Easter

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - PS 32
- grafický násobek úsečky - PS 29

vlastivěda
- Vodstvo ČR 
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481939479
 - PS 29 (uč. 26-28)

úterý 30. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- zlomky MŠ:
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1376471479381086.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_299630004917527.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_165807982055060.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1114847802314967.jpg?ver=0

- PS 14/5 a, b, c, d, e, 6  nestihli jsme - dokončíme na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - základní skladební dvojice - kód 11184658
- ČJŠ - vzorce souvětí a shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- PS 96/1  nestihli jsme - dokončíme zítra
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- Values - Help the world - PB 85, AB 85
- Easter - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-easter.pdf

středa 31. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- ČJŠ - vzorce souvětí (školákov)
- PS 96/1
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Karlovarský kraj
- PS 10
- kontrola PS 29
- Vodstvo - příloha PS - slepá mapa ČR - vodstvo
- pro zájemce - http://umimefakta.cz slepé mapy - řeky 

anglický jazyk A1
http://umimeanglicky.cz - Gramatika - stavba vět - be, have, do - vyberte si alespoň 4 cvičení z kategorie ,,lehké". Vypracujte online, nepřepisujte do sešitu.

matematika
- MŠ 16/9, 10
- PS 9/1, 2

přírodověda
- doplnění přeskočené stránky - PS 28

český jazyk - čtení
http://gramar.in - 4. ročník, Poezie - Na dlouhou trať, Nehoda

úterý 6. 4.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomek jako část z čísla
(Připravte si 21 menších věcí, ve kterých se budete moct přehrabovat - např. pastelky, fazole, knoflíky...)
- PS 14/5, 6  nepište sami - doděláme společně na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- ranní kruh
- kontrola PS
- prezentace slohů
- quizizz - vzorce souvětí - kód 22116754

anglický jazyk A1
- Reading Box 61 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602300 Do sešitu English. (Rozdělit slova do zadaných kategorií - body, furniture, verbs, adjectives, clothes, other)
- Breakfast time (do sešitu English pouze odpovědi, nepřepisujte věty) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602299 

středa 7. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ČJŠ - opakování - přísudek (kaminet)
- zadání projektu O2 Chytrá škola - únikovka, tvorba vlastní aktivity pro 3.-5. ročník
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSsDSbNZvTjtSH8jYED4dfN6PYAUDOeJGeXzN1MKtJR8KI0tMdi7lJdXgPSJIVLqtFL3dc9dxl-ImTK/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
 - prezentace slohů

vlastivěda on-line v 9:55
- quizizz - povrch a vodstvo ČR - kód 19058770 - při řešení používajte mapu na konci učebnice (rozevírací zadní desky)
- zápis - Karlovarský kraj - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1482741250
- referát - Ústecký kraj
- PS 11
- Vzhůru na vlastivědu

anglický jazyk A1
- Who is who?... Odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482743790
https://www.umimeanglicky.cz/ - Gramatika - Stavba vět - Tenses - present simple tense (lehké cvičení), present continuous - (lehké cvičení z kategorie children a lehké cvičení z kategorie sports)

matematika
- MŠ uč. 32/1, 3
- PS 9/3, 4

přírodověda
- Ekosystém louka - uč. 66-69
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482743022
- PS 38

český jazyk
- čtení - https://www.gramar.in/cs/ 4. ročník - čtení s porozuměním - experimenty - Tančící rozinky, Jak vyrobit duhu

čtvrtek 8. 4.
matematika  on-line půlená M1 mimořádně v 8:00, M2 v 8:55
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomek jako část z čísla
- PS 14/5, 6   15/1
- quizizz - převody jednotek - 10558034

anglický jazyk A1 on-line půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- Easter - speaking
- presentation - Animals

český jazyk
http://gramar.in - 4. ročník - Určování pádů, Čtení s porozuměním - experimenty - Domácí gumoví medvídci, Jak natočit film

vlastivěda
- on-line včera - viz zadání ze středy

obecné informace
- příští týden zůstávají 4. ročníky on-line, další týden jdou do školy
- byly vypsány nové kódy starým quizizz - pokud vám něco chybí, najdete kódy v chatu v Teams s názvem ,,Chybějící quizizz". V e-ŽK se podívejte, které vám chybí a bleskurychle doplňte. Pokud budete potřebovat poradit s učivem, napište mi do chatu v Teams.

pátek 9. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- opakování podstatných jmen - mluvnické kategorie a vzory - ČJŠ (školákov)
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Louka 2 - živočichové https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482885063
- (uč. 66-70)
- kontrola PS
- PS 39
- prezentace projektů

matematika
- MŠ - uč. 17/16, 17
- PS 15/2, 3, 4

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna - Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

organizační informace:
návod na testování
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
 Prezenční výuka bude pro 4. ročník až v týdnu od 19. 4.

pondělí 12. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ranní kruh
- ČJŠ - slovesa - školákov

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- Weather report PB 72
- AB 72
- prezentace Animals

matematika on-line v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- obsah čtverce a obdélníka
- uč. 22, 28 - sešit geometrie
- PS 40

vlastivěda
- zápis Ústecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483129749
 - Podnebí a počasí - uč. 29-30 - přečíst
- video - Jak se co dělá - Počasí: https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-pocasi-25607

úterý 13. 4.
matematika  on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - záporná číla
- PS 7/1, 2, 3

český jazyk on-line v 11:05
- PS 96/2, 3, 4, 5
- prezentace slohů
- není nový kvíz - pokud vám chybí nějaký starý, najděte kód v chatu ,,Chybějící quizizz" a doplňte ho
- projděte PS - měly by být hotové strany do str. 77 - pokud vám něco chybí, doplňte to
- jak u quizizz, tak u PS - pokud nechápete doplňované učivo, napište mi do chatu v Teams. Nezkoušejte na rodiče ,,nedoplnil jsem, protože to nechápu".

anglický jazyk A1
- vocabulary Unit 8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483192517
- PB 73
- AB 73
    Poslechy najdete v Teams - tým AJ - další - Poslechy AFNŠ - Kid's Box 3 - Audio CD 3

středa 14. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- Přímá řeč - uč. 186-187
- ČJŠ - přímá řeč, uvozovací věty
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Liberecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483213572
- Počasí a podnebí - uč. 29, 30
- referáty - Ústecký kraj, Liberecký kraj, (příští týden na řadě Královehradecký kraj)
- PS 12

anglický jazyk A1
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483238323
- školákov 4. ročník - anglický jazyk - Weather - všechny 3 části https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

matematika
- MŠ uč. 20/1, 2, 3
- PS 7/ Hraní s kalkulačkou 1, 2

přírodověda
- PS 40-41 - Hra louka - projít ústně. Nejprve zkuste odpovědět z hlavy, pak ověřujte odpovědi v učebnici.
- příprava na projekt na příští týden. PROJEKT NEPIŠTE DOMA! Pouze si k projektu nachystejte informace, případně obrázky, které tisknete. Projekt budete vytvářet i prezentovat ve škole. (Pouze ti, co nepůjdou do školy, ho budou prezentovat on-line.)
Zadání projektu: Zoo
   - vyberte si konkrétní Zoo, zoopark, nebo záchrannou stanici živočichů
   - obsah projektu - alespoň 10 informací + alespoň 3 obrázky (obrázky je možné nalepit, nebo nakreslit), dobrovolně můžete přidat mapku areálu
    - na tvorbu projektu bude vyhrazena přírodověda ve škole - 21. a 23. dubna
    - pokud máte s někým stejné téma, můžete si vzájemně pomoci. Nedělejte ale jeden projekt dohromady - může se stát, že někdo bude jednou doma a jednou ve škole.

český jazyk
- čtení časopisu - Teams - ČJ - Výukové materiály - Superhrdinové

čtvrtek 15. 4.
matematika on-line půlená POZOR - ode dneška M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - záporná čísla
- PS 15/5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 74
- AB 74
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483324327

český jazyk
- PS 81
- přečíst uč. 154
- sloh - pracovní postup
      Sloh bude obsahovat:
      pomůcky (materiál, nástroje apod.)
      kroky postupu - alespoň 7 kroků
      obrázek - můžete výrobek nakreslit, nebo vyfotit
Na sloh bude vypsáno zadání v Teams.

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 16. 4.
český jazyk on-line půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- PS 79
- prezentace slohů

přírodověda on-line v 9:55
- louka - poznávačka
- prezentace projektů

matematika
- PS 16

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna: Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 19. 4.
český jazyk
- testování
- ranní kruh
- dodělávky - co komu chybí v PS do str. 77

vlastivěda
- zápia: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483456291
 - uč. 31-32
- PS 30
https://www.youtube.com/watch?v=IZOm37AomWw

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459932
- reading worksheet - Bart Simpson https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459933
 - games

matematika
- MŠ - uč. 24/2 - psát pouze odpovědi
- MŠ - uč. 25/7 - celé řešení - tzn. zápis, výpočet, odpověď
- PS 12/1, 2
(- Umíme matiku - záporná čísla na ose: https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/384)

vv
- tulipán https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2021/03/How-to-Draw-a-Tulip-diagram.jpg

DÚ - dodělávky, co komu chybí - PS, quizizz, projekty, zápisy...

úterý 20. 4.
český jazyk
- vyrobit flipbook - pádové otázky, číslo, rod, vzory r. stř., vzory r. ž., vzory r. m. https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630/image_repo/1a/5c/us-e-2-editable-flipbook-template_ver_4.jpg

matematika
- MŠ - uč. 24/3, 25/8
- PS 12/3, 4, 5

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were 2: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459941
 - What are they doing? https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459934
- games

DÚ - dodělávky - co komu chybí - quizizz, PS, zápisy, projekty...

středa 21. 4.
český jazyk
- PS 82
- prezentace projektů - O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Reading Box 51 - Under the sea: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936
- months / seasons / weather: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936

matematika
- MŠ - uč. 25/10, 11
- PS 13/1, 2

přírodověda
- projekt Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 22. 4.
matematika
- testování
- MŠ 26/14

český jazyk
- PS 83
- prezentace a hlasování - projekty O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Ali and the magic carpet: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-and-the-magic-carpet
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459937
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459938
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459939

vlastivěda
- prezentace referátu - Královehradecký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483459546
 - uč. 10
- PS 13

DÚ - dodělávky - co komu chybí

pátek 23. 4.
český jazyk
- PS 84
- Myšák 72-73

přírodověda
- projekt Zoo

matematika
- MŠ 26/15
- PS 13/3, 4

český jazyk + vv
- aktivity venku

pondělí 26. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- přímá řeč: PS 80/3, 4,   PS 96/6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - was/were
- PB 75
- AB 75

matematika on-line přes Teams v 11:05
- jednotky obsahu uč. 36 + sešit geometrie
- PS 41
- dotazy k učivu ze školy

vlastivěda
- Nerostné bohatství
- uč. 33-34
- Zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483940099
 - PS 31

úterý 27. 4.
matematika on-line přes Teams v 9.55
- nerovnice - MŠ uč. 29/2, 3
- PS 21/1, 2, š

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- nepřímá řeč - ČJŠ
- PS 80/5, 6
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- am/is/are/was/were: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/Past_simple_-_To_be_vp264582qt
 - The lion and the mouse: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf
 

třídní schůzky on-line přes Teams v 17:30
- přihlašte se přes účet dítěte
- schůzku najdete buď v kalendáři, nebo v týmu t2017a

středa 28. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - řeč přímá a nepřímá
- PS 85
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- nerostné bohatství
- kontrola PS 31
- referáty - Pardubický kraj
- uč. 11
- PS 14
- zápis: Pardubický kraj - mimořádně není na rajčeti, ale v Teams - tým vlastivěda - výukové materiály

anglický jazyk A1
- was / were https://www.liveworksheets.com/yr18112if
 - story - Jack and the beanstalk: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/jack-and-the-beanstalk
 - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-jack-and-the-beanstalk-worksheet.pdf

matematika
- MŠ 27/19, 20
- PS 13/5

přírodověda
- ekosystém rybník - uč. 72-74
- PS 42
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077996

český jazyk - čtení
http://gramar.in 4. ročník, čtení s porozuměním, Lililinda Superhvězda

čtvrtek 29. 4.
matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - nerovnice uč. 30/7
- PS 21/4, 5
http://matika.in  M1 - násobilkové obdélníky, M2 výstaviště

anglický jazyk A1 on-line přes Teams půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola práce z Út a St
- PB 76
- AB 76

český jazyk
- PS 86
- Myšák 72-73

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 30. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - slovní druhy
- PS 87
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9.55
- ekosystém rybník
- uč. 75
- kontrola PS 42
- PS 43
- referáty
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077995

matematika
- do sešitu MŠ vyřeš nerovnice:
5 < x < 19
y < 53-19
z > 270+40
Ke každé napiš alespoň tři řešení.
- PS 21/6, 7

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

Příští týden se testujeme ve své třídě testy Singclean v 8:00.
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

pondělí 3. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- průmysl - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1484759513
 - uč. 35
- PS 32

anglický jazyk A1
- worksheet - Let's colour 
- role play - Lock and Key PB 77 (nácvik ve skupinách - zítra budete předvádět)

matematika
- PS 42
- PS 43/1, 2, 3, 4

vv
- nanuk
https://i.pinimg.com/564x/a3/eb/2c/a3eb2c3e1af127dc0ee0fde4cb26eda1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/30/03/51/300351a1b831d8cee257e72917a334c1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/c1/18/44/c11844bdb5c9c2205d7fc8d9ff040be7.jpg

úterý 4. 5.
český jazyk
- PS 88
- čítanka 28-30
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

matematika
- MŠ - uč. 38/2
- PS 23/1, 2, 3
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

anglický jazyk A1
- Starters practice test - Reading and Writing (vzorový test z časopisu Play)
- Lock and Key 77 - role play - předvedete scénky, které jste včera nacvičili

středa 5. 5.
český jazyk
- PS 89
- čítanka 31-34

anglický jazyk A1
- AB 77
- AB 87/8
- dodělávky v AB - Měly by být hotovy strany 4-77 a 82-87
- Kdo je hotov - Shrek

matematika
- MŠ uč. 38/3
- PS 23/4, 5, 6
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli 

přírodověda
- prezentace projektů Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 6. 5.
První stupeň už se testuje jen v pondělí. Dnes se tedy netestujete.
matematika
- MŠ uč. 39/5
- PS 11/1, 2
- dodělávky - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- PS 91
- čítanka 35-36
- dodělávky v PS - Už by vám měla chybět jen strana 92, kterou budete dělat v pátek. Kdo bude mít v pátek v PS vše hotovo, může PS odevzdat. Ostatní si vezmou sešit domů na doplnění a odevzdají další prezenční týden.

anglický jazyk A1
- worksheet - comparatives 
 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj
 - dodělávky v AB / Shrek

vlastivěda
- prezentace referátů
- uč. 11 Olomoucký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485003830
 - PS 15

pátek 7. 5.
český jazyk
- PS 92
- čítanka 37-39
- dodělávky v PS. Mělo by být hotovo všechno. Kdo má vše hotovo, odevzdá. Komu něco chybí, vezme PS domů doplnit a odevzdá další týden prezenční výuky.

přírodověda
- Vzhůru na přírodovědu

matematika
- MŠ - uč. 39/9
- PS 11/3, 4
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- dokončení včerejší práce z vlastivědy
- aktivity venku

vv
- baby Dory
https://i.pinimg.com/564x/be/19/38/be1938f6e50395e55d1b4c9bf5a6d265.jpg

pondělí 10. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- Myšák 74-75

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- PB 78-79
- AB 78
- games
- samostatně - vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485156178
 

matematika on-line přes Teams v 11:05
- sešit geometrie - grafický součet, rozdíl a násobek úsečky
- PS 29
- opakování obsahu

vlastivěda
- Ochrana přírody - uč. 36-38
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485155330
 - PS 3/6
- quizizz - půda, zemědělství, nerostné bogatství, průmysl - kód 13854250

úterý 11. 5.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS z pondělí
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - uč. 43
- římská čísla - PS 8/1, 2, 3

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - shoda podmětu s přísudkem - kód 43106474
- ČJŠ - kaminet.cz - slovní druhy 2, 3, 4
- Myšák 76-77

anglický jazyk A1
- AB 79
- do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485471877
 - do sešitu Vocabulary  https://img34.rajce.idnes.cz/d3402/16/16969/16969871_693f3220a643ac88095483bf0ab12d8c/thumb/20210510_213426.jpg?ver=0

středa 12. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - kaminet - slovní druhy 2, ž
- Myšák 78-79

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Ochrana přírody
- referát - Moravskoslezský kraj
- uč. 12
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485492383
 - PS 16

anglický jazyk A1
- AB 80-81
- sešit Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485521270

matematika
- PS 24/1, 2, 3, 4

přírodověda
- Člověk a příroda - uč. 76, 77
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485513082
 - PS 44
- Na přírodovědu na příští týden si připravte informace, případně obrázky na projekt Chráněná krajinná oblast/ Národní park. Vyberte si buď CHKO, nebo NP z České republiky. Nachystejte si alespoň 10 informací. Projekt bude mít alespoň dva obrázky (můžou být kreslené ručně, nebo vytištěné). Projekt nedělejte doma - budete ho vytvářet i prezentovat ve škole. Nezapomeňte si ale přinést připravené informace.

český jazyk
http://gramar.in
         - 4. ročník, čtení s porozuměním, Straka v říši Entropie

čtvrtek 13. 5.
obecné informace - V úterý 25. 5. proběhne focení tříd. Cena třídní fotky je 45 Kč, cena individuální fotky je 25 Kč.

matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- quizizz - zlomky - kód 20401578
- kontrola PS
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
- římská čísla PS 8/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 81
- games
- v AB doplňte chybějící cvičení a doneste ho příští týden do školy ke kontrole

český jazyk
https://skolakov.eu/
          - 4. ročník, pravopisná cvičení, vyjmenovaná slova po B (procvičte on-line, nepřepisujte do sešitu)
- čítanka 40-44

vlastivěda
- odučeno včera on-line - viz zadání ze středy
 

pátek 14. 5.
Od příštího týdne končí rotační výuka, chodí se do školy každý týden. Nejasnosti v učivu můžete i nadále konzultovat přes chat v Teams.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - školákov - vyjmenovaná slova po L
- Myšák 80-81
- Doplňte dodělávky v Myšákovi - měla by zůstat prázdná jen dvojstrana 82-83 na pondělí. Příští týden se bude Myšák odevzdávat ke kontrole.

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- Člověk a příroda
- Příroda v létě - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485685241
 - prezentace projektů, nebo Vzhůru na přírodovědu
- Příští týden si nezapomeňte do školy vzít věci na projekt CHKO/NP. Přineste také PS ke kontrole. Pokud vám něco chybí, před odevzdáním to doplňte.

matematika
- PS 24/5, 6, 7, 8

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 17. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - hrady - uč. 40-41 - přečíst, říct si ve skupině, kdo kde byl
- zápis - Cestovní ruch - památky UNESCO: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485761321
 - PS 33 (s pomocí učebnice 56, 57)
- ve čtvrtek bude na řadě referát Zlínský kraj

anglický jazyk A1
- AB 86/0, 1
- AB 83
- worksheet - Play - Let's colour
- dodělávky v AB - kdo má hotovo, odevzdá
- speaking games

matematika
- síť krychle - video: https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo
 - síť kvádru - video: https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8
 - PS 44

výtvarná výchova
- summer bucket list - vytvořte ilustrovaný seznam přání na léto: https://i.pinimg.com/564x/d5/48/01/d5480145028f6ed16b9f494db9e95c6a.jpg

úterý 18. 5.
český jazyk
- vyjmenovaná slova po M - prac. list 33-34
- Myšák 82-83
- dodělávky - co komu chybí z Myšáka. Kdo má vše, odevzdá.

matematika
- MŠ - 44/8
- video - jízdní řády https://www.youtube.com/watch?v=crnTxHLqe9c
- PS 10/1, 2

anglický jazyk A1
- pracovní listy z časopisu Play - 19, 20, 21, 22 (ukázka, jak vypadají některé části poslechového testu Starters)
poslech k pracovním listům najdete zde: https://www.bridge-online.cz/en/casopis-play/play-january-february-2021/
 Po otevření klikněte na "Audio MP3" - vyberte postupně poslechy 9, 10, 11.
- pracovní list z časopisu Play - Let's colour! str. 14 - procvičení ,,to be", ,,can"
- games

středa 19. 5.
český jazyk
- opakování - vyjmenovaná slova po P - prac. list 36-37
- čítanka 45-47
- pokud někomu ještě chybí práce z PS ČJ, nebo z Myšáka - doplní. Po doplnění všeho odevzdá.

anglický jazyk A1
- worksheet 4, 5 - What are they doing?
      - poslech ke cvičení je na https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-may-june-2021/
 Audio MP3 - 1
- dodělávky - co, komu chybí v AB. Kdo má všechno hotovo, odevzdá.
- games

matematika
- MŠ - uč. 44/9, 10
- PS 10/3
- na zítra si přineste i rýsovací potřeby - chybí nám už v PS hlavně geometrie
- pokud zbude čas - procvičování římských číslic na mazací tabulky (prosím promítnout na interaktivku) - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm

přírodověda
- prezentace starších projektů - neživá příroda
- Projekty CHKO/NP - tvorba projektů.
Zadání - alespoň 10 informací a dva obrázky ke zvolenému NP/CHKO. Práci bude možné dokončit v pátek.

český jazyk
- čtenářská dílna: Cca 20 minut čtení vlastní knihy, potom sdílení ve dvojicích (řeknou si, co četli), potom cca 4 řeknou, o čem četli, celé třídě
- Děti, které nesplnily některý kvíz, místo čtenářské dílny doplňují chybějící kvízy.

čtvrtek 20. 5.
matematika
- MŠ - uč. 44/13
- video - střed úsečky https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8
- PS 25/1, 2, 3
- kdo nedělal kvíz na quizizz z minulého týdne, dopíše ho na papíře

český jazyk
- vyjmenovaná slova po S - prac. list 39-40
- čítanka 48-51
- do příštího čtvrtka - Sloh ,,Z českých dějin" - přečíst v uč. 175-176 pověst o sv. Václavovi. Připravte si na papír vlastními slovy převyprávěnou jinou pověst. Rozsah alespoň 10 vět + alespoň 1 obrázek.

anglický jazyk A1
- worksheet - Your story (z časopisu Play)
- games
- kdo ještě neodevzdal práce, které se prezentovaly na on-line hodinách - doplní

vlastivěda
- referát - Zlínský kraj (příště se připraví Jihomoravský kraj)
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1486122676
 - PS 17

pátek 21. 5.
český jazyk
- vyjmenovaná slova po V - prac. list 42-43
(Pokud by stále nešla kopírka, tak místo toho do sešitu ČJŠ - https://skolakov.eu/ - český jazyk 4. ročník -> pravopisná cvičení -> pravopisný zásobník - vyjmenovaná slova po V. Prosím promítnout na interaktivku.)
- čítanka 52-54
- pokud zbude čas - prezentace slohů - Tipy na výlet

přírodověda
- prezentace starších projektů - neživá příroda
- práce na projektu NP/CHKO (příští přírodovědu už se bude prezentovat)
 

matematika
- zlomky MŠ 44/14
- PS 25/4, 5
- pokud zbude čas - na interaktivce - http://zlatka.in Spoření

český jazyk 
- prezentace slohů - Tipy na výlet, pracovní postup

vv
- pyramida https://i.pinimg.com/564x/71/b4/3a/71b43a517e52a14da17e3f10af95fad1.jpg

pondělí 24. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - uč. 42-43 (povídání ve skupinách, kdo kde byl)
- opakování PS 5
- hry na opakování, nebo video - Pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

anglický jazyk A1
- worksheet - word order
- speaking wheel: https://wordwall.net/resource/16606105/question-wheel
- games

matematika
- povrch krychle a kvádru - buď uč. 47, 48, nebo video https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw
 https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo
 - PS 45
- můžete zkoušet vlastní sítě na čtverečkovaný papír

úterý 25. 5.
český jazyk
- opakování vyjmenovaných slov po Z
- čtení
- DÚ - quizizz - přímá řeč - kód 43009690 Před kvízem doporučuji připomenout si psaní znamének, malých a velkých písmen z oranžových tabulek v uč. str. 188, 189, 190.

matematika
- opakování - písemné sčítání a odčítání (obtížnost viz test na konci učebnice)
- opakování - obvod čtverce - PS 37/4, 5, 6

anglický jazyk
- worksheet - present continuous
- games
- kdo ještě nedoplnil AB, doplní a odevzdá

středa 26. 5.
Focení bylo posunuto na dnešek.
český jazyk
- opakování - vyjmenovaná slova - mix
- čtení

anglický jazyk A1
- worksheet - present continuous
- games

matematika
- opakování - násobení a dělení zpaměti (obtížnost viz test na konci učebnice)
- obvod rovnoběžníka - PS 33/1, 2

přírodověda
- prezentace projektů NP/CHKO
- Vzhůru na vlastivědu

český jazyk - čtenářská dílna
- číst vlastní knihu cca 20 minut
- sdílení ve dvojicích, o čem četli
- cca 4 děti řeknou celé třídě, o čem četly

čtvrtek 27. 5.
matematika
- opakování - slovní úlohy (obtížnost viz test na konci učebnice)
- obvod rovnoběžníku PS 33/3, 4

český jazyk
- opakování - slova s předponami
- čtení

anglický jazyk A1
- Bucket list - napsat činnosti, které byste chtěli dělat v létě, nebo místa, která byste chtěli navštívit apod. Podobně, jako jste dělali česky na VV. Můžete používat slovníček.
- games

vlastivěda
- referáty - Jihomoravský kraj
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1486809184
 - PS 18

pátek 28. 5.
český jazyk
- ě/je - opakování
- čtení

přírodověda
- prezentace referátů
- Vzhůru na přírodověda

matematika
- opakování - převody jednotek (obtížnost viz test na onci učebnice)
- obvod mnohoúhelníku - PS 38/1, 2, 3
(Od včerejška je na quizizz vypsaný kvíz na sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Kód 62753882. Vypracujte do středy.)

český jazyk 
- prezentace slohů
(Pusťte prosím děti přihlásit se do Teams. Slohy budou v týmu ČJ ve složce Soubory - Výukové materiály.)

vv
- Andy Warhol - muffiny nebo donuty (nakreslit 4, každý jinak ozdobený a s jiným pozadím):
https://thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholTemplateCupcake.pdf
https://thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholTemplateDoughnut.pdf
 https://i2.wp.com/thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholArtProjectForKids-1.jpg

pondělí 31. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - divy přírody - uč. 44-45 - cca ve čtveřici si řekněte, kde jste byli, nebo kam se chcete podívat
- opakování PS 6
- video - Pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
- pro zájemce na doma: Pokus - krápníky ze soli: http://kmd-trinec.blogspot.com/2010/01/stalagtit-stalagmit.html

anglický jazyk A1
- hidden pictures - Morning rush
- restaurant writing + presentation
- games

matematika
- obvod mnohoúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=XhMGjDckBUk
- PS 38/4, 5
- opakování - PS 39

vv
https://i.pinimg.com/564x/07/a3/4c/07a34ccfc10cc7780094cdc3c29cde33.jpg

úterý 1. 6.
český jazyk
- opakování podstatných jmen - prac. list 18
- čítanka (cca 3 stránky od toho, kde jste skončili minule - podle toho, jak vyjde konec příběhu)

matematika
- MŠ - uč. 58/1 (opakování písemného násobení)
- PS 43/5, 6, 7

anglický jazyk A1
- video Gruffalo: https://www.youtube.com/watch?v=X_EM-iZNguo
 - worksheet - Gruffalo: fox, owl
https://www.liveworksheets.com/iq732397xe
https://www.liveworksheets.com/qa743128ai
- games

středa 2. 6.
český jazyk
- prac. list 19 - opakování podstatných jmen
- čítanka 40-44
- komu něco chybělo v PS ČJ, nebo v Myšákovi - doplní a HOTOVÉ odevzdá. Doporučuji před odevzdáním vyměnit sešit se sousedem a vzájemně si ho projít. 

anglický jazyk A1
- The princess and the dragon
video: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-princess-and-the-dragon
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-princess-and-the-dragon-worksheet.pdf
 (Nelekněte se sloves v minulém čase, která jste ještě nedělali. Kontext je pochopitelný z videa.)
- komu něco chybí v AB, doplní a HOTOVÉ odevzdá

matematika
- MŠ - uč. 58/2, 5
- PS 46/1, 2, 3

přírodověda
- prezentace referátů, které se ještě nestihly
- prac. list - 33, 34 - opakování živé přírody
- pokud bude čas - výroba deskové hry na téma přírodověda

český jazyk
- čtenářská dílna
- komu chybí něco v PS, quizizz, projektech, nebo slohu, doplňuje místo čtení chybějící práci

čtvrtek 3. 6.
matematika
- MŠ 58/3, 6
- PS 46/4, 5, 6
Sepište prosím společně seznam stránek a cvičení, které jste s ostatním suplujícími nedělali. Vypíšu je postupně znovu. 
Kdo ještě neudělal na quizizz kvíz na sčítání zlomků, doplňte ho. Má ho zatím jen cca 9 lidí a zítra se zavírá.
Kód 6275 3882

český jazyk
- podstatná jména - prac. list 22 (V Teams v ČJ máte tabulku pro případ, že zapomenete určování podstatných jmen a sloves. Doporučuji stáhnout do telefonu.)
- čítanka

anglický jazyk A1
- word order 
- hidden pictures - Busy day
- odevzdání doplněných AB

vlastivěda
- referát - kraj Vysočina
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1487657318
 - PS 19

pátek 4. 6.
český jazyk
- podstatná jména - prac. list 23
- čítanka
- rozdání knížek

přírodověda
- prezentace zbývajících projektů
- pracovní list 33 a 35 - opakování
- Vzhůru na přírodovědu
- odevzdejte ke kontrole HOTOVÝ pracovní sešit

matematika
- MŠ - uč. 58/4 i se zkouškou
- společně sepsat, které stránky v PS se během střídání suplů přeskočily. Společně domluvte jednu stranu a půlku z ní doplňte.
- doplnit chybějící quizizz

český jazyk
- prezentace slohů - převyprávění pověsti

vv
- podívejte se na video od Mary Doodles - Tips on drawing hair (How to art): https://www.youtube.com/watch?v=ewG-cblJ1fw
 - nakreslete obličej s vlasy - využijte, co jste viděli na videu (můžete jich zkusit víc)

pondělí 7. 6.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- poznáváme naši vlast - uč. 46-47 - cca ve čtveřici si řekněte, kde jste byli a kam byste chtěli
- PS 22, 23 - některé informace bude potřeba hledat na internetu
- pexeso - kraje - https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
 (Ve čtvrtek bude referát Jihočeský kraj.)

anglický jazyk A1
- reading - My bedroom 
- Grammar box 65, 66 - You read, I write - práce ve dvojici. Máte každý úryvky stejného textu, dopisujete do něj, co vám přečte soused ze své části.
- games

matematika
- připomeňte si na videu síť a povrch krychle: https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU
- prac. list - síť a povrch krychle
- doplňování - co komu chybí v PS (Pokud si nebudete vědět rady s učivem, napište mi do chatu v Teams.)

vv
- potápění https://i.pinimg.com/564x/fa/12/b6/fa12b62d0844cc0c8d4e6d423e227a24.jpg
1. vrstva - různé odstíny modré, bílé apod. - voda
2. vrstva - nalepit postavičku potápěče

úterý 8. 6.
český jazyk
- prac. list 45 (opakování sloves)
- čítanka 41-44
- dodělávky - co komu chybý v PS a v Myšákovi

matematika
- pracovní list 32 (opakování + - . : do milionu)
- doplňování - co komu chybí v PS

anglický jazyk A1
- práce ve dvojici - Grammar box 72 - zjišťujete chybějící informace od souseda pomocí otázek obsahujících was/were
- reading box 93 word chain (Jsou tam i cca 3 slova v minulém čase, který jste nedělali. Požádejte o pomoc paní učitelku.)
- games

středa 9. 6.
český jazyk
- pracovní list 46 (procvičování sloves)
- čítanka 45-47
- dodělávky - co komu chybí v PS a v Myšákovi

anglický jazyk A1
- grammar box 47 - The Brillmobile
- pronunciation box 84 - Tricky sounds 1
- games
- dodělávky - co komu chybí z AB a z projektů

matematika
- připomenutí římských čísel - videa - Matýskova matematika:
https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc
https://www.youtube.com/watch?v=IhPynFHe23I
https://www.youtube.com/watch?v=V7eUoc7I9E4
- prac. list 34 - římská čísla
- dodělávky - co komu chybí v PS

přírodověda
- výroba deskové nebo karetní hry na témata z přírodovědy 4. ročníku (ekosystémy, živá příroda, neživá příroda)
     - hra musí obsahovat alespoň 5 otázek o rostlinách, 5 o živočiších, 5 o neživé přírodě, 5 o ekosystémech (les, pole, voda...), 5 o ochraně přírody
- čtvrtky jsou k dispozici ve skříňce pod bývalou knihovničkou
- při tvorbě hry se můžete dívat do učebnice, nebo do přehledu živé přírody (hromádka zelených knížek na parapetu u učitelského stolu)
- můžete tvořit sami, nebo ve dvojici

český jazyk
- čtenářská dílna:
   - 20 minut čtení vlastní knihy
   - pak sdílení ve dvojici
   - pak cca 4 děti řeknou celé třídě, co četly
 

čtvrtek 10. 6.
Doma se všichni podívejte do chatu v Teams, jestli nejste v konverzaci ,,Chybějící slohy a projekty". Pokud ano, najděte v souboru ve zprávě, co vám chybí. Bleskurychle doplňte. Doplněné práce buď pošlete přes chat v Teams, nebo odevzdejte ve škole nejpozději do 16. 6., abych je stihla projít před uzavřením klasifikace.

matematika
- prac. list 23
- dodělávky v PS

český jazyk
- prac. list 47
- čítanka 48-51
- dodělávky PS a Myšáka (14 lidí už má v pořádku - pomůžou těm, kteří doplňují.)

anglický jazyk A1
- pronunciation box 103 - Tricky sounds 2
- pronunciation box 80 - Cutlery chant
- games / Komu chybí projekty, nebo AB - místo her doplňuje chybějící práci.

vlastivěda
- referáty - Jihočeský kraj (příští týden Plzeňský)
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1488523891
- PS 20

pátek 11. 6.
český jazyk
- prac. list 48 - opakování sloves
- čítanka 52-54

přírodověda
- komu ještě něco chybí v PS, doplňuje chybějící práci
- vytvořte plakát na téma Stromy, keře, byliny. V plakátu bude alespoň 15 informací a alespoň 9 obrázků. Při práci se můžete dívat do knížky Přehled živé přírody (zelená - na parapetu u učitelského stolu).
- pokud máte u sebe přírodovědné hry, které jste vyráběli ve středu, můžete si je zahrát

matematika
- prac. list 51 - opakování písemného dělení
- dodělávky - co komu chybí v PS

český jazyk
- prezentace slohů - převyprávění pověsti
- nový sloh - uspořádání vět v textu: uč. 193/1 - odpovědi písemně na papír
194/2 ústně
195/3 ústně

vv
- podívejte se na návod na velrybu https://www.youtube.com/watch?v=37FfGKjgZKk&t=403s
 - nakreslete svoji velrybu (+ vybarvěte a doplňte pozadí)

pondělí 14. 6.
Připomínám, že termín odevzdání chybějících slohů a projektů je do 16. 6., protože 18. 6. se uzavírá klasifikace.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - dějiny - uč. 48-49, ve skupině si říct, kde byli, a kam by se chtěli podívat
- PS 24, 25
- video - pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

anglický jazyk A1
- prac. list 4, 5 (to be, who, přivlastňovací zájmena)
- games / Komu chybí něco v AB, doplňuje chybějící práci.


matematika
- prac. list 46 - síť a povrch kvádru
- dodělávky - co komu chybí v PS (Kdo má hotovo, pomáhá.)

vv
- dokončení potápěče https://i.pinimg.com/564x/fa/12/b6/fa12b62d0844cc0c8d4e6d423e227a24.jpg
- letní pití https://i.pinimg.com/564x/99/b9/c7/99b9c7d034829f32565cdeb480083941.jpg
 https://i.pinimg.com/564x/7c/f7/2b/7cf72b18df41f1b82344a280c5d460d5.jpg
 https://i.pinimg.com/564x/6c/e2/df/6ce2df7cba0237225aa4dbab4f0a2970.jpg
 Můžete použít i jiné ovoce, než je v ukázkových obrázcích.

úterý 15. 6.
český jazyk
- prac. list 51 - slovesa
- prac. list - Barevná ČJ 47 - shoda podmětu s přísudkem
- čítanka 55-57

matematika
- prac. list. 38, 48 - stavby z krychlí
- dodělávky v PS (rozvrhněte si práci tak, abyste ji stihli dokončit do pátku)
- Kdo má vše hotovo, pomáhá ostatním, nebo si začne procházet učebnice: roztržené zalepí, popsané vygumuje apod.
Učebnice, které jsou školy a budou se odevzdávat:
matematika Alter - díly 1, 2, 3 (žlutá, modrá, červená)
český jazyk SPN (zelená)
čítanka Nová škola (oranžová)
přírodověda Taktik (modrá)
vlastivěda - Taktik - 2 díly: Nejstarší české dějiny (oranžová), Naše vlast (modrá)

anglický jazyk A1
- prac. list 8, 10 - In the classroom - instructions
- games