Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné

pondělí 6. 1.
Srovnávací písemky budou již tento čtvrtek a pátek.

český jazyk
- opakování na mazací tabulky - vyjmenovaná slova, hlásková stavba, tvrdé/měkké souhlásky, slovesa
- stříhání PS 68 - nalepit a vložit do portfolia
- DÚ uč. 91/2 ČJD
Ve čtvrtek nebo v pátek tento týden bude srovnávací práce - zopakujte si druhy vět, ú/ů, ě, párové souhlásky, tvary slov a slova příbuzná, věty a souvětí, kořen slov, řazení podle abecedy, vyjmenovaná slova po B L M, vlastní jména, tvrdé a měkké slabiky

matematika
- opakování na mazací tabulky - převody jednotek délky, přímka / úsečka, průsečík
- prac. list 13 - trojúhelník se zadanou jednou stranou
- PS 36/14
- PS logické úlohy od str. 37 do konce PS - co kdo stihne
- DÚ - uč. 13/31 do MD
Ve čtvrtek nebo v pátek bude srovnávací práce. Procvičte si ,,větší o", ,,krát větší", ,,menší o", ,,krát menší", sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení, slovní úlohy (úplný zápis, výpočet, odpověď), přednost závorek, přednost násobení a dělení, převody mm/cm, vlastnosti přímky, polopřímky a úsečky, rýsování úseček, průsečík

úterý 7. 1.
český jazyk
- ČJŠ - opakování - kořen slov (slovní základ)
- slova příbuzná / tvary slov
- řazení slov podle abecedy
- druhy vět
- věta jednoduchá / souvětí
- PS 39/1, 3 první sloupec
DÚ - projít v PSČJ vyjmenovaná slova po B, L, M + dvojice, které se pletou (žluté rámečky)

matematika
MŠ - opakování
- násobení a dělení
- příklady typu 7._=63
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
- přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním
- přednost závorky před ostatnímy početnímy výkony
slovní úloha (úplný zápis, výpočet, odpověď)
PS 29/1, 2, 3, 4
DÚ - připravit se na test z matematiky a geometrie

prvouka
- video - Nezkreslená věda - finanční gramotnost: https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM

- zápis - výdaj, příjem, zůstatek
- PS 26
- pokus - objem plic

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- obchod

středa 8. 1.
český jazyk
- opakování řad vyjmenovaných slov po B, L, M + slov, která se pletou (ústně)
- PS 39 - dokončení
- Bublinka - 20 - Kluk jako jehla - pouze přečíst příběh
- DÚ - učit se na písemku (ČJ se píše v pátek druhou vyučovací hodinu)

matematika
- DÚ - učit se na písemku - matematika se píše ve čtvrtek první vyučovací hodinu

plavání

vv
- obchod - dokončení práce z úterý
- brusle https://i.pinimg.com/originals/0b/b2/29/0bb229ba3dfd211c8b6f84a0b1794462.jpg

čtvrtek 9. 1.

matematika
- pololetní písemná práce

český jazyk
- běhací diktát - L, M (skupiny + mazací tabulky)
- ČJŠ - párové souhlásky
- PS 66 celá
- Bublinka 21/1, 2
- DÚ - zopakovat si před písemkou párové souhlásky

český jazyk - sloh
- vyprávění podle obrázků - PS 65/1 (ve skupinách ústně)
- popis krmítka PS 65/2

vv
- vlastní desková hra
 

pátek 10. 1.
český jazyk
- pololetní písemná práce

matematika
- logická úloha - ve skupině na mazací tabulky (ze starších zadání Klokana)
- MŠ - sčítání typu 600+50 uč. 12/9 první dva sloupce
- PS 29/5, 6, 7
- rychlíci - prac. list - pavučina, počítej a vybarvuj (+-*: do 100, přednost násobení a dělení)

prvouka
- kontrola sešitů
- PS 28
- v úterý 21. ledna bude test z kapitoly 5

pondělí 13. 1.
český jazyk
- výsledky pololetní písemné práce a pololetního diktátu
- DÚ PS 70 - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po V

matematika
- výsledky pololetní písemné práce z matematiky a geometrie
- DÚ - MD - uč. 12/20

Známky z pololetních písemných prací najdete v elektronické ŽK.

úterý 14. 1.
český jazyk
- PS 67
- ranní kruh
- Bublinka 22-23 - pouze čtení (nevyplňujte cvičení)
- DÚ PS 41/1, 2

matematika
- logická úloha - práce ve skupině (strarší zadání soutěže Klokan)
- MŠ - odčítání - uč. 12/19 - pouze příklady na odčítání
- PS 30/8, 9, 10, 11 + kontrola PS

prvouka
- Byl jednou jeden život - Zrození
- PS 29

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- obrázek krmítka

středa 15. 1.
český jazyk
- zápis známek z pololetních prací do ŽK
- PS 68-69
- čítanka 78-80
- DÚ ČJD - uč. 98/2a
 

matematika
- DÚ - MD - uč. 12/21

plavání
Poslední plavání bude 29. 1.

vv
- mraky: https://i.pinimg.com/564x/af/03/73/af0373c77066c277eda5512b87571d41.jpg

čtvrtek 16. 1.
matematika
- logické úlohy ve skupinách - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - sčítání do 1000 - pouze přičítání jednotek ke dvojciferným číslům - uč. 13/25
- PS 31/1, 4, 5
- DÚ - PS 32/11, 12

český jazyk
- běhací diktát - vyjmenovaná slova po P, S
- PS 70 + oprava PS
- Bublinka 23/4, 5

český jazyk
- sloh - přihláška - prac. list (rozeznat podle vzhledu složenku, dotazník, přihlášku, podací lístek, umět vyplnit přihlášku na kroužek)
 

vv
- mraky

pátek 17. 1.
český jazyk
- prac. list 32-33 (vyjmenovaná slova po S)
- čítanka 81-84
- rychlíci - prac. list barevná čeština

matematika
- logické úlohy
- MŠ 13/28
- PS 32/8, 9, 10 + kontrola PS

prvouka
- Byl jednou jeden život - zrození
- sešit (modrý A5) - české bankovky - nalepení ,,herních peněz"

pondělí 20. 1.
český jazyk
- PS 69/4
- kontrola prac. listu z pátku + oprava
- ranní kruh

matematika - goe
- prac. list 14, 15 (trojúhelník, čtverec, obdélník, další čtyřúhelníky)
- PS 31/1, 2, 3, 6   32/7
- DÚ - MD - uč. 15/2

úterý 21. 1.
český jazyk
- diktát - vyjmenovaná slova po P, S
- PS 71-72 (vyjmenovaná slova po V)
- rychlíci - prac. list - barevná čj - vyjmenovaná slova mix

matematika
- logická úloha - práce ve skupině - starší zadání soutěže Klokan
- MŠ - uč. 14/34 - odečítání jednotek od trojciferných čísel
- PS 33/1, 2, 3, 4
- rychlíci - prac. list - autobus, písemné sčítání
- DÚ - PS 33/9

prvouka
- test z kapitoly Rodina - rodokmen, hospodaření s penězi, vánoční zvyky, zimní svátky atd.
- nalepovací zápis - lidské tělo, vnitřní orgány
- PS30
- Byl jednou jeden život - trávení (začátek)

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- curářské výrobky z modelíny - pro inspiraci - kniha Hravá plastelínahttps://img-cloud.megaknihy.cz/275715-large/f72c49e6fb8114eea47187addb8d7982/hrava-plastelina.jpg

- video - Mini cooking show - Unicorn cake: https://www.youtube.com/watch?v=KrXyfz2N4iA

středa 22. 1.
český jazyk
- plácaná - V, Z
- PS 74, 75, 76 kromě vystřihování
- Jana Rychterová - Z: https://youtu.be/iAwyAHlTzIQ?list=PLK4gYrYrvvmemFEmlr8tZW5PUqcaNC5vn

matematika
- DÚ - MD - uč. 13/31

plavání

vv
- optické klamy - schody: https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU

čtvrtek 23. 1.
matematika
- minutovka - závorky
- MŠ - uč. 14/36
- PS 33/5, 6, 7, 8
- DÚ PS 35/1, 2, 3

český jazyk
- běhací diktát - vyjmenovaná slova po V, Z
- dokončení a kontrola práce v PS ze středy + stříhání a lepení z PS 76
- DÚ PS 42/3, 4

český jazyk - sloh, čtení
- sloh - slušné chování - prac. list 70
- rozhovor o slušném chování
- Bublinka 24 - pouze čtení, 25/3

vv
- příprava destiček na tkaní: https://i.pinimg.com/564x/5a/34/57/5a345708f6a6a4702cbf07e8d14f8ea1.jpg

Hodně dětí ze třídy chybí z důvodu chřipky. Věnujte prosím zvýšenou pozornost případným nevolnostem.

pátek 24. 1.
český jazyk
- zápis známek do ŽK - počítají se do druhého pololetí, v e-ŽK budou, až bude systém překlopen na druhé pololetí
- prac. list 34-35 (vyjmenovaná slova po V, Z)
- čítanka 85-87

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 16/41
- PS 35/4, 5, 6, 7
- rychlíci - prac. list - neposedové v násobilkovém obdélníku

prvouka
- pokus - chuť (zadání v PS 31)
- zápis - smysly + části těla + obrázek
- PS 31
- Byl jednou jeden život - trávení (zbývající část)

poslední plavání, vysvědčení, florbalový turnaj - viz https://zshorackova2a.estranky.cz/clanky/aktuality.html

pondělí 27. 1.
- PS 42/1, 2  43/1, 2
- kontrola prac. listu z pátku
- ranní kruh
- DÚ PS 43/3, 4

matematika - geo
- prac. list 16 (čtverec, vrcholy, délky stran, rovnoběžnost, kolmost, obvod)
- PS 36/9, 10, 11
- DÚ - MD - uč. 20/1

úterý 28. 1.
- diktát V, Z
- PS 34-35 (slova spisovná a nespisovná)
- Bublinka 26
- DÚ - PS 44/1 (k úkolu můžete používat Slovník spisovné češtiny) https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc

matematika
- logické úlohy - starší zadání soutěže Klokan
- MŠ 16/45
- PS 36/12, 13
- DÚ - doplnit vše, co chybí z prvního dílu PS (Někdo má vše hotovo, je dnes bez DÚ.)

prvouka
- prohlídka knih o lidském těle
- zápis - U lékaře: nemocnice, laboratoř, rentgen, poliklinika, lékárna, čísla 155, 112
- PS 32
- Byl jednou jeden život - srdce - začátek https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- výroba kartičky na tkaní
- tkaní sovičky
- postup: https://www.youtube.com/watch?v=QW2zwr6txdo

- sovička: https://i.pinimg.com/564x/5a/34/57/5a345708f6a6a4702cbf07e8d14f8ea1.jpg

středa 29. 1.
český jazyk
- PS 45, 44/2
- DÚ - PS 33

matematika
- DÚ uč. 17/50

plavání

vv
- tkaní na kartonové destičce

Zítra: 1.-3. hodina dle rozvrhu, 4. hodina vysvědčení, 5. hodina oběd, ve 12:45 konec vyučování a předání do družiny

čtvrtek 30. 1.
matematika
- minutovka - sčítání a odčítání do 1000
- logická úloha - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ 17/48
- rozdání druhého dílu PS 1/1, 2, 3
- první díl PS nevyhazujte, přineste jej do školy ke kontrole, že je vše hotovo

český jazyk
- zápis známek do ŽK
- PS 30-31
- Bublinka 27
- rychlíci - hidden pictures

4. h
- vysvědčení, vyklízení třídy před pronájmem

5. h
- oběd

pátek 31. 1.
pololetní prázdniny

pondělí 3. 2.
český jazyk
- florbal
- DÚ - PS 27/1

matematika - geo
- prac. list 17 (obdélník, vrcholy, délka stran, rovnoběžnost a kolmost stran)
- PS II díl str. 2/cv. 10, 11, 12
- Kdo ještě nemá dokončené vše v PS I, dokončí doma a přinese do školy ke kontrole. Kdo bude mít PS I díl v prořádku, bude mít ode mě na PS II pod jmenovkou kulatou nálepku.
- DÚ - uč. 17/49 MD

úterý 4. 2.
český jazyk
- diktát - mix vyjmenovaných slov, věty
- kontrola PS ze čtvrtka
- prac. list 36
- rychlíci - hidden pictures
- DÚ - PS 5

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 18/56, 57 (výběr)
- PS 1/4, 5, 6
- DÚ PS 3/1, 2

prvouka
- zápis - Žiju zdravě (hygiena, parazité, infekční nemoci, péče o zuby)
- PS 33
- Vzhůru na přírodovědu

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- šití, tkaní

středa 5. 2.
český jazyk
- plácaná - vyjmenovaná slova po V, Z
- PS 28
- prac. list 37
- DÚ PS 73/2, 3

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 18/61, 62 (z každého cvičení pouze první rámeček)
- PS 2/7, 8, 9
- rychlíci - prac. list - Biland, dvoupatrové výstaviště
- DÚ - uč. 19/65

tv
- florbal

český jazyk
- Bovýsek - ochutnávka ovoce a zeleniny
- dokončení a kontrola prac. listu 36 z úterý

vv
- šití, tkaní, domečky

čtvrtek 6. 2.
matematika
- minutovka - slovní úlohy - uč. 13/26, 27
- MŠ - uč. 21/68 1. a 2. sloupec
- uč. 22/78 1. a 2. sloupec
- PS 3/6   4/7, 8
- DÚ - PS 3/4, 5

český jazyk
- běhací diktát - vyjmenovaná slova po S, V
- PS 29
- DÚ - PS 78

český jazyk
- prac. list + text z čítanky 94, 95 (rozbor bajky a pohádky)
- pojmy: bajka, začátek-zápletka-konec, zvíře nositel vlastnosti, ponaučení-
pohádka, postavy, prostředí, ustálené formule

vv
- domečky

pátek 7. 2.
český jazyk
- zápis známek do ŽK (+ známky za druhé pololetí doplněny do e-ŽK)
- PS 32
- prac. list 38 (slovesa)
- Bublinka 30-31
- rychlíci - hidden pictures

matematika
- jednotky délky
- MŠ 22/1,   25/12
- PS dokončení a kontrola str. 3
- PS 4/9, 10
- noste kružítko - budeme ho používat

prvouka
- Byl jednou jeden život - dýchání (začátek)
- zápis: Správná výživa (nakreslit z učebnice do sešitu pyramidu výživy)
- PS 34
- všichni si berou domů PS - ukázat a doplnit si, na co  chyběli

pondělí 10. 2.
český jazyk
- opakování slovních druhů
- PS 40
- kontrola práce z pátku (prac. list - podstatná jména a slovesa)
- ranní kruh
- DÚ - 73/1

matematika - geo
- kontrola MD
- prac. list - z uč. 31
- čtyřúhelníky - Matýsek: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-39/
- PS 4/11
- DÚ - MD - uč. 26/5 - vypracovat na čtverečkovaný papír a ten pak vlepit do MD

úterý 11. 2.
český jazyk
- diktát - vyjmenovaná slova - mix - věty
- PS 48/3
- prac. list 39 - slovní druhy
- rychlíci - hidden pictures
- procvičování na doma: http://www.kaminet.cz/ces/slova/0test.php
- DÚ - PS 77/1

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 24/5 - 1. a 4. sloupec
- držení kružítka - tlačit více na hrot než na tuhu http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-50/
- PS 4/12, 5/3, 6/6
- DÚ PS 6/8

prvouka
- Byl jednou jeden život - dýchání - zbytek
- zápis - Růst a vývoj - vypsat 8 období podle uč. str. 38, ke každému napsat nebo nakreslit, co je pro období podstatné
- modelování - zdravý a zkažený zub

český jazyk
- čtenářská dílna


- domečky

středa 12. 2.
český jazyk
- mazací tabulky - napsat co nejvíce příslovcí za 1. minutu
- opakování slovních druhů (jak jdou za sebou, co do nich patří) - ústně
- prac. list 40
- rychlíci - prac. list na vyjmenovaná slova po S z knihy Zábavný pravopis
- DÚ PS 77/2

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 27/1 první a třetí sloupec
- PS 5/1, 6/7 + co kdo nestihl ze včerejší práce v PS
- obrazce z kružnic - trénování rýsování: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Seed-of-Life.svg/640px-Seed-of-Life.svg.png?1581518124012

tv
- florbal - přihrávky, střelba na bránu, hra
- vybíjená - vracečka

český jazyk
- kontrola prac. listu 40
- třídnická hodina - prac. list z knihy Big life journal - All about me: - v čem jsem dobrý, co bych se chtěl naučit, oblíbené slovo nebo hláška, oblíbené místo, proč se mám rád, oblíbená hra
https://biglifejournal.com/collections/ages-7-10/products/big-life-journal-kids-second-edition

vv
- domečky

čtvrtek 13. 2.
matematika
- minutovka - sčítání a odčítání typu 300+370=, 300+376=
- MŠ 28/1  1. a 3. sloupec (+- jednotek objemu)
- PS 5/2   6/5
- DÚ PS 37/1, 2, 3

český jazyk
- plácaná - vyjmenovaná slova po V
- PS 64
- oprava prac. listu 39 z úterka
- dodělávky v PS I
- DÚ - doplnit, co komu chybí v PS I, přinést do školy ke kontrole

vv
- domečky

pátek 14. 2.
český jazyk
- zápis známek do ŽK
- PS II - str. 3 a 9
- čítanka 97-99

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 27/4 (výběr) 28/7 (výběr)
- kontrola PS
- rýsování kružítkem + vystřihování kruhů

prvouka
- Byl jednou jeden život - kostní dřeň (začátek)
- zápis - režim dne (části dne + napsat nebo nakreslit, co se v dané části děje), odpovědět na 2 otázky z uč. 41

17. - 21. února jarní prázdniny

pondělí 24. 2.
český jazyk
- PS 4/1
- kontrola práce z pátku před prázdninami - PS 3 a PS 9
- ranní kruh
- DÚ - uč. 129/2a - do ČJD

matematika - geo
- Práce ve skupině s obručí - stejně dlouhé provázky navázat na kolečko ,,Střed kružnice je do všech bodů na kružnici stejně daleko." a přivázat ho na obruč.
- Rýsování a popis kružnice (malým písmenem název kružnice, velkým tiskacím písmenem název středu).
- PS 8/8, 9
- nestihli jsme - dokončíme společně zítra
- Procvičujte rýsování kružnic doma. http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-50/
- DÚ - uč. 28/1 - do MD

Ve středu 26. 2. jdeme na výstavu Cosmos Discovery.

https://zshorackova2a.estranky.cz/clanky/aktuality.html

úterý 25. 2.
ZÍTRA JDEME NA VÝSTAVU COSMOS DISCOVERY. Sraz v 8:00 ve třídě. https://zshorackova2a.estranky.cz/clanky/aktuality.html

český jazyk
- do diktátového sešitu - určování slovních druhů (zatím jen slovesa a podstatná jména)
- PS 4/2, 3
- PS 10 celá strana (přídavná jména)
- rychlíci - hidden pictures
- DÚ - PS 5/2

matematika - geo
- Matýsek - rýsování kružnice - instruktážní video k držení kružítka a popisu kružnice
- Dokončení práce z pondělka - obruč + provázky + pravidlo o vzdálenosti středu od bodů na kružnici
- prac. list - rýsování a popis kružnic
- PS 8/8, 9
- DÚ - PS 37/4, 5, 6

prvouka
- mazací tabulky - procvičování učiva z kapitoly ,,lidské tělo" na páteční test
- PS 35
Pracovní sešity si můžete vzít domů a učit se z nich.

český jazyk
- čtenářská dílna

pracovní činnosti
- pokračování domečků
- piktogramy

středa 26. 2.
Výstava Cosmos Discovery
Nejsou DÚ

čtvrtek 27. 2.
matematika
- minutovka - sčítání a odčítání do 1000
- MŠ - uč. 32/2 1. a 2. sloupec
- MŠ - uč. 32/4 1. a 2. sloupec
- PS 8/7   9/1, 2, 3
- kontrola MD a PSM
- DÚ uč. 32/7 do MD

český jazyk
- dokončení kontrol z hodiny matematiky
- kontrola ČJD
- plácaná - vyjmenovaná slova po B - opakování
- DÚ - uč. 132/3 do ČJD

český jazyk - sloh a čtení
- slohové úkoly - prac. list - orientace v jízdním řádu: práce s jízdním řádem z uč. str. 149
- čtení: Bublinka 34, 35, včetně cv. 1, 2, 3, 4, 5

vv
- domečky
- háčkování

pátek 28. 2.
český jazyk
- zápis známek do ŽK
- PS 5/1
- PS 11
- Bublinka 24/1
- čítanka 100-102
- rychlíci - hidden pictures

matematika
- třídnická hodina

prvouka
- test - lidské tělo
- PS 36

pondělí 2. 3.
český jazyk
- PS 6/1
- kontrola práce z pátku - PS 5/1, PS 11 celá
- ranní kruh
- DÚ - uč. 132/4 - pište pouze doplněná slova

matematika - geo
- volný papír - porovnávání vlastností kružnice a kruhu, bodů, které do nich patří/nepatří
- PS 10/10
- trénink rýsování kružnic
- DÚ - na volný papír rýsovat libovolně velké kružnice a popsat je (střed, název kružnice). Poproste dospělého, nebo staršího sourozence, ať vám při rýsování kontroluje držení kružítka - držet za ,,stopku", nemačkat nožičky, tlačit více na hrot než na tuhu, kružítko mírně nakloněné, papír na rovné ploše (ne přes hranu sešitu apod.)

úterý 3. 3.
český jazyk
- slovní druhy na známky (do sešitu diktátů) - pouze podstatná jména, slovesa, přídavná jména
- PS 6/2a, 3
- PS 12 - zájmena
- rychlíci - prac. list - barevná čeština
- DÚ - PS 6/2b

matematika
- logické úlohy - starší úlohy ze soutěže Klokan
- MŠ - písemné sčítání trojciferných čísel bez přechodu přes desítku - uč. 37/2
- PS 10/7, 8, 9
- DÚ - uč. 34/9

prvouka
- zápis: Povolání dospělých, volby (povolání, práce fyzická/duševní, volby, volené funkce) - viz uč. str. 42
- PS 37
- pantomima - povolání

český jazyk
- slohové úkoly - práce s textem - uč. 121 + prac. list
- Bublinka 36-37

pracovní činnosti
- domečky, háčkování - řetízek: https://www.youtube.com/watch?v=kInELhspxAY

středa 4. 3.
český jazyk
- běhací diktát - opakování vyjmenovaných slov po M
- PS 13 - číslovky
- PS 7/1, 2
- rychlíci - prac. list - slovní druhy (barevná čeština)
- DÚ - uč. 135/6a do ČJD

matematika
- logické úlohy
- MŠ - uč. 38/7
- PS 8/6, 10 (ve cv. 6 buď vynechte odčítání, nebo ho spočítejte na kalkulačce)
- trénování kružnic
- DÚ - uč. 32/5

tv
florbal, vybíjená

český jazyk
- prac. list (rozbor pověsti) + pověst z čítanky 30-31
- Bublinka 38-39

vv
- domečky, háčkování, kreslení orgánů

čtvrtek 5. 3.
matematika
- minutovka - písemné sčítání trojciferných čísel bez přechodu přes desítku
- MŠ - uč. 39/14
- PS 9/4, 5, 6
- rychlíci - prac. list - stovková tabulka
- DÚ - uč. 33/4

český jazyk
- plácaná - opakování vyjmenovaných slov po M
- PS 14 - příslovce
- PS 8/1
- kontrola ČJD a DÚ v PS
- DÚ - PS 7/3

český jazyk
- čtenářská dílna

vv
- domečky, háčkování, kresba kostry

pátek 6. 3.
český jazyk
- zápis známek do ŽK
- PS 15 (předložky), 17 (citoslovce)
- PS 8/2
- čítanka 103-107

matematika
- logické úlohy
- MŠ - uč. 46/24
- PS 7/1, 12/10, 38/7, 8, 9
- rychlíci - prac. list - algebrogramy v indickém násobení

prvouka
- zápis - Zájmové organizace, charita (viz uč. 43), Časová osa (viz uč. 44-45)
- PS 38

pondělí 9. 3.
český jazyk
- PS 16/1a
- kontrola práce z pátku - PS 15, 17, 8/2
- čítanka 103-107
- DÚ - uč. 138/5a

matematika - geo
- volný papír - rýsování a popis kruhu a kružnice:
 - k(S, r=4 cm), T(O, r=3 cm)
- prac. list z uč. 56/1, 2, 3
- PS 12/11
- DÚ - MD - uč. 55/2a

úterý 10. 3.
český jazyk
- slovní druhy (sešit dikt.) - 1, 2, 3, 4, 5
- PS 16/2
- PS 18 - částice
- DÚ - PS 19/1a

matematika
- logické úlohy - starší zadání ze soutěže Klokan
- MŠ - uč. 33/1, 40/1, 2
- PS 5/4, 13/6
- trénování kružnic na volný papír (nezapomeňte pojmenovat kružnici a střed)
- DÚ uč. 55/2b

prvouka
zápis - Lidské výtvory (živé přírodniny, neživé přírodniny, lidské výtvory, přírodnina-surovina-výrobek)
PS 39
brain hat: https://i.pinimg.com/originals/41/b1/25/41b125c42d84af90201afb9112926fb2.jpg

(pozn. Některé děti nemají oznámkované poslední čtyři stránky, protože v pátek nesly PS na doplnění práce domů. Doznámkuji po návratu dětí do školy.)

český jazyk
- Balení věcí před uzavřením školy
- Všechny učebnice, sešity, PS a rýsovací potřeby domů. Ve škole zůstaly pouze neoznámkované diktáty. Pro učivo sledujte Bakaláře a stránky třídy www.zshorackova2a.estranky.cz

Pokud bude umožněn přístup učitelů do budovy školy, bude učivo na bakalářích i na stránkách. Pokud se školy uzavřou i pro učitele, bude učivo na stránkách třídy (=zde).


- brain hat, háčkování, čtení

 

PRÁCE PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY

Dohlédněte na plnění úkolů z učebnic, z pracovních sešitů a na zápisy z prvouky. Zadání výtvarných a tělovýchovných úkolů berte s rezervou a přizpůsobte podmínkám, které máte doma. Jediné důležité video na tělocvik je tanec na akademii, ten pusťte všem dětem: https://www.youtube.com/watch?v=boBX-MaBBxE (omluvte prosím kvalitu videa). Přej vám, aby se vám vyhnuly veškeré viry, bacily i úrazy.

středa 11. 3.
český jazyk
- slovní druhy
- uč. - přečíst oranžové rámečky na str. 129, 131, 134, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 148
- PS 20
- možnost on-line procvičení: http://www.kaminet.cz/ces/slova/0test.php

matematika
- Písemné odčítání trojciferných čísel bez přechodu přes desítku
- nastudujte postup odčítání v učebnici na str. 43/1, nebo na videu https://www.youtube.com/watch?v=CQQe0-RZ2tA
- MŠ - uč. 43/3, 4
- PS 38/10, 11, 12

tv
- tanec - Kung fu panda - nácvik na školní akademii: https://www.youtube.com/watch?v=boBX-MaBBxE

český jazyk (čtení)
- čítanka str. 108
- Bublinka 40-41

vv
- kresba sovy: https://www.youtube.com/watch?v=o7xGoScPFSw

čtvrtek 12. 3.
matematika
- Písemné odčítaní trojciferných čísel s přechodem přes desítku
- nastudovat postup v uč. 44/7 nebo z videa https://www.youtube.com/watch?v=VnMsi-uqh8E
Jedničky navíc si nemusíte připisovat jako ve videu, stačí si je ,,držet", jako jste zvyklí u sčítání.
- MŠ - uč. 44/8, 9
- PS 7/2, 3, 5

český jazyk
- Tvary slov, slovní druhy
- PS 21
- ČJŠ - uč. 155

český jazyk - sloh
- Slohové úkoly - porovnání textů
- Přečtěte si text z učebnice na str. 122-123 Vrabec domácí. (Kdo chyběl na minulý sloh, bude potřebovat přečíst i text ze str. 121).
- Do ČJŠ odpověz na otázky ze str. 123-124/cv. 11 a, b

vv
- Ptáček - kresba nebo malba
- Nakresli pastelkami, nebo namaluj barvami ptáčka podle následujícího návodu. Barvy můžeš změnit na ty, které máš doma k dispozici.
https://i.pinimg.com/474x/6e/c3/fe/6ec3fefa10958650f8ac8429c9ef9e63--project-ideas.jpg

pátek 13. 3.
český jazyk
- Ohebné a neohebné slovní druhy, číslo a rod podstatných jmen
- PS 22 - Přečíst a zapamatovat si, které slovní druhy jsou ohebné, které neohebné.
- PS 22/1 - vyznačit v textu jednou barvou ohebné sl. druhy, jinou barvou neohebné sl. druhy.
- PS 23/1
- PS 23 - tabulka - zapamatovat

matematika
- Písemné odčítání trojciferných čísel s přechodem přes desítku
- Nastudujte postup odčítání v uč. 45/1. V zadání je také pokyn ,,odhadni". Neznamená to jen tak tipnout výsledek. Znamená to, že zadaná čísla zaokrouhlíte na stovky. Např. 226-132, po zaokrouhlení 200-100=100. Výsledek by tedy měl vyjít něco kolem stovky.
- MŠ - 45/15 - vypočítat všechny příklady, zkoušku sčítáním udělejte jen u prvních dvou příkladů, abyste věděli postup zkoušky. Zbývající výsledky překontrolujte na kalkulačce.
- MŠ - uč. 45/16
- PS 11/1, 2, 4

prvouka
- Horniny a nerosty
- Přečíst uč. str. 47-48
- Zápis: Horniny a nerosty 13. 3.
Nerosty = neživé přírodniny tvořené jednou látkou
Horniny = neživé přírodniny složené z nerostů
sůl - nerost, složka potravy
zlato - nerost, ve špercích, v elektronice, v zubním lékařství
stříbro - nerost, ve špercích, v elektronice
český granát - nerost, šperky
diamant - nerost, šperky, brusné, řezné a vrtné nástroje
magnetovec - nerost, silně magnetický
žula - hornina ze tří nerostů (slída, křemen, živec), používá se ve stavebnictví - obklady, dlažební kostky, štěrk..
pískovec - hornina ze zrnek písku, stavebnictví, sochařství
vápenec - hornina, k výrobě vápna a cementu, Český kras, Moravský kras
břidlice - hornina, láme se, pokrytí střech

- PS 40
- Video - diamant: https://www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods
- Pro zájemce - Pokud vás zajímá téma hornin a nerostů. přečtěte si nebo poslechněte knížku ,,Měli dinosauři blechy?" https://www.kosmas.cz/knihy/263836/meli-dinosauri-blechy/

- Pokud máte možnost, prohlédněte si některé horniny a nerosty venku.

pondělí 16. 3.
český jazyk
- Číslo podstatných jmen, pádové otázky, ranní kruh
- PS 24/1, 2
- PS 24/ 3 - podtrhněte podstatná jména a nadepište nad ně mn. / j. podle čísla
- PS 25 - pouze přečíst
- PS 26 - naučit se z tabulky pádové otázky
https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk
- ranní kruh - Řekněte, nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu. Zjistěte, jak se měl on.

matematika
- Poloměr, průměr, opakování
- uč. str. 48 - ze cv. 1 si připomeňte a zapamatujte, co je to ,,poloměr" a ,,průměr"
- opakování - uč. 56/4, 5, 6 (řešte na čistý papír, nebo si ofoťte a zvětšte stránku z učebnice)
- uč. 59

úterý 17. 3.
český jazyk
- on-line test Quizizz - neohebné slovní druhy, číslo a pád podstatných jmen, čtení s porozuměním - pověst
- První pokus o on-line test - tentokrát z neohebných slovních druhů.
Otevřete odkaz https://quizizz.com/join?class=M186461  (Pokud se bude ptát na kód, zadejte M186461)
Vytvořte si profil - zadejte pro identifikaci křestní jméno a první písmeno příjmení. Stránka po vás možná bude chtít datum narození apod. - ty si vymyslete, ať zbytečně nesdílíme osobní údaje. Odkaz by vás měl pustit do třídy 3. A, kde už je připraven test na slovní druhy. Pokud se vám test nepovede, mělo by být možné jej ještě dvakrát zopakovat. Test bude přístupný cca týden.

Nová možnost, jak najít test, je odkaz http://joinmyquiz.com a kód 436883
- uč. 158/1 - pouze přečíst
- uč. 159/tabulka - přečíst
- ČJŠ - uč. 159/3a vypracovat do sešitu
- PS 26/1
- Na Gretce si přečti a vypracuj cvičení k pověsti O Bivojovi https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

matematika
- Opakování převodů jednotek délky, hmotnosti a objemu, opakování zaokrouhlování na desítky a stovky
- Přečíst pravidla o převodech jednotek délky (uč. str. 24), hmotnosti (uč. str. 27) a objemu (uč. str. 28).
- Do sešitu MŠ vypracovat uč 55/5 a 27/2
- Přečíst pro zopakování pravidla zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky a na desítky v uč. na str. 32/1, 3
- Do sešitu MŠ vypracujte uč. 45/18 a 46/28
Toto je poslední práce ze druhého (žlutého) dílu učebnice. Zítřejší práce už bude ze třetího (zeleného) dílu.
- PS 12/8

prvouka
- Přístup do výsledků PSPrv, uhlí a ropa
- Na tomto odkazu najdete návod na přístup k on-line verzi PS z prvouky, podle kterého doma kontrolujte odpovědi v pracovním sešitě: https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
- Přečtěte si uč. str. 49
Zápis do sešitu: Uhlí a ropa 17. 3.
uhlí - hořlavá hornina, používá se jako palivo
- vznik z přesliček, kapradin atd., které zapadly do bažin a zuhelnatěly
černé uhlí - v hlubinných dolech
hnědé uhlí - v povrchových dolech
ropa - hořlavá kapalina, využívá se jako palivo, k výrobě plastů, léků a hnojiv
- vznik z rostlinných a živočišných zbytků v bahně
- těží se vrty

- video - ropa - Nezkreslená věda: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
- PS str. 41
- Pro zájemce - podívej se doma po věcech, které jsou vyrobeny z ropy.

český jazyk - čtení
- Čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.

pracovní činnosti
- Příprava svačiny nebo snídaně
- Pod dozorem dospělého připrav svačinu nebo snídani pro sebe i pro ostatní. 
Můžeš se inspirovat na internetu - např. https://nejlepsi-recept.cz/
nebo v dětských kuchařkách - např. Kuchařka pro děti (Annabel Krmelová, nakl. Bambook)

středa 18. 3.
český jazyk
- Pád a rod podstatných jmen
- PS 27/1, 2
- ČJŠ - uč. 160/2 - nadepište si 6 skupin - 1. rod mužský + číslo jednotné, 2. rod mužský číslo množné, 3. rod ženský číslo jednotné, 4. rod ženský číslo množné, 5. rod střední číslo jednotné, 6. rod střední číslo množné
- do jednotlivých skupin zařaďte slova ze zadaného cvičení
- Projděte si na kaminetu všech 5 cvičení na určování rodu: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podsrod1.php

matematika
- Úvod do dělení se zbytkem
- Odteď budeme používat TŘETÍ DÍL UČEBNICE = ZELENÝ
- Přečti si - uč. str. 7/ cv.1, tabulky ze cv.2, cv5
- Do MŠ vypracuj uč. str. 7/cv.4, str. 8/cv. 7, 8
Ve cvičení 7 stačí místo tužek nakreslit puntíky.
- Z uč. na str. 8 ve cv. 9 zjisti, co je to ,,neúplný podíl" a ,,zbytek".
- Podívej se na video 37/1, 2, 3 na Matýskovi: http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/
- PS 11/3  39/13, 14, 15, 16, 17

tv
- Jóga pro děti
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

český jazyk - sloh a čtení
- Popis osoby - postava z knihy nebo filmu, čtení s porozuměním - pověst Karlův most
- V učebnici na str. 168 si přečti cv. 1 - text Harry Potter a ústně odpověz na otázky pod textem.
- Na papír napiš vlastní popis postavy z knihy nebo filmu. Popis musí obsahovat:
           - jakou má postavu
           - jaký má obličej a vlasy
           - jak se obléká
         Vše napiš jako ucelený text ve větách. Pozor - je to popis vzhledu, nepiš tedy vlastnosti.
         Hotový sloh podepiš a popros rodiče, ať ti ho vyfotí a pošlou na e-mail skrivankova@horackova.cz
- Čtení: na Gretce si přečti pověst Karlův most a vypracuj cvičení k pověsti: https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

vv
- Kresba horkovzdušného balónu, nebo šití koťátka z ponožky
- Podle pomůcek doma, vlastního nadšení a trpělivosti ostatních doma si vyberte buď:
1. kresbu horkovzdušného balónu podle návodu: https://i.pinimg.com/564x/99/a2/9e/99a29e88954541635b020f1f4616813b.jpg
nebo 2. šití koťátka z ponožky: https://www.fabartdiy.com/sew-diy-sock-kitten/

čtvrtek 19. 3.
matematika
- Quizezz - on-line test z písemného odčítání trojciferných čísel, dělení třemi se zbytkem
- Na quizezz vypočítejte test písemné odčítání trojciferných čísel. Kdo se do quizezz hlásil v úterý, měl by se do testu dostat rovnou. Kdo se přihlásí dnes, uvidí testy teprve potom, co mu je ručně přidám. 
Postup pro přihlášení: Otevřete odkaz https://quizizz.com/join?class=M186461  (Pokud se bude ptát na kód, zadejte M186461)
Další možnost, jak najít test, je jít na odkaz http://joinmyquiz.com a zadat kód 977962
- MŠ - uč. 9/12, 13 místo kytiček stačí opět puntíky
- Dobrovolná práce pro matematické nadšence: Pokud vám chybí logické úlohy, které děláváme na začátku hodin matematiky, můžete podobné úlohy najít ve sbornících starších ročníků soutěže Klokan. https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky

český jazyk
- Pád a číslo podstatných jmen
- Přečtěte si v učebnici na str. 164 tabulku.
- ČJŠ - uč. 166/12 a, b
- PS 27/3 - nad podstatná jména přímo do cvičení napište číslicí, ve kterém jsou pádě, a zkratkou j. (jednotné), nebo mn. (množné) označte přímo do textu číslo podstatných jmen.
- Procvičte číslo podstatných jmen na kaminetu - všech 5 cvičení: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podscislo1.php

český jazyk - čtení
- Čtení - Zvířata Afriky - vyhledávání informací, pověst O Krokovi
- Bublinka str. 44-45 Při řešení se dívej na informace na stranách 42-43
- Na Gretce si přečti a vypracuj cvičení k pověsti O Krokovi: https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

vv
- origami žabka
- návod - obrázek: https://casopisy.skaut.cz/data/imgserver2/666-4-a969ee.png
- návod - video: https://www.youtube.com/watch?v=FRUXL8dK8Js

pátek 20. 3.
český jazyk
- Pád, číslo a rod podstatných jmen, čtení - Neználek
- PS 28 - pád, číslo, rod označte zkratkami přímo do textu
- čítanka 109-111

matematika
- Dělení čtyřmi se zbytkem
- Jak na to:  video Matýsek 38/1, 2, 3 http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/
- MŠ - uč. 10/17
- PS 11/5, 6
- Dobrovolná práce pro matematické nadšence - logické úlohy: https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky

prvouka
- Chráníme přírodu
- přečti si v učebnici str. 50
- zápis: Chráníme přírodu 20. 3.
tropické pralesy - ,,plíce světa", tvoří kyslík
kyselé deště - vznikají únikem škodlivých látek do ovzduší, ničí rostliny i živočichy
ekologická katastrofa - havárie tankerů s ropou, požáry, záplavy, únik chemikálií..
ekologie - věda, která studuje ochranu přírody a životního prostředí

- PS 42
- Odpovědi z PS si zkontrolujte podle interaktivního PS - dostupný na https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

pondělí 23. 3.
český jazyk
- Pád a rod podstatných jmen, ranní kruh
- PS 29
- Procvič si pády na kaminetu - pouze první cvičení: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady1.php
- ranní kruh - řekni nebo napiš někomu, jak ses měl o víkendu, zjisti, jak se měl on

matematika - geometrie
- Opakování - bod, přímka, polopřímka, úsečka, poloměr, průměr
- uč. str. 6 - rýsujte na papír, neopisujte celý text, vždy jen napište číslo cvičení a k němu odpověď
- dobrovolná práce pro zájemce - Matěj - krychlové stavby: https://www.matika.in/cs/  3. ročník, krychlové stavby

úterý 24. 3.
český jazyk
- Quizizz - číslo podstatných jmen - test, pád, číslo, rod podstatných jmen
- Quizziz - test - číslo podstatných jmen
Kdo vidí třídu, měl by mít přístup do testu i bez kódu. Kdo třídu nevidí, půjde přes odkaz http://joinmyquiz.com s kódem 954008
- PS 30/1
- PS 30/2a - do textu vyznačit zkratkami číslo a pád, 2b - vypsat do skupin podle rodu
- kaminet - určování pádů, pouze cvičení č. 2: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady2.php

matematika
- Dělení 5 se zbytkem
- MŠ - uč. 12/22   (Kdo potřebuje vidět postup - viz Matýsek 40/1 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-40/)
- PS 7/4, 11/7
- Pro zájemce: Matěj - kachlíky 1, odkaz: http://matika.in, 3. ročník, Kachlíky 1

prvouka
- Voda, koloběh vody
- přečíst uč. 51
- zápis: Voda 24. 3.
Voda je součástí neživé přírody. Je potřebná pro život.
sladká voda - v řekách, jezerech, rybnících, potocích a v půdě
slaná voda - v mořích a oceánech, nedá se pít
Koloběh vody (zjednodušeně nakresli a popiš obrázek koloběhu vody z uč. str. 51)

- PS 43
- video - koloběh vody - Paxi: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
- Dobrovolné úkoly: koloběh vody v pytlíku https://i.pinimg.com/564x/f1/a7/59/f1a7590e8467d2d2456b8d539a6ba39c.jpg
Krystalizace soli na niti: https://www.youtube.com/watch?v=sr-AEuclLpc

český jazyk - čtení
- Čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např.: https://www.youtube.com/watch?v=WjTnWCG9Dp8  (Je to audiokniha Hoši od bobří řeky. Celá má cca 2 a půl hodiny, tak s ní nemučte své okolí najednou, ale poslouchejte po částech.)


- Pomoc doma
- Vyberte si buď úklid pokojíčku, potřebné domácí práce, nebo pomoc sourozenci - např. s učením (ne s lumpárnami!). Vybranou činnost předem zkonzultujte s rodiči, aby ,,pomoc" nenadělala více škody než užitku.

Asi už jste někteří zjistili, že z bakalářů zmizely hodiny výchov. Pro ty z vás, kteří je doma potřebujete, je budu dávat alespoň sem.

středa 25. 3.
český jazyk
- Pád, číslo, rod podstatných jmen, čtení - pověst - O praotci Čechovi
- PS 31 (Pozor, při určování pádu, čísla a rodu se dívejte zpět do textu. Např. ,,sundám víčko" - je slovo ,,víčko" ve čtvrtém pádě - nelze to poznat bez nakouknutí do textu.)
- kaminet - pády - cv. 3 - http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady3.php
- čtení - Gretka - O praotci Čechovi - přečtěte a vyplňte cvičení k textu. http://gramar.in 3. ročník, čtení s porozuměním

matematika
- Dělení 6 se zbytkem
- MŠ - uč. 13/29
(Pokud potřebuješ vidět postup viz Matýsek 41/1 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/)
- PS12/9,  13/1
- pro zájemce http://matika.in 3. ročník, Kachlíky 2

tv
- tanec
- Pusť si svoji oblíbenou hudbu a zatancuj si. Pozor na nábytek a okolní předměty. Dobu, místo a hlasitost hudby přizpůsob ostatním doma ;)
- pro inspiraci - tutorial pro moonwalk: https://www.youtube.com/watch?v=QGm6v9-1ZBU

český jazyk - sloh
- Sloh - dopis - Jak se mám od zavření školy
- Napište mi na papír, jak se máte od té doby, co se zavřely školy. Poproste rodiče, aby váš dopis vyfotili a poslali na mejl skrivankova@horackova.cz
Většina z vás už má známku z minulého slohu v e-ŽK.

vv
- vyberte si variantu podle materiálu, který máte doma
- kresba podle návodu - želva ninja: https://i.pinimg.com/564x/1d/61/34/1d61347d6471300de3e4596cfe943955.jpg
- králíček z ponožky: https://www.youtube.com/watch?v=giqTWcq6nFk&feature=emb_title

Organizační informace - na celé škole jsou plošně zrušeny všechny školy v přírodě a výlety do konce školního roku.

čtvrtek 26. 3.
matematika
Quizizz - převody jednotek délky, hmotnosti a objemu - test, dělení 7 se zbytkem:
- Quizizz - převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. Odkaz http://joinmyquiz.com  kód 846774
Doporučuji před testem na papír napsat poznámky ze druhého dílu učebnice ze str. 24, 27 a 28. Napište si ke každé veličině, jak jdou jednotky za sebou, a jestli se po sobě jdoucí jednotky dělí/násobí 10, 100, nebo 1000. Do těchto poznámek můžete při testu nahlížet.
- MŠ - uč. 14/34
(Pokud potřebuješ vidět postup - viz Matýsek 42/1  https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-42/)
- Z PS dnes nic.

český jazyk
Slovní druhy, pád podstatných jmen, čtení - Danda má hlad
PS 32
- pády - kaminet cv. 4 - http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady4.php
- čtení - Gretka - Danda má hlad - přečtěte a vyplňte cvičení k textu (http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním)

český jazyk - čtení
Čtení - zvířata Asie
- Bublinka str. 46-47

vv
- nakresli, nebo slož z papíru květinu. Můžeš si vymyslet vlastní, nebo použít některý z návodů:
- narcis kresba https://i.pinimg.com/474x/42/e4/5d/42e45d7c7c2b3ab869b0d1fdf345bcb0.jpg
- chrpa kresba https://i.pinimg.com/474x/16/5b/d6/165bd6843f003473877f54c08e257d24--step-by-step-drawing.jpg
- různé květiny - video návod https://www.youtube.com/watch?v=FaUFYpwoPe0
- hyacint z papíru - video návod https://www.youtube.com/watch?v=U7LnGffbI30

pátek 27. 3.
český jazyk
Pád, číslo, rod podstatných jmen, čtení - Kocourkov:
- ČJŠ  - uč. 172/1, 2, 3 (U cv. 1 napište pouze čísla vět, které jsou nepravdivé. Věty neopisujte.)
- čítanka str. 112-114
Děkuji za slohy, které mi zatím přišly. Měly by vám za ně postupně přibývat známky do bakalářů.

matematika
Dělení 8 se zbytkem
MŠ - uč. 15/40
(Pokud potřebuješ vidět postup - viz Matýsek 43/1  https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-43/)
- PS 13/2, 3
- Pro zájemce - http://matika.in - 3. ročník - cyklotrasa

prvouka
- nová látka: Vzduch a půda, opakování: quizizz test - kapitola 8 - neživá příroda
uč. 52 - přečíst
- zápis: Vzduch a půda 27. 3.
Vzduch je součástí neživé přírody, tvoří obal kolem Země, je i ve vodě a v půdě. (Překresli z učebnice obrázek ,,složení vzduchu".)
Vítr = proudění vzduchu.
Půda je součástí neživé přírody. Vzniká zvětráváním hornin.
Humus = část půdy, která vznikla z odumřelých rostlin a živočichů.
(Nakresli půdu tak, aby v ní byly vidět kamínky, kapičky vody, bubliny vzduchu, kousky rostlin a živočichů.)

- PS 44/1, 2, 3, 5   (pokusy 4 a 6 jsou dobrovolné)
- test quizizz - Neživá příroda - k testu můžete použít učebnici, PS i sešit se zápisy. http://joinmyquiz.com kód 748875

pondělí 30. 3.
český jazyk
- Ranní kruh, stupňování přídavných jmen, pády
ranní kruh - řekněte, nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu. Zjistěte, jak se měl on.
- PS 33
- procvičte si pády:http://http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady5.php

matematika (geometrie)
Náčrt úsečky, přenášení úsečky
- Zkus si na papír náčrt úsečky. Náčrt nakreslíš od ruky, zapíšeš do něj krajní body úsečky a mezi ně napíšeš délku úsečky - 5cm.
- Rýsování - narýsuj úsečku /AB/=5 cm
- Přenášení úsečky pomocí proužku papíru: přilož proužek papíru podél úsečky a označ si na něm tužkou krajní body. Narýsuj přímku, na ni přilož proužek papíru a překresli z něj body na přímku. Měla by být také dlouhá 5 cm.
- Přenášení pomocí kružítka: přilož hrot kružítka k bodu A a tuhu kružítka k bodu B. Narýsuj přímku a na ní bod. Do bodu dej hrot kružítka a tuhou udělej značku. Tam bude druhý bod. Nová úsečka by opět měla mít délku 5 cm. (Pozor, ať si při přenášení cestou nezmáčkneš nožičky kružítka. Přenášení by pak nevyšlo.)
Na přenášení pomocí proužku papíru i pomocí kružítka se můžeš podívat na obrázku v učebnici na str. 11.
Video - kružítko: Matýsek https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-55/
- PS 14/11, 12

úterý 31. 3.
český jazyk
- Quizizz - rod podst. jm., opakování slovních druhů a pádů
- quizizz - Rod podstatných jmen: http://joinmyquiz.com kód 102414
- PS 34
- Procvič pády na kaminetu - cv. 6: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podspady6.php

matematika
- Dělení 9 se zbytkem
- MŠ - uč. 16/45
(Postup na videu - Matýsek 44/1 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-44/)
- PS 13/4, 5
- Pro zájemce - http://matika.in Biland 1. Připomínám hodnoty grošů: Bg=2 Ag, Cg=2 Bg, Dg=2 Cg, Eg=2 Dg...

prvouka
- Světlo a teplo
- Přečtěte si uč. str. 53
- Zápis: Světlo a teplo 31. 3.
Slunce je neživá přírodnina. Vyzařuje světlo a teplo, které jsou nezbytné pro život na Zemi. Slunce je hvězda. Kolem něj obíhají planety, které spolu s ním tvoří sluneční soustavu.
Fotosyntéza = děj, při kterém vzniká kyslík.
(Nakresli obrázek fotosyntézy z uč. str. 53.)

- PS 45/1, 2, 3
- video - Paxi - sluneční soustava https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
- Dobrovolné: pokus z PS 45/4

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Karlík a továrna na čokoládu: https://www.youtube.com/watch?v=obCumEr2TMU

pracovní činnosti
Kresba postavy
Výtvarný úkol na úterý i na čtvrtek je stejný - kresba postavy. Doporučuji jeden den kreslit mužskou postavu a jeden den ženskou postavu. Kreslit můžeš podle sebe, nebo podle některého z následujících návodů:
Ariel https://www.youtube.com/watch?v=jBfMs-YskHo
Belle (Kráska a zvíře) https://www.youtube.com/watch?v=hky2ggpPM88
Elsa  https://www.youtube.com/watch?v=Tg64kM4Q8ek
Anna https://www.youtube.com/watch?v=GcpXN_FFFVg
Stormtrooper  https://www.youtube.com/watch?v=d6sYBdafTh8
Luke Skywalker https://www.youtube.com/watch?v=V2h727Pzzwc
Yoda https://www.youtube.com/watch?v=guy9GMgOFzY
Kryštof (Ledové království) https://www.youtube.com/watch?v=XAwZ005tfig

středa 1. 4.
ředitelské volno

čtvrtek 2. 4.
matematika
- quizizz - dělení 2, 3, 4 se zbytkem - http://joinmyquiz.com kód 103211
- PS 14/7, 8, 9
- Pro zájemce: http://matika.in 3. ročník Biland 2

český jazyk
- ČJŠ - napiš slovo hrad ve všech pádech v jednotném i v množném čísle
- PS 35
- Gretka - Modrý Poťouch - přečti a vyplň cvičení http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním

český jazyk - čtení
- Zvířata Austrálie - Bublinka 48-49

vv
Kresba postavy
Výtvarný úkol na úterý i na čtvrtek je stejný - kresba postavy. Doporučuji jeden den kreslit mužskou postavu a jeden den ženskou postavu. Kreslit můžeš podle sebe, nebo podle některého z následujících návodů:
Ariel https://www.youtube.com/watch?v=jBfMs-YskHo
Belle (Kráska a zvíře) https://www.youtube.com/watch?v=hky2ggpPM88
Elsa  https://www.youtube.com/watch?v=Tg64kM4Q8ek
Anna https://www.youtube.com/watch?v=GcpXN_FFFVg
Stormtrooper  https://www.youtube.com/watch?v=d6sYBdafTh8
Luke Skywalker https://www.youtube.com/watch?v=V2h727Pzzwc
Yoda https://www.youtube.com/watch?v=guy9GMgOFzY
Kryštof (Ledové království) https://www.youtube.com/watch?v=XAwZ005tfig

pátek 3. 4.
český jazyk
- ČJŠ - vypiš si z PS 35 tabulku osob
- PS - 36/1, 2a
- kaminet - osoby cvičení 1-4 http://www.kaminet.cz/ces/casovani/osoba1.php
- čtení - Gretka - Naštěstí (ne)máme mléko - http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním

matematika
- MŠ - uč. 17/57 (úplný zápis = co známe i co zjišťujeme; výpočet, odpověď)
- PS 14/10  15/1, 2
- Pro zájemce: http://matika.in 3. ročník  Násobilkové obdélníky

prvouka
- PS 46
- quizizz - test Život na Zemi (kapitola 9) - http://joinmyquiz.com kód 253100

Omlouvám se všem, kteří zde toužebně vyhlíželi pondělní práci, a nic nenašli. Napsala jsem ji do Bakalářů a zapomněla jsem ji překopírovat sem.
pondělí 6. 4.
český jazyk
- ČJŠ - zapsat tabulku ,,číslo sloves" z PS 35
- uč. 174 - přečíst oranžovou tabulku
- kaminet - číslo sloves cvičení 1-4: http://www.kaminet.cz/ces/casovani/bytcislo1.php
- ranní kruh - řekněte, nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu, zjistěte, jak se měl on

matematika - geo
- uč. str 11 - přečíst růžovou tabulku (pamatovat si, že ,,shodné" úsečky jsou stejně dlouhé)
- uč. str. 18/1, 2, 3, 4 - vypracovat na papír (cv. 4 nepřekreslovat, zapsat jen porovnání)
- PS 15/6  18/13

úterý 7. 4.
český jazyk
- ČJŠ - napsat si tabulku ,,slovesný čas" z PS 35
- PS 36/2b, c, 3
- quizizz - pády podstatných jmen - http://joinmyquiz.com kód 899460

matematika
- MŠ - uč. 19/1 pouze první řádek z každého sloupce
- MŠ - uč. 19/4 pouze první dva řádky z každého sloupce
(Pokud potřebujete vidět postup - viz Matýsek 47/1 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/)
- PS 15/3, 4
- Dobrovolné: http://matika.in 3. ročník, násobilkové obdélníky s neposedy

prvouka
- Přečíst uč. 54
- PS 47/1, 2, 3
- zápis: Velikonoce 7. 4.
Velikonoce jsou svátky jara, oslavují probouzení přírody. Pro křesťany připomínají dobu ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Zvyky: barvení kraslic, pletení pomlázek, pečení mazanců...

- video: https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE
- Dobrovolné: uč. 54/PČ - úkol se semínky, PS 47/PČ - batikovaná vejce

český jazyk - čtení a sloh
- čtení - Gretka - Kosprd a Telecí - gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním
- slohy - PS 43, 53
Stranu z PS 43 prosím pošlete na mejl skrivankova@horackova.cz. Nezapomeňte, že každá věta musí obsahovat sloveso.


- Velikonoční tradice
- Výtvarné práce na úterý a středu jsou stejné - zkuste si některé velikonoční tradice. Můžete použít ty, které doma běžně dodržujete, nebo některý z návodů. Opět vybírejte podle toho, co máte doma dostupné.
pletení pomlázky: https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM
barvení vajíček:
https://camillestyles.com/wp-content/uploads/2013/03/eggs1.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d4/6c/8a/d46c8a8c248230b45f9ada62842b84da.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g25gYypNoFQ
kuřátko z kartonu od vajec: https://i.pinimg.com/564x/c0/57/39/c057393caa6c3b31f8623950beaa5bc7.jpg

Práce z výtvarné výchovy a pracovních činností není povinné posílat mejlem, ale ty které mi chodí, si prohlížím a ukládám. Až se uvidíme, domluvíme se, které z nich byste chtěli ukázat ostatním.

středa 8. 4.
český jazyk
- Infinitiv - zapamatuj si oranžovou tabulku z PS 37
- PS 37/1 a, b

matematika
- MŠ - uč. 20/7 - první dva řádky z každého sloupce
- PS 15/5   16/7, 8
- quizizz - dělení 5, 6, 7 se zbytkem http://joinmyquiz.com kód 154792
- Pro zájemce: logické úlohy - Skoban rozcvička https://www.umimematiku.cz/cviceni-sokoban

tv
- pokud máte možnost jít ven, proběhněte se venku
- návod na skákání gumy (pokud ještě někde zbyla po ušití všech roušek) https://www.youtube.com/watch?v=nsF6aY3y_OU

- pro ty, co se nedostanou ven: pilates pro děti https://www.youtube.com/watch?v=ORCO7CCnRDw

český jazyk - čtení
- Bublinka 50-51

vv
- Velikonoční tradice
- Výtvarné práce na úterý a středu jsou stejné - zkuste si některé velikonoční tradice. Můžete použít ty, které doma běžně dodržujete, nebo některý z návodů. Opět vybírejte podle toho, co máte doma dostupné.
pletení pomlázky: https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM
barvení vajíček:
https://camillestyles.com/wp-content/uploads/2013/03/eggs1.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d4/6c/8a/d46c8a8c248230b45f9ada62842b84da.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g25gYypNoFQ
kuřátko z kartonu od vajec: https://i.pinimg.com/564x/c0/57/39/c057393caa6c3b31f8623950beaa5bc7.jpg

9. - 13. 4. Velikonoční prázdniny

úterý 14. 4.
český jazyk
- PS 38
Pozor - u budoucího času nezapomeňte na složené tvary - např. ,,bude se učit"
- Gretka - Domovní znamení: gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním -> poezie -> Domovní znamení
- quizizz - osoba sloves: http://joinmyquiz.com kód 771371

matematika - geometrie
- Narýsuj libovolnou úsečku. Zkus najít střed úsečky následujícími způsoby:
1. pomocí proužku papíru (postup v uč. na str. 24/cv. 5)
2. pomocí kružítka (postup - viz video na Matýskovi: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-56/)
3. pomocí měření (Změř původní úsečku, její délku vyděl dvěma, výslednou délku vyznač na původní úsečce.)
- Opakování kružnic: Narýsuj alespoň tři libovolné kružnice. Nezapomeň u všech označit střed velkým tiskacím písmenem a název malým psacím písmenem. Před rýsováním si od ruky udělej náčrt a zapiš informace o kružnici - např. k(S, r=45 mm). Pokud si potřebuješ připomenout postup náčrtu a rýsování, podívej se na video 50/1 na Matýskovi: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-50/
- Pro zájemce - logické úlohy: kulička - rozcvička: https://www.umimematiku.cz/kulicka

prvouka
- přečíst uč. 55, 56
- zápis: Společné znaky rostlin 14. 4.
Mezi společné znaky rostlin patří:
*dýchání - Rostliny dýchají listy, spotřebovávají kyslík, vylučují oxid uhličitý.
*příjem vody a živin (Rostliny přijímají vodu a živiny pomocí kořenů. Pro fotosyntézu je potřeba voda a živiny, zelené barvivo, oxid uhličitý, světlo -> vzniká kyslík. )
* vylučování odpadních látek (při dýchání - oxid uhličitý, při výživě - kyslík)
*růst a vývoj - byliny (jednoleté, dvouleté, vytrvalé) a dřeviny
*rozmnožování - pomocí semen, řízků, cibulí, oddenků, hlíz, šlahounů
(+ nakresli obrázek dýchání rostlin z uč. 55 napravo nahoře)

- PS 48
- Dobrovolné: plakát nebo model fotosyntézy
https://i.pinimg.com/564x/17/33/8c/17338c6b1b42b45db9d9591eb5e68dbc.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=h0qddl3404I&feature=emb_title
https://i.pinimg.com/564x/86/92/77/869277d05ccd2755de662e82fbf1b522.jpg
https://i.pinimg.com/564x/97/d7/a7/97d7a70bf802eac4f5932953a9643a0c.jpg

český jazyk
- čtenářská dílna
Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Medvídek Pú https://www.youtube.com/watch?v=yHzKvg4s070


- mini herbář
Pokud se dostaneš ven, nasbírej cca 3 rostlinky i s kořenem. Polož je mezi novinové papíry a dej zatížit několika těžkými knihami. Vylisované rostlinky pak přilep na papír. Připiš na něj název rostliny, místo a datum sběru rostliny.

Verze pro ty, kteří se nedostanou ven: Vyber si z učebnice prvouky na str. 56 tři rostliny, ty nakresli a napiš si k nim, čím se rozmnožují.

středa 15. 4.
český jazyk
- časování sloves v přítomném čase
- uč. 179 - přečíst si tabulku s tvary sloves číst, psát, kupovat, prosit, dělat
- uč. 179 - zapamativat oranžovou tabulku ,,Pamatujte si"
- ČJŠ - nakreslete si tabulku na 1., 2., 3. osobu v jednotném i množném čísle (celkem 6 políček) - vyplň ji tvary slovesa ,,nést" v přítomném čase. 
- PS 39

matematika
- Dělení násobků deseti jednocifernými čísly
- MŠ - uč. 22/1b příklady a výsledky pište do sešitu, zkoušku si řekněte ústně
- MŠ - uč. 23/7 (nezapomeňte na úplný zápis, výpočet, odpověď)
- PS 17/1, 2, 3
- Pro zájemce - logické úlohy - Skákačka - rozcvička https://www.umimematiku.cz/skakacka

tv
- výzva Mirky Knapkové: http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/helpdesk/school-document/file/tydenni-vyzva-leh-sedy.pdf

- pokud máte doma diplom z olympijského víceboje, najdete na něm kód, pomocí kterého se dostanete do karty žáka na olympijský víceboj, kam si můžete zapsat, že jste výzvu splnili. Pokud diplom doma nemáte, dá se o kód požádat mejlem přímo na přihlašovací stránce. http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/karta-zaka/prihlaseni

český jazyk - čtení a sloh
- Gretka - http://gramar.in - 3. ročník - čtení s porozuměním - poezie - Hádanka
- sloh - přihláška - PS 75/1 - Nepište do přihlášky své osobní údaje. Údaje si vymyslete, ale dodržte formu (např. u adresy nejprve ulice a číslo domu, pak město..). Poraďte se s rodiči, jak spolu souvisí datum narození a rodné číslo. Zkuste to při vymýšlení čísla dodržet.
Vyfocený sloh pošlete na skrivankova@horackova.cz

vv
- sněženky, bledule, nebo konvalinky - opět vybírejte podle toho, co máte doma k dispozici
https://i.pinimg.com/564x/71/10/4b/71104b0bf9bfe0ed63c6230e06c63c73.jpg

https://i.pinimg.com/564x/af/ef/5b/afef5bdec0ad7ad2b4c3fc6b4c210e63.jpg

https://i.pinimg.com/564x/3f/b5/39/3fb539a0bbc683ce525177f3bda5b53c.jpg

https://i.pinimg.com/564x/f8/2e/b4/f82eb460fe8998d07a4223e102ed9ac8.jpg

https://i.pinimg.com/564x/9e/c3/fe/9ec3fe33d55fb552896baab6e4d7f8e2.jpg

http://vytvarne-namety.cz/images/jaro/av004.jpg

https://i.pinimg.com/564x/3b/93/db/3b93db165d0e531659db5012be16ad13.jpg

čtvrtek 16. 4.
matematika
- MŠ - uč. 23/8 pouze první dva řádky z každého sloupce
- ústně - návod na dělení stem pod sloupečky uč. 23/8
- PS 17/4, 5, 6 (Kdo zapomněl postup odčítání, podívá se na Matýska https://www.youtube.com/watch?v=VnMsi-uqh8E)
- dělení 8, 9 se zbytkem - http://joinmyquiz.com kód 352910
- Pro zájemce - logické úlohy - Rozdělovačka - rozcvička https://www.umimematiku.cz/rozdelovacka

český jazyk
- PS 40/1, 2
- pamatujte si oranžovou tabulku z PS 40
Doporučuji připomenout si zájmena a předložky: https://slideplayer.cz/slide/3165845/11/images/3/Z%C3%A1jmena+Druh+z%C3%A1jmena+P%C5%99%C3%ADklady+Osobn%C3%AD.jpg
https://slideplayer.cz/slide/6055025/19/images/1/39.1+P%C5%99edlo%C5%BEky+NAD+Z+PO+ZA+KOLEM+NA+V+K+VEDLE+PRO+OD+BEZ+U+P%C5%98ED+P%C5%98ES+O.jpg
- čtení - Gretka - http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním, poezie, Mám všech pět pohromadě

český jazyk
- Bublinka 52-53

vv
- vymyslete a nakreslete vlastní tabulku na scavenger hunt (hru na hledání). Pokud se dostanete ven, nakreslete do tabulky jarní věci / zvířata / úkazy. Pokud jste uvnitř, nakreslete věci, které se dají najít doma. Do tabulky dejte alespoň dvanáct obrázků.
https://i.pinimg.com/564x/01/71/eb/0171eb6eb3864109c35b90ab567c5a2c.jpg

https://i.pinimg.com/564x/56/62/68/566268c9556fec2fd191af8207fbc49b.jpg

pátek 17. 4.
český jazyk
- časování sloves v přítomném čase (podstatná jména se skloňují, slovesa se časují - obojím tvoříme různé tvary slova)
- uč. 180 - zapamatovat oranžovou tabulku (tvary slovesa být)
- PS 41 (Při psaní tvarů sloves opakovaně nahlížejte do zelené tabulky nad cvičením, abyste napsali správně koncovky. Používejte spisovné tvary. Např. pijem = nespisovný tvar, pijeme = spisovný tvar)
- čítanka 115-117 Jak jsme zasadili první kytku

matematika
- uč. 25/1 - pouze přečíst
Pokud potřebujete, podívejte se na video na Matýskovi https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-57/
- MŠ - uč. 25/2 - první tři řádky z každého sloupce
Sami zvažte, jestli si potřebujete zapsat mezivýpočet se závorkami, nebo jestli to zvládnete z hlavy. Po dopočítání si ověřte výsledky na kalkulačce.
- PS 18/7, 8, 9
- Pro zájemce - logické úlohy - Rozbitá kalkulačka - rozcvička: https://www.umimematiku.cz/kalkulacka

prvouka
- Části těla kvetoucích rostlin
- přečíst uč. 57-58
- zápis: Části těla kvetoucích rostlin 17. 4.
typy kořenu: hlavní s postranními kořeny, svazčitý kořen
Některé rostliny mají cibuli, oddenek, nebo hlízu.
stonek: dřevnatý (stromy a keře), dužnatý (byliny)
typy stonku bylin: stvol (bez listů, listy rostou od země), lodyha (stonek s listy), stéblo (dutý stonek s kolínky)
listy: jednoduché, složené
části listu: řapík, čepel
květ: (nakresli květ a popiš jeho části podle uč. str. 58)
plody: suché (ořech), dužnaté
dužnaté plody dělíme na malvice (jablko), peckovice (švestka), bobule (rybíz)

- PS 49
- Pro zájemce: dokreslování listů (Učíme se venku): https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/pl-listove-domalovanky.pdf
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/03/FOTO-listov%C3%A9-leporelo.png

pondělí 20. 4.
český jazyk
- ranní kruh - řekni nebo napiš někomu, co jsi dělal o víkendu, zjisti, co dělal on
- PS 42
- kaminet - čas sloves cv. 1, 2, 3  http://www.kaminet.cz/ces/casovani/cas1.php

matematika - geometrie
- uč. 30/1, 2 ústně
- uč. 30/3, 4 na papír (U cv. 4 nevadí, pokud nemáte doma čtverečkovaný papír. Hlavní je zapsat si dvojice kolmých a rovnoběžných stran. U každého z obrazců budete mít 4 dvojice kolmých a 2 dvojice rovnoběžných stran.)
- PS 16/9, 10  20/3
- Umíme matiku - Názvy geometrických útvarů a těles (pexeso): https://www.umimematiku.cz/cviceni-nazvy-utvaru

úterý 21. 4.
český jazyk
- PS 44
- http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním, Příběhy o zvířatech: Jak spí kočky a psi
- quizizz - číslo sloves: http://joinmyqiuz.com kód 500590

matematika
- Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
- MŠ - uč. 26/9 první dva řádky z každého sloupečku
- MŠ - uč. 26/8 (nezapomeňte na úplný zápis, výpočet a odpověď)
- PS 18/10, 11, 12
- Pro zájemce: Barevné sudoku - rozcvička https://www.umimematiku.cz/sudoku

prvouka
- přečíst uč. str 59
- zápis: Rostliny chráněné, jedovaté, léčivé 21. 4.
chráněné rostliny: hlaváček jarní, bledule jarní, koniklec luční
léčivé rostliny: hluchavka bílá, podběl lékařský, lípa srdčitá
jedovaté rostliny: rulík zlomocný, konvalinka vonná, lýkovec jedovatý
(Ke každé skupině nakresli jeden obrázek z uč. str. 59.)

- PS 50
- Pro zájemce: byliny - pexeso: https://www.umimefakta.cz/cviceni-byliny
Další obrázky chráněných, léčivých a jedovatých bylin: http://rostliny.naturfoto.cz/lecive-rostliny.html
http://rostliny.naturfoto.cz/chranene-rostliny.html
http://rostliny.naturfoto.cz/jedovate-rostliny.html

český jazyk
- čtenářská dílna
Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Děti z Bullerbynu: https://www.youtube.com/watch?v=dABZeFk3Dh0

pracovní činnosti
- Vytvořte rámeček z přírodnin. Vymyslete svůj, nebo se nechte inspirovat některým z obrázků. Kdo se nedostane k přírodninám, ale má mrazák nacpaný nanuky, může místo větviček použít dřívka od nanuků.
https://i.pinimg.com/564x/e7/e8/6f/e7e86f95e25c79afcc7846d10c1b3d54.jpg
https://i.pinimg.com/564x/ab/aa/30/abaa30ece7f850ad3780ff7a7b8f3582.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=meRdql12JxI&feature=emb_title
https://i.pinimg.com/564x/d4/bc/cb/d4bccb1ec35cfe311f1eda89d8ec4cb9.jpg

středa 22.4.
český jazyk
- Budoucí čas sloves, tvary jednoduché a složené
- uč. 181, 182 - přečíst a pamatovat si oranžovou tabulku
- PS45
- kaminet - čas slovesa být cv. 1, 2, 3 http://www.kaminet.cz/ces/casovani/bytcas1.php

matematika
- Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
- MŠ - uč. 27/15
- PS 19/1, 2, 3, 4
- Pro zájemce: Umíme programovat - želva - základy
https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika

tv
- skákání přes švihadlo (kdo má švihadlo ve škole, zkusí bez švihadla)
- Poproste někoho, aby vám stopnul minutu a spočítal, kolik přeskoků za minutu zvládnete.
- Vyzkoušejte si některé z přeskoků z následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=inv9GmZ7VyI
 

český jazyk
- čtení - http://gramar.in, 3. ročník, příběhy o zvířatech, Garpíškoviny
- sloh - PS 75/2 Sloh prosím pošlete na skrivankova@horackova.cz 
Elen, Dan a Honza už měli sloh hotový při zaslání minulého slohu, nemusí ho posílat znovu.

vv
- návrh povlečení - Vymyslete svůj, nebo se inspirujte některým z obrázků:
https://i.pinimg.com/564x/8b/6e/50/8b6e5036354d7088b27958000a5afd82.jpg

https://i.pinimg.com/564x/08/90/a0/0890a0ccd625f86fee8ee738d609331b.jpg

https://i.pinimg.com/564x/06/14/e1/0614e168f543c8bbf79e47229554a394.jpg

https://i.pinimg.com/564x/a1/42/42/a14242ecc0ece5ef91eab119341b1edf.jpg

https://i.pinimg.com/564x/68/31/26/683126d477315e9eac16ee9326d7bab8.jpg

https://i.pinimg.com/564x/f5/73/69/f573696a4861415b0fb175ea814e2123.jpg

https://i.pinimg.com/564x/3d/54/c7/3d54c7e26eeb960c66247e2e49ebcb91.jpg

https://i.pinimg.com/564x/9e/10/18/9e10185dc418969c2260c05745f1d5b4.jpg

https://i.pinimg.com/564x/2a/e4/6f/2ae46fc68072c6b6fc34ed767300b8c8.jpg

čtvrtek 23. 4.
matematika
- opakování písemného sčítání a odčítání
- MŠ - uč. 27/18
Pokud jste zapomněli postup, podívejte se na Matýska na https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-34/
- PS 19/5, 6, 7, 8
- quizizz - násobení násobků deseti: http://joinmyquiz.com kód 981830
- Pro zájemce - umíme programovat - šipkovaná - skřítkova rozcvička: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana

český jazyk
- Čas sloves, tvary jednoduché a složené
- PS 46
- http://gramar.in, 3. ročník, příběhy o zvířatech, Komisař Vrťapka

český jazyk - čtení
- Bublinka 54-55

vv
- obal na knížku - vymyslete vlastní, nebo se nechte inspirovat některým z následujících
- postup, jak obalit knihu do papíru: https://janecanblogdotcom.wordpress.com/2015/06/02/wrapped-books/
- obal z látky pro šicí nadšence: https://www.youtube.com/watch?v=jHSyAdtlQp4
https://i.pinimg.com/564x/ee/ca/58/eeca58dc626fa63ef47b9d249c174553.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b5/5e/23/b55e2365e353a19301a0e1017fa439e5.jpg
https://i.pinimg.com/564x/d7/1f/05/d71f0581c6aaaa42982933b3587b8460.jpg
https://i.pinimg.com/564x/95/a5/e2/95a5e22d5bf3aa8e752d392ae84348bd.jpg
https://i.pinimg.com/564x/9b/fc/c8/9bfcc81284229e1a15784d2fe0214a2e.jpg
https://i.pinimg.com/564x/4b/98/29/4b98292f5fdfbaeb3e27edcd4493c1d4.jpg
https://i.pinimg.com/564x/3d/5d/5d/3d5d5dde3d0f29ca82cb1fe378e4381d.jpg

pátek 24. 4.
český jazyk
- minulý čas sloves
- PS 47 
(Poznámka pro rodiče: Děti se ve 3. ročníku ještě neučí i/y v koncovkách sloves. Počítejte prosím s tím, že v tom budou dělat chyby.)
- čítanka 118-119

matematika
- Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
- uč. 28/1 ústně
- MŠ - uč. 28/2
- PS 21/1, 2, 3
- Pro zájemce: umíme programovat - šipkovaná - sběr hříbků: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana

prvouka
- přečíst uč. 60
- zápis: Společné znaky živočichů 24. 4.
Živočichové: savci, ptáci, ryby, plazi, obojživelníci, hmyz
Společné znaky:
dýchání - přijímání kyslíku, vylučování oxidu uhličitého
- plícemi (savci, ptáci, plazi, dospělí obojživelníci), žábrami (ryby, pulci obojživelníků), vzdušnicemi (hmyz)
příjem vody a potravy: býložravci (živí se rostlinami), masožravci (živí se jinými živočichy), hmyzožravci (živí se hmyzem), všežravci (živí se rostlinami i živočichy)
vylučování odpadních látek: oxid uhličitý, trus, moč a pot
růst a vývoj - někteří živočichové se od narození podobají rodičům, jiní mají několik vývojových stádií - např. vajíčko - housenka - kukla - motýl
rozmnožování - musí dojít k oplodnění samičí buňky buňkou samčí, někteří živočichové rodí živá mláďata, jiní se rodí z vajec
pohyb z místa na místo - chůze, běh, šplh, létání, plavání apod.
vnímání okolí smysly - zrak, sluch, čich, hmat, chuť
reakce na změny v přírodě - např. zimní spánek, odlétání do teplých krajin

- PS 51
- quizizz Rostliny: http://joinmyquiz.com kód 684268
- Pro zájemce: model plic https://i.pinimg.com/564x/9e/60/05/9e6005c310ea889778c3ab5d782b2b85.jpg
vyšší level - plíce i s bránicí: https://i.pinimg.com/564x/4b/53/66/4b536673877e78f39c8b4ee7a1c4451c.jpg

pondělí 27. 4.
český jazyk
- ranní kruh - řekněte, nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu. Zjistěte, jak se měl on.
- PS 48

matematika - geometrie'
- opakování - kružnice, poloměr, průměr
- uč. 37/1 - projít ústně, nerýsujte
- na papír - uč. 37/2
- Zopakujte si, co je to poloměr a průměr (modrý text a růžový rámeček v uč. na str. 37).
- PS 20/4,  22/12
- Pro zájemce: Umíme matiku - osová souměrnost: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-osova-soumernost-1-uroven/4948

úterý 28. 4.
český jazyk
- PS 49
http://gramar.in - příběhy o zvířatech - Kvak a Žbluňk
- quizizz - čas sloves: http://joinmyquiz.com kód 286336

matematika
- MŠ - uč. 28/6,  29/8
- PS 21/4, 5, 6
- Pro zájemce - umíme programovat - Robotanik - trénink: https://www.umimeprogramovat.cz/robotanik

prvouka
- přečíst uč. 61, 62
- Zápis: Savci a ptáci 28. 4.
Savci
- patří mezi obratlovce, většinou rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko
- části těla: hlava, krk, trup, přední končetiny, zadní končetiny, ocas
- dělení podle potravy: býložravci, masožravci, všežravci
- pohyb: na souši - běh, chůze, šplh (kočka), ve vzduchu - létání (netopýr), ve vodě - plavání (delfín)
(nakresli jednoho savce)
Ptáci
- obratlovci, snáší vejce, ze kterých se líhnou mláďata, tělo je pokryto peřím
- části těla: hlava, krk, trup, jeden pár křídel, jeden pár končetin, ocas
- podle krmení mláďat se dělí na: krmivé a nekrmivé
- podle potravy: hmyzožraví, semenožraví, draví, všežraví
- podle pobytu v zimě: stěhovaví a stálí
(nakresli jednoho ptáka)

- PS 52, 53
- Pro zájemce: Umíme fakta - savci, ptáci: https://www.umimefakta.cz/cviceni-nasi-savci
https://www.umimefakta.cz/cviceni-nasi-ptaci

český jazyk
- čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Deník malého poseroutky: https://www.youtube.com/watch?v=03_hsyX4Bxo


- Návod na domácí modelínu:
https://www.youtube.com/watch?v=as2NoIuTTzU

středa 29. 4.
český jazyk
- PS 50/1 a, b (osobu, číslo a čas vyznačte zkratkami přímo do textu)
http://gramar.in - 3. ročník - čtení s porozuměním - příběhy o zvířatech - Moja a páv

matematika
- Slovní úloha, dělení mimo obor násobilky
- MŠ - uč. 29/11 (úplný zápis, výpočet, odpověď)
- MŠ - uč. 32/1
- PS 21/7, 22/8, 9
- Pro zájemce: umíme programovat - šipkovaná - skoky přes vodu https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana

tv
- pokud můžete sportovat venku, využijte toho (míčové hry, jízda na kole, běh...)
- pokud jste doma, zkuste tai chi: https://www.youtube.com/watch?v=1DeihMgXLDk

český jazyk - sloh
- vyprávění podle obrázků
- uč. 185/1 - přečíst
- uč. 186 - očíslujte pořadí vět v příběhu - čísla zapište do ČJŠ  (nepřepisujte věty)
- Do ČJŠ nebo na papír napište příběh podle obrázků na str. 186 vlastními slovy. Ke každému obrázku jedna věta - tzn. celkem 7 vět. Nezapomeňte, že v každé větě musí být sloveso. Sloh pošlete na skrivankova@seznam.cz

vv
- čarodějnice, nebo koště pro čarodějnici
https://i.pinimg.com/564x/14/53/96/145396938457ebc4c1dbcd91897d0610.jpg

https://i.pinimg.com/564x/6e/62/a6/6e62a6648784755efd5c31df4993607c.jpg

https://i.pinimg.com/564x/ad/3c/13/ad3c131391f8f728edd4536b2cbade21.jpg

https://i.pinimg.com/564x/d8/f3/bf/d8f3bf217c4f7c6c93e640fa036bc962.jpg

čtvrtek 30. 4.
matematika
- Dělení mimo obor násobilky:
- Podívejte se na video na Matýskovi: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-61/
- MŠ - uč. 33/8
- PS 22/10, 11,   23/5
- Pro zájemce: umíme programovat - šipkovaná - víc skřítků: https://www.umimeprogramovat.cz/sipkovana

český jazyk
- PS 50/1c - pozor, při určování se dívejte zpátky do textu (Např. ,,Moře bylo klidné." má jiný pád, než ,,Vyjeli jsme na moře.")
http://gramar.in - 3. ročník - čtení s porozuměním - příběhy o zvířatech - Jezevec Chrujda

český jazyk - čtení
- Bublinka 56-57

vv
- Vyzkoušejte si z klacíků, špejlí, nebo pastelek poskládat různé typy ohňů (pyramida, pagoda, hranice, strážní oheň): https://docplayer.cz/docs-images/45/7615132/images/page_11.jpg

pátek 1. 5.
- volno :) 
https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ

pondělí 4. 5.
český jazyk
- Ranní kruh - řekněte, nebo napište někomu, co jste dělali o víkendu. Zjistěte, jak se měl on.
- PS 51  (V zadání je sg. = singulár = jednotné číslo, pl. = plurál = množné číslo)

matematika
- náčrt a konstrukce trojúhelníku
- Podívejte se na video Matýskovi:
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-58/
- uč. 44/1, 2
- PS 24/8, 9

úterý 5. 5.
český jazyk
- PS 52
- http://gramar.in - 3. ročník, příběhy o dětech, Čaroděj
(Tento týden nebude test na quizizz z ČJ ani z M.)

matematika
- dělení mimo obor násobilek
- MŠ - uč. 34/13
- PS 23/1, 2, 3
 Pro zájemce: umíme programovat - želví grafika - základy: https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika

prvouka
- přečíst uč. 63-64
- zápis: Ryby a plazi 5. 5.
Ryby
- patří mezi obratlovce, rozmnožují se vajíčky, která se nazývají jikry, tělo je pokryto šupinami
části těla: hlava, trup, ploutve (ocasní, hřbetní, břišní, prsní)
dýchání - žábrami
podle potravy se dělí na dravé a nedravé
podle výskytu se dělí na sladkovodní a mořské
(nakresli jednu rybu z uč. 63)
Plazi
- patří mezi obratlovce, mláďata se líhnou z kožovitých vajec
- hadi, ještěrky, želvy a krokodýli
části těla - hlava, krk, protáhlý trup, ocas, přední a zadní končetiny (hadi a slepýš končetiny nemají, ostatní ještěrky, krokodýli a želvy mají)
Některé druhy hadů jsou jedovaté.
(Nakresli jednoho plaza z uč. 64)
- PS 54-55
- Pro zájemce: učíme se venku - pozorování bezobratlých vodních živočichů - vodní kukátko: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/ve-vode-to-zije/

český jazyk - čtení
- Bublinka 58-59


- hulák z Harryho Pottera
- scéna s hulákem: https://www.youtube.com/watch?v=fBziSx7RtqY
- návod na výrobu: https://www.youtube.com/watch?v=0YcPU868bm4

středa - pátek - volno
https://www.youtube.com/watch?v=RS0--XyT_Ig&list=PLDJNFw5M89viKRWc5LZbmsOgRfNMZTOpe&index=5&t=0s

pondělí 11. 5.
český jazyk
- ranní kruh - řekněte nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu, zjistěte, jak se měl on.
ČJŠ - vypsat infinitivy z uč. 188/4a
ČJŠ - uč. 189/1

matematika - geometrie
- Na papír udělej náčrty a narýsuj:
1) trojúhelník ABC, /AB/= 35 mm, /BC/= 40 mm, /CA/= 55 mm
2) trojúhelník KLM, /KL/=4 cm, /LM/=4 cm, /MK/= 4 cm
- PS 26/11,  28/9

úterý 12. 5.
český jazyk
- ČJŠ - uč. 189/2, 3, 4, 5
- čtení: http://gramar.in - 3. ročník, čtení s porozuměním - Cestujeme - Evropa
- quzizz - Tvary sloves:http://joinmyquiz.com kód: 844190 

matematika
- MŠ - uč. 35/19  - Pozor, už nestačí odečíst desetinásobek. Bude potřeba i např. dvacetinásobek, třicetinásobek atd.
- PS 23/4, 5   24/7
- Pro zájemce: https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika - Želví grafika - jednoduché kreslení

prvouka
- přečíst uč. 65
zápis: Obojživelníci 12. 5.
Patří mezi obratlovce. Dospělci žijí ve vodě i na souši. Patří mezi ně žáby, mloci, čolci. Tělo je pokryto kůží. 
Části těla: hlava, trup, přední končetiny, zadní končetiny, ocas (mloci a čolci i v dospělosti, žáby pouze u pulce)
Rozmnožují se rosolovitými vajíčky.
Vývoj žáby: vajíčko - pulec (dýchá žábrami) - dospělec (dýchá plícemi)
- nakresli obrázek vývoje podle uč. 65
Potrava: žáby - hmyz
mloci, čolci - hmyz, žížaly, slimáci
Bezobratlí živočichové
- nemají obratle ani jiné kosti
- patří mezi ně např. hlemýžď, pavouk, žížala a hmyz
Hmyz
části těla - 3 páry nohou, tykadla, složené oči, (některý hmyz má ještě křídla, případně krovky)
- patří sem: včely, motýli, brouci atd.
(nakresli jednoho bezobratlého živočicha)
PS 56, 57
- Pro zájemce: modely a kresba bezobratlých živočichů: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/modely-bez-obratlu/

český jazyk - čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Pták Ohnivák a liška Ryška https://www.youtube.com/watch?v=hOYnPFqjRVM&list=PLxjW3U4DptepTxctp08fEjfqE9UlX03ec&index=7


- klíčení semínek
Vyzkoušej si naklíčit v hlíně nebo na kousku vaty semínko. Můžeš použít i semínka z potravin, které máš doma (rajče, paprika, čočka, fazole), ale můžeš použít i jiná kupovaná semínka.

středa 13. 5.
český jazyk
- stavba věty jednoduché, opakování sloves
- uč. str. 190/cv. 1 a tabulka - pouze přečíst
- ČJŠ - uč. 190/2
- PS 54/1a, b
- http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním, cestujeme, Hrad Bouzov

matematika
- MŠ - uč. 33/9, 34/17 (úplný zápis, výpočet, odpověď)
- PS 25/1, 2, 3, 4
- Pro zájemce: https://www.zlatka.in/cs/ Co utratím

tv
- Vytvořte vlastní opičí dráhu - v lese, v parku, na hřišti... Pokud se nedostanete ven, podívejte se na inspiraci pro domácí opičí dráhu. Všechny překážky předem konzultujte s dospělými. Pozor na rohy, kluzké povrchy, suché větve apod.
https://www.youtube.com/watch?v=lCYBkNht_j8&feature=emb_title

český jazyk - sloh
- vypravujeme pohádku
- Přečtěte si pohádku ,,O ustrašené strašidle" v uč. 202-203/1.
- Ústně odpovězte na otázky v uč. 203/2.
- Napište vlastními slovy, o čem byla pohádka ,,O ustrašeném strašidle". Rozsah 6-10 vět. Sloh pošlete na skrivankova@horackova.cz

vv
- dokreslované obrázky z přírodnin:
https://i.pinimg.com/564x/f6/00/ec/f600ecd9cb29d0effd2eeea3a6052997.jpg

https://i.pinimg.com/564x/af/d9/42/afd942ca91cf71eab870d9610f5752f9.jpg

https://i.pinimg.com/564x/83/76/e4/8376e489ded659b12f437614a7ef5d53.jpg

https://i.pinimg.com/564x/7c/62/3b/7c623bb14e933cddddbfdc608874f143.jpg

https://i.pinimg.com/564x/9c/39/a4/9c39a4e7ec5788267e4d23bc3e2bda02.jpg

https://i.pinimg.com/564x/08/59/b4/0859b4e643b8ae77d230f46f7f8dbb2d.jpg

čtvrtek 14. 5.
matematika
- MŠ - uč. 36/27, 28  (Připomenutí - polovinu z čísla získám dělením 2, třetinu z čísla získám dělením 3)
- PS 25/5, 6, 7
- quizizz - Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem - http://joinmyquiz.com kód 945111
- Pro zájemce: https://www.zlatka.in/cs/ Kolik co stojí

český jazyk
- Stavba věty jednoduché, opakování podstatných jmen a sloves
- uč. 191/3 - pouze přečíst
- ČJŠ - uč. 192/4
- PS 54/1c, 2
- http://gramar.in, 3. ročník, čtení s porozuměním, cestujeme, Slovensko

český jazyk - čtení
- Český Honza: Bublinka 60-61

vv
- modelování hmyzu
https://i.pinimg.com/564x/52/cb/38/52cb385040314c4fcdaa9d39605d1c2a.jpg

https://i.pinimg.com/564x/95/ce/80/95ce808ea4fd1d27d5c0a1a46f46d435.jpg

https://i.pinimg.com/564x/82/6d/e8/826de8f0eec9933769491f9ac76dae2d.jpg

pátek 15. 5.
český jazyk
- skladební dvojice, základní skladební dvojice, opakování sloves
- uč. 192-193/cv. 5 a oranžová tabulka - pouze přečíst
- PS 55/1a
- čítanka 120-121

matematika
- dělení mimo obor násobilek
- MŠ uč. 36/23 pouze 1. a 2. sloupec. Sami zvažte, jestli si potřebujete rozepsat postup se závorkami, nebo jestli zvládnete kroky řešit z hlavy.
- PS 26/8, 9, 10
- Pro zájemce: http://zlatka.in Půjčky a dluhy

prvouka
- Vesmír: roční období, Slunce a planety
- přečíst uč. 66, 67, 68
- zápis: Vesmír - roční období 15. 5.
V ČR se střídají roční období jaro, léto, podzim, zima, protože Země obíhá kolem Slunce a její osa je nakloněná.
Den a noc se střídá otáčením Země kolem osy. Na polokouli ke Slunci je den, na opačné je noc.
(nakresli první obrázek z uč. 66)
Vesmír - Slunce a planety
Slunce je hvězda, obrovská koule žhavých plynů. Poskytuje světlo a teplo. Kolem ní obíhají planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
Prstence mají Saturn, Uran a Neptun.
(nakresli první obrázek z uč. str. 67)
- PS 58, 59
- Paxi - střídání dne a noci a ročních období
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0
- Paxi - Sluneční soustava
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
- Podívejte se na porovnání velikosti planet pomocí jídla: https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/05/86/28/FotkyFoto_slunecni-soustava-srovnavaci-velikosti-planet-ovoce-a-bobule_58628181.jpg

pondělí 18. 5.
český jazyk
- ranní kruh - Řekněte nebo napište někomu, jak jste se měli o víkendu, zjistěte, jak se měl on.
- základní skladební dvojice
- ČJŠ - uč. 193/6   194/8
- pouze přečíst uč. 195

matematika - geometrie
- Na papír udělejte náčrt a narýsujte trojúhelník IJK
/IJ/=7 cm, /JK/=3 cm, /KI/=5cm
- Tělesa - ústně projděte uč. str. 50, počty vrcholů, stěn a hran kvádru zapište do MŠ (doporučuji spočítat např. na krabičce od čaje).
- PS 28/10,  30/13,  32/12
- Matýsek 15/úvod, cv. 1, cv. 2 http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-15/

úterý 19. 5.
český jazyk
- quizizz - http://joinmyquiz.com kód 0482778
- ČJŠ - uč. 196/13
- PS 55/1 b, c, d
http://gramar.in - 3. ročník, čtení s porozuměním, cestujeme, Česká republika

matematika
- jednotky času
- MŠ - uč. 38/1, 2
- ústně - uč. 38/3
- PS 27/1, 2, 3
- Pro zájemce: http://zlatka.in Bankomat

prvouka
- quizizz - živočichové - joinmyquiz.com kód 9753599
Při testu používejte učebnici, PS i sešit.
- Vesmír - výpravy do vesmíru
- přečíst uč. 69
- Zápis: Výpravy do vesmíru 19. 5.
Dříve si lidé mysleli, že Země je placka. Později zjistili, že je kulatá. Astronomové si dříve mysleli, že Slunce a ostatní planety obíhají kolem Země. Dnes víme, že Země obíhá kolem slunce, je součástí sluneční soustavy, a ta je částí galaxie Mléčná dráha, což je jen kousek vesmíru.
První člověk ve vesmíru - Jurij Gagarin, 1961 (SSSR)
První žena ve vesmíru - Valentina Těreškovová, 1963 (SSSR)
První lidé na Měsíci - Neil Armstrong, Edwin Aldrin 1969 (USA)
Čech ve vesmíru - Vladimír Remek 1978
K pozorování hvězd a planet se používají dalekohledy, teleskopy, planetária a výzkumné sondy.
souhvězdí = tvary tvořené spojnicemi hvězd, mají názvy podle mytických postav nebo zvířat

- PS 60
https://www.youtube.com/watch?v=CbTaDOuSePk

český jazyk - čtenářská dílna
- Zalez si alespoň na 20 minut s knížkou a čti si. Pokud máš možnost, pozvi někoho, aby si četl také svou knihu. Po dočtení si vzájemně řekněte, o čem jste četli. Pokud není zrovna k dispozici nikdo, komu bys mohl o četbě říct, založ si papír na čtenářskou dílnu, kam si budeš psát krátké zápisky z četby (stačí 4 věty).
Pokud nemáte doma k dispozici vhodnou knížku, doporučuji projít audioknihy a e-knihy.
Např. Královna koloběžka
https://www.youtube.com/watch?v=yK-SpomTY1o


- Sluneční soustava
- Pro inspiraci:
https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/vzdalenosti-planet/
https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/miry-planet/
https://i.pinimg.com/564x/de/d7/19/ded7193431ab4eeba0c8bb6d28e5be9a.jpg

středa 20. 5.
český jazyk
- skladební dvojice, věta rozvitá
- uč. 196/14 - pouze přečíst. V prvním textu jsou věty tvořené minimálním počtem slov, který dává smysl. Ve druhém textu jsou věty rozvité, tzn. jsou tam další slova, která nám upřesňují význam.
- ČJŠ - uč. 196/15 a, b
http://gramar.in - 3. ročník, čtení s porozuměním, cestujeme, Asie

matematika
- převody jednotek - opakování
- MŠ - uč. 42/30  43/35
- PS 27/4, 5  28/6
- Pro zájemce: http://zlatka.in - Pokladna

tv
- olympijský víceboj - týdenní výzva sedy lehy
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/redactor/c5bda08b3970ac9c2a2682293769f18e.jpg

U druhého cviku pozor - pokud se vám při něm odlepují bedra od podložky, vyměňte jej buď za pokládání nohou postupně po jedné, nebo za cvik, kde dáváte obě nohy dolů, ale dáte je jen tak nízko, dokud se bedra neodlepí. Pokud byste dělali původní cvik i přes odlepování beder od podložky, budete mít místo silného břicha bolavá záda.

český jazyk
- sloh - dopis rodičům z tábora
- PS 78/1
Dopis bude obsahovat:
1) pozdrav a oslovení
2) 6 - 10 vět o tom, jak se máte a co se děje na táboře
3) rozloučení a podpis

vv
- povrch Marsu, nebo Mars rover
- rozhlédni se po Marsu z pohledu roveru Curiosity: https://www.youtube.com/watch?v=K-kLOlks8vQ&feature=emb_title

- vytvoř - buď povrch Marsu z materiálu, který najdeš venku, nebo vlastní verzi Mars roveru z Lega, nebo kartonu a roliček od toaletního papíru (nebo čehokoliv, co máš po ruce)

https://i.pinimg.com/564x/06/dc/c8/06dcc8fe0b69b8167d7aeb0d40c1d307.jpg

https://i.pinimg.com/564x/ac/a6/7c/aca67c4b347efd8619367b7582d2c227.jpg

https://i.pinimg.com/564x/c9/08/1f/c9081fe5db85d9a7325a3bd552959dd2.jpg

Čtvrtek 21. 5. 

matematika 
quizizz - násobení trojciferných čísel (vedle sebe pomocí mezivýpočtů) - http://joinmyquiz.com kód 1541961 

- písemné násobení jednociferným činitelem bez přechodu přes desítku 

- prohlédněte si v uč. 45/ cv.1 

- podívejte se na návod na video https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho 

- MŠ - uč. 45/2 

- PS 28/7, 8   29/1 

český jazyk 
- vlastní jména - PS 56, 57 

http://gramar.in - 3. ročník, čtení s porozuměním - cestujeme - Jižní Amerika 

český jazyk - čtení 
- Bublinka 62-63 

vv 
- vytvoř vlastní návrh skafandru  
https://i.pinimg.com/564x/d4/a3/a6/d4a3a65c4c1cd133c3a30c538d4e5bf9.jpg 

 

pátek 22. 5.
český jazyk
- vlastní jména, čtení
- PS 58, 59
- čítanka 122-123

 

matematika
- písemné násobení s přechodem přes desítku
- Přečtěte si postup v uč. 46/7
- Podívejte se na video na Matýskovi: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY
- MŠ - uč. 46/8
- PS 29/2, 3, 4, 5
- Pro zájemce: http://zlatka.in - Hra mapa
 

prvouka
- přírodní společenstva - les
- Přečíst uč. 70, 71
Zápis: Přírodní společenství - les 22. 5.
Les je zásobárnou vody, produkuje kyslík, poskytuje úkryt živočichům. Člověk ho využívá k rekreaci a těžbě dřeva.
Lesní patra (od nejnižšího po nejvyšší):
1 půdní patro (kořenové)
2 mechové patro
3 bylinné patro
4 keřové patro
5 stromové patro
V lese najdeme např.
rostliny: smrk, borovice, modřín, ostružiník, kapraď, ploník

houby: hřib, muchomůrka
živočichy: veverka, výr, lýkožrout, daněk, ježek, mravenec, datel
(Nakresli jednoho živočicha, jednu rostlinu a jednu houbu z uč. str. 70-71)

- PS 61, 62
- Pro zájemce:
poznávačka rostliny a houby
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA
poznávačka - živočichové v lese
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8