Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné


pondělí 1. 2.
český jazyk - on-line v 8:55
- ranní kruh
- kontrola PS a Myšáka
- PS 54/29 - rámeček + a

anglický jazyk A1 - on-line v 9:55
- sešit English - věty typu "We eat the roots of carrots." 
- PB 61
- AB 61
- AB 87/5, 6

matematika - geometrie - on-line v 11:05
- PS 43
- sešit geo - uč. 59/2, 3

vlastivěda
- doplnit, co komu chybí v PS - měl by být celý hotový - NEVYHAZOVAT!
- do sešitu na zápisy nakreslete přes celou stránku štít renesančního domu - pro inspiraci:
https://i.pinimg.com/564x/7f/58/07/7f58077ab94ac9216932b633db3701d5.jpg

https://www.jiznicechy.cz/files/target/1123/29fb9ecd716591e079a31f7838937a3c.jpg

https://www.telc.eu/userfiles/image/turista/Tel%C4%8D_renesan%C4%8Dn%C3%AD%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

- projděte si v učebnici rámečky ,,Zapamatuj si" ze všech kapitol - bude se vám to hodit na on-line hodinu na hru Vzhůru na vlastivědu
- Dějiny udatného českého národa - díly 55, 56, 57, 58 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

úterý 2. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- rovnice - MŠ - uč. 31/7 n, d, z
- PS 35/5   36/6

český jazyk (není on-line - lékař)
- ČJŠ - napiš do sešitu slovo ,,zpívat" v přítomném čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle (Pro připomenutí se odívej do uč. na str. 140)
- PS 54/29 b, c, d, e
- quizizz - vzory podstatných jmen rodu mužského - kód 39666988

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477255894
- AB 84
- AB 86/3
- AB 87/4
- do sešitu English - Little acts of kindness - napiš 10 jednoduchých věcí nebo činností, kterými můžeš udělat ostatním radost. Pro inspiraci: https://cdn.naturalbeachliving.com/wp-content/uploads/2017/09/random-acts-of-kindness-ideas-for-preschoolers-pin2-682x1024.jpg

středa 3. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola ČJŠ a PS
- cvičný diktát
- osoba, číslo a čas sloves
- PS 55
- Myšák 54

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- hra Vzhůru na vlastivědu (opakování českých dějin)
- výroba šablonky ČR (budeme používat do sešitu na zápisy) - na hodinu si připravte nůžky, papír a tvrdý papír
- části ČR, sousedé ČR (nestihli jsme, uděláme příště)

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350703
- Explore nature project (na papír, nebo do sešitu English) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350535
- procvičit si slovíčka z PB 54 a PB 56, brzy na ně bude kvíz

matematika
- PS 36/7, 8, 9, 10

přírodověda
- video - Nezkreslená věda - ropa: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
- pokračovat v práci na projektu z neživé přírody (požadavky viz přírodověda 27. 1.)

český jazyk - sloh
- práce na časopise

čtvrtek 4. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- PS 42/1, 2, 3, 4 dole
- quizizz - sčítání a odčítání čísel nad 10 000 zpaměti - kód 22744492
 

anglický jazyk A1 (není on-line - lékař)
- quizizz - vocabulary - A day in the country - kód 37211564
- Flipping for plants - máte dvě možnosti - buď téma zpracovat opravdu jako ,,flip book", nebo dát všechno do čtyř okýnek na jeden papír: https://i.pinimg.com/564x/9b/23/c3/9b23c33907e07bd739cd0e29c2204e33.jpg
    - práce bude obsahovat čtyři části: 1. část - What plants need (můžete použít informace z PB 61), 2. část - Parts of plants https://i.pinimg.com/474x/68/d8/8d/68d88d203665a59fae389b76ab08d337.jpg , 3. část - Life cycle of a plant https://i.pinimg.com/564x/1f/73/1d/1f731dc776dd477dbc9f40400782eb0b.jpg , 4. část - Plants we can eat (vyberte alespoň čtyři rostliny, které jíme)

český jazyk
- ČJŠ - napište sloveso zpívat v budoucím čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle
- PS 56
- Myšák 55

vlastivěda
- odučeno ve středu on-line - viz zadání ze středy

pátek 5. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - A1 v 8:55, A2 v 11:05
- kontrola ČJŠ, PS a Myšáka
- ČJŠ - tvary slovesa ,,zpívat" v minulém čase
- PS 57
- Myšák 56-57

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- PS 45  Dodělávky v PS. Projděte si celý první díl PS a doplňte, co vám chybí. Všechny stránky už by měly být hotové. Pozor, aby u slovních úloh byly i výpočty a odpovědi - nejen výsledek. Během příštího týdne vypíšu v Teams zadání na kontrolu PS. Ke kontrole vkládejte opravdu hotové PS, abychom si je nevraceli desetkrát tam a zpět.

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 8. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- PS 58/10, 11

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- Reading box 71 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477619474
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants

matematika - geometrie
- oprava MŠ a PS
- sešit geometrie - rýsování trojúhelníka a pravoúhlého trojúhelníka
- PS 30 (nestihli jsme, doděláme příště)

vlastivěda
- quizizz - nástup Habsburků, renesance - kód 41125228
- uč. 2, 3 (modrý díl učebnice - Naše vlast)
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477617019
- PS 2/1, 2   25/1, 4 (PS Česká republika a Evropa)

úterý 9. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- rovnice na násobení a dělení - MŠ - uč. 40/2
- písemné násobení dvojciferným číslem - MŠ - uč. 36/10 - 1., 2., 3. příklad
- slovní úloha - MŠ - uč. 36/12

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - koncovky rodu mužského - kód 50436844
- cvičný diktát
- ČJŠ - budoucí čas slovesa ,,zazpívat"
- PS 58/12, 13, 14

anglický jazyk A1
- Primary reading box 67 - správně spojené části vět zapište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477883205
- AB 62
- Wordwall: https://wordwall.net/resource/665760/plants-parts
https://wordwall.net/resource/6338473/plants
https://wordwall.net/resource/2165519/plants

středa 10. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - ,,zazpívat" - tvary v minulém čase
- PS 59
- Myšák 58
- upoutávka na časopis

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - poloha, části, obyvatelstvo
- uč. str. 4
- PS 26
- samostatně - zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477967625
- kontrola prvního dílu PS

anglický jazyk A1
- Primary pronunciation box - worm words - vypište do sešitu English slova, která obsahují zvuk ɜ:   https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477967832
viz slovo "worm" https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/worm
Slova, u kterých si nejste jisti výslovností, prožeňte slovníkem: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky
- AB 63
- Wordwall https://wordwall.net/resource/10689363/country
https://wordwall.net/resource/10689615/adjectives

matematika
- MŠ - uč. 36/10 - 4., 5., 6. příklad
- MŠ - uč. 40/3 - první řádek (= první polovina rovnic)

přírodověda
- dokončení projektu neživá příroda do 12. 2. (Jakmile doprezentujeme živočichy, začneme prezentovat neživou přírodu.)

český jazyk - sloh
- dokončení práce na časopise do 15. 2.

čtvrtek 11. 2.
matematika - on-line přes Teams půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- kontrola MŠ
- MŠ - 40/3 - 2. řádek
- PS 30 - trojúhelníková nerovnost (dokončení geometrie z pondělí)
- quizizz - písemné sčítání nad 10 000 - kód 45419036

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola sešitu English a AB
- PB 62, 63
- opakování "shall"
- prezentace - explore nature, flipping for plants

český jazyk
- přečíst časopis Dannyho parťáci a Psí radost - najdete je v Teams - předmět ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 2.
český jazyk - on-line půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - sloveso "zazpívat" v rozkazovacím způsobu
- PS 60
- Myšák 59

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- prac. list 2/9, 10, 11, 12, 13 - odpovědi pište do MŠ (Neopisujte zadání, pište jen to, co byste běžně napsali do pracovního listu. Označte si číslem jednotlivá cvičení - usnadní vám to kontrolu.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/M_geo/1478113768

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu, řekni někomu, o čem jsi četl

pondělí 15. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 61
- upoutávky na časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Explore nature, flipping for plants, little acts of kindness

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ
- osa úsečky, střed úsečky - uč. 38/1, 2 - do sešitu geometrie
- PS 27 oprava překlepu 25

vlastivěda
- Česká republika - demokratický stát
- uč. 5, 6
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478295020
- PS 27

úterý 16. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- přímá úměrnost - MŠ - uč. 41/2, 3
- PS 22

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- cvičný diktát
- ČJŠ - ,,zazpívat" v podmiňovacím způsobu
- PS 62
- časopisy
- quizizz - osoba sloves - kód 48738716

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478566746
- Reading box 73 - přečíst a zapsat odpovědi do sešitu English: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478567982
- quizizz - "shall" - kód 67072412

středa 17. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- PS 63
- kaminet - osoba, číslo a čas sloves 1, 2, 3, 4 http://kaminet.cz/ces/casovani/slovesa1.php
- Myšák 60
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - demokratický stát 
- uč. str. 7
- kontrola PS 27
- rozdělení témat na referáty na kraje
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478659875
 

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663723
- do sešitu English - ke každému vyberte jen ta slova, která obsahují stejný zvuk: black cat  zvuk /æ/ = široké ,,e" s otevřenou pusou
pink pig zvuk /i/, brown cow zvuk /au/  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663889
- vylovit do příští on-line hodiny všechny projekty, které nemáte odprezentované

matematika
- jednotky délky - uč. 44/1 a obě růžové tabulky - přečíst
- MŠ - uč. 44/6
- PS 18

přírodověda
- uč. 50, 51
- PS 27
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1478662152

český jazyk - sloh
- slohové úkoly - spolužáci - přečíst v učebnici na str. 95-97/cv. 1, 2, 3
- napsat vlastních deset doporučení pro dobré vztahy ve třídě (termín odevzdání 3. 3. do zadání v Teams)

čtvrtek 18. 2.
anglický jazyk A1 - on-line přes Teams - spojeno mimořádně od 8:00
- kontrola sešitu English
- sešit English - procvičení slovní zásoby
- World of animals - PB 64, AB 64
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants, Little acts of kindness
- What have I got? - game

matematika - on-line přes Teams - spojeno od 8:55
- kontrola MŠ a PS
- uč. 45/1
- MŠ - uč. 45/6
- PS 19
- quizizz - písemné odčítání nad 10000 - kód 46328412

český jazyk
- přečíst v učebnici oranžové tabulky ze str. 146, 148, 150, 151, 152, 153
- kaminet - sloveso být - čas - cv. 1, 2, 3: http://kaminet.cz/ces/casovani/bytcas1.php 
- přečíst časopisy - Soviny, Gól - najdete je v Teams, předmět ČJ, soubory, výukové materiály

pátek 19. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 64
- Myšák 61
- časopisy

přírodověda - on-line v 9:55
- kontrola PS
- opakování - čas, teplota
- prezentace projektů

matematika
- uč. 47/1 přečíst
- MŠ - uč. 47/2
- PS 20


český jazyk - čtení
- časopisy - Pastelka, Kočkopis - najdete v Teams - ČJ - soubory - výukové materiály

jarní prázdniny 22.-26. 3.

pondělí 1. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 95/1, 2
- časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace
- sešit English sentences about animals
- PB 65
- AB 65
- game - Guess the animal

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- sešit geometrie - náčrt a rýsování čtverce a obdélníka - uč. 43/1, 2
- PS 34
- na zítřejší hodinu budou také potřeba rýsovací pomůcky

vlastivěda
- Kraje ČR - úvod - uč. str. 8
- Poznámka k minulé hodině: Primátor není jen v Praze, ale i ve statutárních městech - např. v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích atd. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto#Seznam_statut%C3%A1rn%C3%ADch_m%C4%9Bst
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1479847390  Pokud by se vám nepodařilo rozluštit názvy krajů a krajských měst z obrázku v zápise, použijte opačnou stranu mapy ,,Kupka". Kraje najdete v pravé horní části.
- PS 2

úterý 2. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- možnosti značení stran trojúhelníku, čtverce a obdélníku
- obvod trojúhelníka - uč. 46/2, 3
- PS 31/1, 2, 3, 4
http://matika.in 4. ročník, obsahy, ABCD, kostičky

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - číslo sloves - kód 26954108
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 65 - věta
- časopisy
- Myšák 62

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959019
- Primary Grammar Box 58 - věty a odpovědi zapsat do sešit English (Zadání neopisujte, jen si věty správně očíslujte, aby se vám dobře kontrolovaly.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959201
- Bamboozle - Animal habitats - ústně odpovězte na otázku, pak klikněte na obrázek a zobrazí se vám odpověď. Slovíčka, která neznáte, si zapište do sešitu English. Projdeme je na on-line hodině. https://www.baamboozle.com/game/367558

středa 3. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - věta jednoduchá a souvětí - školákov cv. 1-5 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm
- PS 66
- Myšák 63
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kraje ČR a krajská města
- práce s mapou
PS 4 nestihli jsme - doděláme příště
- referát - hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480013277

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012917
- Primary pronunciation box 49 - opět vybírejte slova podle zvuků, odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012853
- Reading - odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012852

matematika
- uč. 48/1 přečíst
- MŠ - uč. 48/2
- PS 17

přírodověda
- projděte si prezentaci Jaro v přírodě, do sešitu z ní vypište 10 informací o jaru a nakreslete 1 obrázek: http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Jaro%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf

český jazyk
- přečíst časopisy Kratochvilný pandemník, Margal (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 4. 3.
anglický jazyk A1- on-line přes Teams - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- prezentace
- comparatives
- PB 66
- AB 66

matematika - on-line přes Teams - půlená - M1 v 11:05, M2 mimořádně až ve 12:00
- kontrola MŠ a PS
- osová souměrnost - uč. 49/1, 2, 3
- PS 31/5, 6
- PS 26
- quizizz - pamětné násobení a dělení nad 10000 - kód 26248700

český jazyk
- PS 95/3, 4, 5
- časopisy - Mazlíčci, Mazlíčci a zdraví, Můj časopis   (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 5. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - základná skladební dvojice - uč. 159/4 - výběr
- kontrola PS
- PS 67
- Myšák 64-65
- hodnocení časopisů

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Přírodní společenstva na jaře
- prezentace projektů
Pro zájemce - pracovní list na určování větviček, které najdete na vycházce: https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ucime-se-venku_Pracovni-listy_na-vetvi.pdf 

matematika
- dokončit PS 26
- uč. 51/1 - přečíst a do sešitu geometrie si zapsat vzorec pro výpočet obvodu obdélníka
- PS 35/1, 2, 3
- Příští týden budeme chvíli dělat ze druhého dílu, ale pravděpodobně začneme i třetí díl učebnice. Pokud putujete z místa na místo, nezapomeňte si ho přivézt.

český jazyk
- čtení časopisů - Příroda a my, Ptačí svět, Minecraft (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 8. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- oprava Myšáka
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/4 - zbývající věty - základní skladební dvojice

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - stupňování pravidelných jednoslabičných přídavných jmen
- kontrola AB
- PB 67
- AB 67

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola PS
- obvod čtverce a obdélníka - sešit geometrie - uč. 51/2, 52/4, zapsat do sešitu vzorec pro obvod čtverce
- PS 35/4, 5
- PS 37/1, 2, 3
- Od zítřka budeme používat třetí díl učebnice. Zalovte v šuplících a hledejte učebnici červené barvy.

vlastivěda
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480261916
- PS 8 (uč. 8)
- prohlédněte si plán centra Prahy - zkuste najít Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Petřínskou rozhlednu, Národní divadlo, Betlémskou kapli, Malostranské náměstí... https://sites.google.com/site/vehy02/plan-centra-prahy

úterý 9. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - čísla nad milion - uč. III. díl 3/1   4/4
- PS 1

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - slovesný způsob - kód 34726530
- ČJŠ - uč. 159/2 - všechny skladební dvojice
- pojmy holý / rozvitý
- PS 68
- Myšák 66
- hodnocení časopisů

anglický jazyk A1
- St. Patrick's day
- Watch a video: https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc
- Read about St. Patrick's day in Czech: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/den-svateho-patrika
- Make your St. Patrick's day dictionary (10 words with pictures or 1 complex picture with 10 words): https://busyteacher.org/uploads/posts/2012-03/1331154192_sem-ttulo.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/32/3a/97/323a97a3ad890777530c4755ef2e35b2.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/29/58/9f/29589f527f0a4cca88df1a7f8eca5497.jpg

středa 10. 3.
český jazyk - on-line v 8:55
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/2 - zbývající věty - všechny skladební dvojice
- ČJŠ - spojovací výrazy, vzorce souvětí
- PS 69
- Myšák 67

vlastivěda - on-line v 9:55
- Mapy a plány, orientace v krajině
- PS 4
- referát - Hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480602124
 

anglický jazyk A1
- do sešitu English - pravidla pro stupňování pravidelných dvojslabičných přídavných jmen: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480605633
 - prac. list (odpovědi do sešitu English) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480606571

matematika
- MŠ - uč. 4/11
- PS 2

přírodověda
- Park - uč. 52-53
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480602106
- PS 29

český jazyk - čtení
- časopisy - The Wolves, Týdeník profesí (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 11. 3.
matematika - on-line přes Teams půlená - M1 mimořádně už v 8:00, M2 v 8:55
- oprava MŠ a PS
- MŠ - uč. 4/12 
- PS 3/1, 2, 3
- quizizz - rovnice - kód 23084098

anglický jazyk A1 - on-line - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- comparatives - stupňování pravidelných troj a a více slabičných přídavných jmen
- prezentace - St. Patrick's Day dictionary
- PB 68
- AB 68

český jazyk
- nevyjádřený podmět - uč. 162/1 + 163/oranžová tabulka - přečíst
- PS 70
- časopisy Tygr, Yetti - Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola Myšáka a PS
- ČJŠ - skladební dvojice
- PS 71
- Myšák 68-69

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - vlastnosti látek - kód 55287106
- ekosystém park - uč. 55
- PS 30-31
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480782680
 - prezentace projektů

matematika
- PS 36
- Pro zájemce - Skoban: https://www.umimematiku.cz/sokoban#ps468
 
český jazyk - čtení
- Miki časopis (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 15. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- ČJŠ - uč. 158/1
- hodnocení časopisů
- (Kdo jste ještě neuložil do Teams sloh Spolužáci, doplňte ho. Brzy je začneme prezentovat.)

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - comparatives - stupňování nepravidelných přídavných jmen
- PB 69
- AB 69
- presentation - St. Patrick's Day

matematika
- budete potřebovat pravítko s ryskou, dlouhé pravítko i kružítko - připravte si je před hodinou
- kontrola PS
- uč. 6 - rýsování obdélníka pomocí rovnoběžek
- PS 27 - přenášení úseček

vlastivěda
- quizizz - Česká republika + kraje ČR - kód 60067010
- přečíst uč. 21, 22 (ke kapitole orientace v krajině z minulé hodiny)
- Středočeský kraj - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480860076
- PS 9 (Můžete používat uč. str. 8, kterou už jste četli dříve.)

úterý 16. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS 27/3
- rovnoběžníky - uč. 10
- PS 28

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - čas sloves (Než určíte čas, uvědomte si způsob. Ulehčíte si tím práci.) kód 02083266
- cvičný diktát
- ČJŠ - rozvitý/holý, podmět/přísudek
- PS 72/1, 2 - shoda podmětu v rodě středním s přísudkem
- hodnocení časopisů

anglický jazyk
- AB 87/7
- Projekt Animals (Vytvořit do pondělí 22. 3.)
   Vyberte jedno zvíře. Napište 4 věty o tom, jak vypadá a co dělá (použijte "it is", "it has got", "it can" - nepište jen jeden typ věty dokolečka), 1-2 věty o tom, co jí, 1-2 věty o tom, kde žije. Přidejte obrázek. Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.

středa 17. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- hodnocení časopisů
- cvičný diktát
- ČJŠ - holý/rozvitý podmět/přísudek
- PS 72/3, 4 (shoda podmětu v ženském rodě s přísudkem)

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Povrch ČR - uč. 23-24
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481223530
 - PS 28
- referát - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
  nestihli jsme - doděláme příští středu
(Další referáty budeme brát podle pořadí krajů v PS. Za týden bude Středočeský kraj, za dva týdny Karlovarský kraj.)

anglický jazyk A1
- odpovědi pište do sešitu English:
  - Pronunciation Box - bear words (slova se zvukem /eə/) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221203
 - Pronunciation Box - rhyming words - (napsat yes/no podle toho, jestli se dvojice slov na obrázku rýmuje) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221202
- 2 prac. listy na comparatives (neopisujte věty, zapište do sešitu jen odpovědi - očíslujte si je pro lepší orientaci při kontrolování):
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481232915
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481233008
 

matematika
- MŠ - uč. 7/1
- PS 3/5, 6, 7

přírodověda
- Potok a řeka - uč. 56, 57
- zápis  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481227777
 - PS 32

český jazyk - sloh
- Tip na výlet v ČR
Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.
- Co má sloh obsahovat:
    - pro koho je výlet určen (případně pro koho je nevhodný)
    - cesta - jak se na místo dostaneme
    - finance / otevírací doba (Pouze u míst, kde je potřeba něco platit, nebo která mají otevírací dobu. Pokud si vyberete např. volně přístupné jezírko, není tato část potřeba.)
   - informace o místě - 10 vět - můžete použít fakta, nebo i pověst o místě
   - důležité informace - jestli je potřeba něco speciálního, jaké je vhodné oblečení, jaká je dostupnost apod.
   - alespoň 1 obrázek

čtvrtek 18. 3.
matematika - on-line půlená - M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - písemné násobení dvojciferným číslem - kód 40806690
- kontrola MŠ a PS
- MŠ 7/3 + přečíst tabulky na str. 7, 8, 9
- PS 4/8, 9, 10
- (Zájemci o Klokana se mi nahlásí na on-line hodině nebo do chatu. Předpokládaný termín je v pátek 19. 3 ve 12:00 přes Teams.)

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- St. Patrick's Day (Kdo chce, může se obléct do zeleného.)
- reading
- bingo
- I spy
- one minute writing
- Scavenger hunt
- describe and guess
- quizizz - World of animals (slovní zásoba, druhý stupeń přídavných jmen, čtení) - kód 40376610

český jazyk
- ČJŠ - uč 161/1 - vypsat základní skladební dvojice
- PS 73
- Gretka - http://gramar.in - 4. ročník - čtení s porozuměním - Zá***a ****olamu

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 19. 3.
český jazyk - půlený - on-line přes Teams - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ + PS
- ČJŠ - uč. 162/3 - VJ/S
- PS 74
- Myšák 70-71

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Potok a řeka - uč. 58, 59, 60
- kontrola PS 32
- PS 33-34
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481393403
 - prezentace referátů

matematika
- MŠ - uč. 8/12
- PS 4/11, 12, 13

český jazyk - čtení
- časopis Divoká tlapka (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

přihlášení zájemci o soutěž Klokan - on-line přes Teams ve 12:00
- schůzka nebude probíhat přes tým, ale objeví se vám volání
- připravte si papíry a tužky nebo pera, abyste si mohli psát výpočty a kreslit poznámky
- odpovídat budete přes excelovou tabulku v zadání v Teams
- nejprve si řekneme instrukce, pak bude na samotnou práci 60 minut
- zadání úloh bude ve formátu pdf

pondělí 22. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- (kontrola Myšáka)
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- zbývající prezentace
- comparatives
- PB 70-71

matematika on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - uč. 10/3, 4, 14/2, 3
- PS 32 nestihli jsme, dokončíme příště

vlastivěda
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752076
- uč. 25
- slepá mapa ČR - povrch - úkoly 1, 2 (mapu najdete v příloze uprostřed PS)

úterý 23. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomky - uč. 12, 13
- PS 14/1, 2, 3, 4

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - věta jednoduchá a souvětí - kód 38121570
- ČJŠ - několikanásobný podmět (střední rod, ženský + střední rod)
- PS 75
- prezentace slohů - spolužáci

anglický jazyk A1
- AB 70
- Reading Box 59 (Nemusíte si překreslovat křížovku, stačí správně rozluštit zvířata a očíslovat si je podle zadání.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481692044
 - sešit English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481691836

středa 24. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - několikanásobný podmět (stř. + m. neživ, ž+m. neživ.) + přísudek
(V Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály najdete tabulku na shodu několikanásobného podmětu s přísudkem.)
- PS 76
- prezentace slohů - Spolužáci

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace referátů - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
- zápis - Vodstvo ČR https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752077
 - uč. 26, 27

anglický jazyk A1
- AB 71
- Reading Box 57 - do sešitu English - rozluštěte otázky, napište je + napište vlastní odpovědi https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481753002
- Goldilocks and the three bears - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
 - podívej se na příběh a z prac. listu udělej cv. 1, 3, 4 (cv. 2 je pro dobrovolníky - obsahuje slovesa v časech, které jste se neučili) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears-worksheet.pdf

matematika
- MŠ uč. 15/4
- PS 5/1, 2, 3

přírodověda
- Ekosystém pole
- uč. 61-65
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481749562
 - PS 35, 36

český jazyk - čtení
- přečtěte si článek Velikonoční zvyky a tradice. Dobrovolníci můžou prošmejdit i zbytek stránek, najdete tam velikonoční recepty a velikonoční vyrábění. http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

čtvrtek 25. 3.
matematika on-line půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - přímá úměrnost - kód 10231138
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomky - 15/1, 2
- PS 5/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB a English
- prezentace Animals
- Easter

český jazyk
- uč. přečíst tabulky ze str. 168, 169, 170, 171, 172, 174
- ČJŠ - uč. 163/3a, b (Neopisujte celý text. V části a zapište pouze VJ/S. V části b vzpište jen podmět a přísudek.)
- PS 77

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 26. 3.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ a PS
- ČJŠ - shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
- PS 78
- prezentace slohů - Spolužáci

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - Ekosystém park, ekosystém potok a řeka - kód 52219618
- Ekosystém pole
- kontrola PS
- PS 37
- prezentace projektů
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481889029

matematika
- PS 6

český jazyk
- čtenářská dílna - Čti cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 29. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- prezentace - Animals
- Easter

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - PS 32
- grafický násobek úsečky - PS 29

vlastivěda
- Vodstvo ČR 
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481939479
 - PS 29 (uč. 26-28)

úterý 30. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- zlomky MŠ:
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1376471479381086.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_299630004917527.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_165807982055060.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1114847802314967.jpg?ver=0

- PS 14/5 a, b, c, d, e, 6  nestihli jsme - dokončíme na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - základní skladební dvojice - kód 11184658
- ČJŠ - vzorce souvětí a shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- PS 96/1  nestihli jsme - dokončíme zítra
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- Values - Help the world - PB 85, AB 85
- Easter - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-easter.pdf

středa 31. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- ČJŠ - vzorce souvětí (školákov)
- PS 96/1
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Karlovarský kraj
- PS 10
- kontrola PS 29
- Vodstvo - příloha PS - slepá mapa ČR - vodstvo
- pro zájemce - http://umimefakta.cz slepé mapy - řeky 

anglický jazyk A1
http://umimeanglicky.cz - Gramatika - stavba vět - be, have, do - vyberte si alespoň 4 cvičení z kategorie ,,lehké". Vypracujte online, nepřepisujte do sešitu.

matematika
- MŠ 16/9, 10
- PS 9/1, 2

přírodověda
- doplnění přeskočené stránky - PS 28

český jazyk - čtení
http://gramar.in - 4. ročník, Poezie - Na dlouhou trať, Nehoda

úterý 6. 4.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomek jako část z čísla
(Připravte si 21 menších věcí, ve kterých se budete moct přehrabovat - např. pastelky, fazole, knoflíky...)
- PS 14/5, 6  nepište sami - doděláme společně na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- ranní kruh
- kontrola PS
- prezentace slohů
- quizizz - vzorce souvětí - kód 22116754

anglický jazyk A1
- Reading Box 61 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602300 Do sešitu English. (Rozdělit slova do zadaných kategorií - body, furniture, verbs, adjectives, clothes, other)
- Breakfast time (do sešitu English pouze odpovědi, nepřepisujte věty) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602299 

středa 7. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ČJŠ - opakování - přísudek (kaminet)
- zadání projektu O2 Chytrá škola - únikovka, tvorba vlastní aktivity pro 3.-5. ročník
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSsDSbNZvTjtSH8jYED4dfN6PYAUDOeJGeXzN1MKtJR8KI0tMdi7lJdXgPSJIVLqtFL3dc9dxl-ImTK/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
 - prezentace slohů

vlastivěda on-line v 9:55
- quizizz - povrch a vodstvo ČR - kód 19058770 - při řešení používajte mapu na konci učebnice (rozevírací zadní desky)
- zápis - Karlovarský kraj - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1482741250
- referát - Ústecký kraj
- PS 11
- Vzhůru na vlastivědu

anglický jazyk A1
- Who is who?... Odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482743790
https://www.umimeanglicky.cz/ - Gramatika - Stavba vět - Tenses - present simple tense (lehké cvičení), present continuous - (lehké cvičení z kategorie children a lehké cvičení z kategorie sports)

matematika
- MŠ uč. 32/1, 3
- PS 9/3, 4

přírodověda
- Ekosystém louka - uč. 66-69
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482743022
- PS 38

český jazyk
- čtení - https://www.gramar.in/cs/ 4. ročník - čtení s porozuměním - experimenty - Tančící rozinky, Jak vyrobit duhu

čtvrtek 8. 4.
matematika  on-line půlená M1 mimořádně v 8:00, M2 v 8:55
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomek jako část z čísla
- PS 14/5, 6   15/1
- quizizz - převody jednotek - 10558034

anglický jazyk A1 on-line půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- Easter - speaking
- presentation - Animals

český jazyk
http://gramar.in - 4. ročník - Určování pádů, Čtení s porozuměním - experimenty - Domácí gumoví medvídci, Jak natočit film

vlastivěda
- on-line včera - viz zadání ze středy

obecné informace
- příští týden zůstávají 4. ročníky on-line, další týden jdou do školy
- byly vypsány nové kódy starým quizizz - pokud vám něco chybí, najdete kódy v chatu v Teams s názvem ,,Chybějící quizizz". V e-ŽK se podívejte, které vám chybí a bleskurychle doplňte. Pokud budete potřebovat poradit s učivem, napište mi do chatu v Teams.

pátek 9. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- opakování podstatných jmen - mluvnické kategorie a vzory - ČJŠ (školákov)
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Louka 2 - živočichové https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482885063
- (uč. 66-70)
- kontrola PS
- PS 39
- prezentace projektů

matematika
- MŠ - uč. 17/16, 17
- PS 15/2, 3, 4

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna - Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

organizační informace:
návod na testování
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
 Prezenční výuka bude pro 4. ročník až v týdnu od 19. 4.

pondělí 12. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ranní kruh
- ČJŠ - slovesa - školákov

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- Weather report PB 72
- AB 72
- prezentace Animals

matematika on-line v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- obsah čtverce a obdélníka
- uč. 22, 28 - sešit geometrie
- PS 40

vlastivěda
- zápis Ústecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483129749
 - Podnebí a počasí - uč. 29-30 - přečíst
- video - Jak se co dělá - Počasí: https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-pocasi-25607

úterý 13. 4.
matematika  on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - záporná číla
- PS 7/1, 2, 3

český jazyk on-line v 11:05
- PS 96/2, 3, 4, 5
- prezentace slohů
- není nový kvíz - pokud vám chybí nějaký starý, najděte kód v chatu ,,Chybějící quizizz" a doplňte ho
- projděte PS - měly by být hotové strany do str. 77 - pokud vám něco chybí, doplňte to
- jak u quizizz, tak u PS - pokud nechápete doplňované učivo, napište mi do chatu v Teams. Nezkoušejte na rodiče ,,nedoplnil jsem, protože to nechápu".

anglický jazyk A1
- vocabulary Unit 8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483192517
- PB 73
- AB 73
    Poslechy najdete v Teams - tým AJ - další - Poslechy AFNŠ - Kid's Box 3 - Audio CD 3

středa 14. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- Přímá řeč - uč. 186-187
- ČJŠ - přímá řeč, uvozovací věty
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Liberecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483213572
- Počasí a podnebí - uč. 29, 30
- referáty - Ústecký kraj, Liberecký kraj, (příští týden na řadě Královehradecký kraj)
- PS 12

anglický jazyk A1
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483238323
- školákov 4. ročník - anglický jazyk - Weather - všechny 3 části https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

matematika
- MŠ uč. 20/1, 2, 3
- PS 7/ Hraní s kalkulačkou 1, 2

přírodověda
- PS 40-41 - Hra louka - projít ústně. Nejprve zkuste odpovědět z hlavy, pak ověřujte odpovědi v učebnici.
- příprava na projekt na příští týden. PROJEKT NEPIŠTE DOMA! Pouze si k projektu nachystejte informace, případně obrázky, které tisknete. Projekt budete vytvářet i prezentovat ve škole. (Pouze ti, co nepůjdou do školy, ho budou prezentovat on-line.)
Zadání projektu: Zoo
   - vyberte si konkrétní Zoo, zoopark, nebo záchrannou stanici živočichů
   - obsah projektu - alespoň 10 informací + alespoň 3 obrázky (obrázky je možné nalepit, nebo nakreslit), dobrovolně můžete přidat mapku areálu
    - na tvorbu projektu bude vyhrazena přírodověda ve škole - 21. a 23. dubna
    - pokud máte s někým stejné téma, můžete si vzájemně pomoci. Nedělejte ale jeden projekt dohromady - může se stát, že někdo bude jednou doma a jednou ve škole.

český jazyk
- čtení časopisu - Teams - ČJ - Výukové materiály - Superhrdinové

čtvrtek 15. 4.
matematika on-line půlená POZOR - ode dneška M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - záporná čísla
- PS 15/5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 74
- AB 74
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483324327

český jazyk
- PS 81
- přečíst uč. 154
- sloh - pracovní postup
      Sloh bude obsahovat:
      pomůcky (materiál, nástroje apod.)
      kroky postupu - alespoň 7 kroků
      obrázek - můžete výrobek nakreslit, nebo vyfotit
Na sloh bude vypsáno zadání v Teams.

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 16. 4.
český jazyk on-line půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- PS 79
- prezentace slohů

přírodověda on-line v 9:55
- louka - poznávačka
- prezentace projektů

matematika
- PS 16

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna: Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 19. 4.
český jazyk
- testování
- ranní kruh
- dodělávky - co komu chybí v PS do str. 77

vlastivěda
- zápia: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483456291
 - uč. 31-32
- PS 30
https://www.youtube.com/watch?v=IZOm37AomWw

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459932
- reading worksheet - Bart Simpson https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459933
 - games

matematika
- MŠ - uč. 24/2 - psát pouze odpovědi
- MŠ - uč. 25/7 - celé řešení - tzn. zápis, výpočet, odpověď
- PS 12/1, 2
(- Umíme matiku - záporná čísla na ose: https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/384)

vv
- tulipán https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2021/03/How-to-Draw-a-Tulip-diagram.jpg

DÚ - dodělávky, co komu chybí - PS, quizizz, projekty, zápisy...

úterý 20. 4.
český jazyk
- vyrobit flipbook - pádové otázky, číslo, rod, vzory r. stř., vzory r. ž., vzory r. m. https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630/image_repo/1a/5c/us-e-2-editable-flipbook-template_ver_4.jpg

matematika
- MŠ - uč. 24/3, 25/8
- PS 12/3, 4, 5

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were 2: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459941
 - What are they doing? https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459934
- games

DÚ - dodělávky - co komu chybí - quizizz, PS, zápisy, projekty...

středa 21. 4.
český jazyk
- PS 82
- prezentace projektů - O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Reading Box 51 - Under the sea: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936
- months / seasons / weather: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936

matematika
- MŠ - uč. 25/10, 11
- PS 13/1, 2

přírodověda
- projekt Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 22. 4.
matematika
- testování
- MŠ 26/14

český jazyk
- PS 83
- prezentace a hlasování - projekty O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Ali and the magic carpet: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-and-the-magic-carpet
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459937
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459938
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459939

vlastivěda
- prezentace referátu - Královehradecký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483459546
 - uč. 10
- PS 13

DÚ - dodělávky - co komu chybí

pátek 23. 4.
český jazyk
- PS 84
- Myšák 72-73

přírodověda
- projekt Zoo

matematika
- MŠ 26/15
- PS 13/3, 4

český jazyk + vv
- aktivity venku

pondělí 26. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- přímá řeč: PS 80/3, 4,   PS 96/6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - was/were
- PB 75
- AB 75

matematika on-line přes Teams v 11:05
- jednotky obsahu uč. 36 + sešit geometrie
- PS 41
- dotazy k učivu ze školy

vlastivěda
- Nerostné bohatství
- uč. 33-34
- Zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483940099
 - PS 31

úterý 27. 4.
matematika on-line přes Teams v 9.55
- nerovnice - MŠ uč. 29/2, 3
- PS 21/1, 2, š

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- nepřímá řeč - ČJŠ
- PS 80/5, 6
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- am/is/are/was/were: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/Past_simple_-_To_be_vp264582qt
 - The lion and the mouse: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf
 

třídní schůzky on-line přes Teams v 17:30
- přihlašte se přes účet dítěte
- schůzku najdete buď v kalendáři, nebo v týmu t2017a

středa 28. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - řeč přímá a nepřímá
- PS 85
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- nerostné bohatství
- kontrola PS 31
- referáty - Pardubický kraj
- uč. 11
- PS 14
- zápis: Pardubický kraj - mimořádně není na rajčeti, ale v Teams - tým vlastivěda - výukové materiály

anglický jazyk A1
- was / were https://www.liveworksheets.com/yr18112if
 - story - Jack and the beanstalk: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/jack-and-the-beanstalk
 - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-jack-and-the-beanstalk-worksheet.pdf

matematika
- MŠ 27/19, 20
- PS 13/5

přírodověda
- ekosystém rybník - uč. 72-74
- PS 42
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077996

český jazyk - čtení
http://gramar.in 4. ročník, čtení s porozuměním, Lililinda Superhvězda

čtvrtek 29. 4.
matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - nerovnice uč. 30/7
- PS 21/4, 5
http://matika.in  M1 - násobilkové obdélníky, M2 výstaviště

anglický jazyk A1 on-line přes Teams půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola práce z Út a St
- PB 76
- AB 76

český jazyk
- PS 86
- Myšák 72-73

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 30. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - slovní druhy
- PS 87
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9.55
- ekosystém rybník
- uč. 75
- kontrola PS 42
- PS 43
- referáty
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077995

matematika
- do sešitu MŠ vyřeš nerovnice:
5 < x < 19
y < 53-19
z > 270+40
Ke každé napiš alespoň tři řešení.
- PS 21/6, 7

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

Příští týden se testujeme ve své třídě testy Singclean v 8:00.
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

pondělí 3. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- průmysl - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1484759513
 - uč. 35
- PS 32

anglický jazyk A1
- worksheet - Let's colour 
- role play - Lock and Key PB 77 (nácvik ve skupinách - zítra budete předvádět)

matematika
- PS 42
- PS 43/1, 2, 3, 4

vv
- nanuk
https://i.pinimg.com/564x/a3/eb/2c/a3eb2c3e1af127dc0ee0fde4cb26eda1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/30/03/51/300351a1b831d8cee257e72917a334c1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/c1/18/44/c11844bdb5c9c2205d7fc8d9ff040be7.jpg

úterý 4. 5.
český jazyk
- PS 88
- čítanka 28-30
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

matematika
- MŠ - uč. 38/2
- PS 23/1, 2, 3
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

anglický jazyk A1
- Starters practice test - Reading and Writing (vzorový test z časopisu Play)
- Lock and Key 77 - role play - předvedete scénky, které jste včera nacvičili

středa 5. 5.
český jazyk
- PS 89
- čítanka 31-34

anglický jazyk A1
- AB 77
- AB 87/8
- dodělávky v AB - Měly by být hotovy strany 4-77 a 82-87
- Kdo je hotov - Shrek

matematika
- MŠ uč. 38/3
- PS 23/4, 5, 6
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli 

přírodověda
- prezentace projektů Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 6. 5.
První stupeň už se testuje jen v pondělí. Dnes se tedy netestujete.
matematika
- MŠ uč. 39/5
- PS 11/1, 2
- dodělávky - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- PS 91
- čítanka 35-36
- dodělávky v PS - Už by vám měla chybět jen strana 92, kterou budete dělat v pátek. Kdo bude mít v pátek v PS vše hotovo, může PS odevzdat. Ostatní si vezmou sešit domů na doplnění a odevzdají další prezenční týden.

anglický jazyk A1
- worksheet - comparatives 
 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj
 - dodělávky v AB / Shrek

vlastivěda
- prezentace referátů
- uč. 11 Olomoucký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485003830
 - PS 15

pátek 7. 5.
český jazyk
- PS 92
- čítanka 37-39
- dodělávky v PS. Mělo by být hotovo všechno. Kdo má vše hotovo, odevzdá. Komu něco chybí, vezme PS domů doplnit a odevzdá další týden prezenční výuky.

přírodověda
- Vzhůru na přírodovědu

matematika
- MŠ - uč. 39/9
- PS 11/3, 4
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- dokončení včerejší práce z vlastivědy
- aktivity venku

vv
- baby Dory
https://i.pinimg.com/564x/be/19/38/be1938f6e50395e55d1b4c9bf5a6d265.jpg

pondělí 10. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- Myšák 74-75

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- PB 78-79
- AB 78
- games
- samostatně - vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485156178
 

matematika on-line přes Teams v 11:05
- sešit geometrie - grafický součet, rozdíl a násobek úsečky
- PS 29
- opakování obsahu

vlastivěda
- Ochrana přírody - uč. 36-38
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485155330
 - PS 3/6
- quizizz - půda, zemědělství, nerostné bogatství, průmysl - kód 13854250

úterý 11. 5.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS z pondělí
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - uč. 43
- římská čísla - PS 8/1, 2, 3

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - shoda podmětu s přísudkem - kód 43106474
- ČJŠ - kaminet.cz - slovní druhy 2, 3, 4
- Myšák 76-77

anglický jazyk A1
- AB 79
- do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485471877
 - do sešitu Vocabulary  https://img34.rajce.idnes.cz/d3402/16/16969/16969871_693f3220a643ac88095483bf0ab12d8c/thumb/20210510_213426.jpg?ver=0

středa 12. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - kaminet - slovní druhy 2, ž
- Myšák 78-79

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Ochrana přírody
- referát - Moravskoslezský kraj
- uč. 12
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485492383
 - PS 16

anglický jazyk A1
- AB 80-81
- sešit Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485521270

matematika
- PS 24/1, 2, 3, 4

přírodověda
- Člověk a příroda - uč. 76, 77
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485513082
 - PS 44
- Na přírodovědu na příští týden si připravte informace, případně obrázky na projekt Chráněná krajinná oblast/ Národní park. Vyberte si buď CHKO, nebo NP z České republiky. Nachystejte si alespoň 10 informací. Projekt bude mít alespoň dva obrázky (můžou být kreslené ručně, nebo vytištěné). Projekt nedělejte doma - budete ho vytvářet i prezentovat ve škole. Nezapomeňte si ale přinést připravené informace.

český jazyk
http://gramar.in
         - 4. ročník, čtení s porozuměním, Straka v říši Entropie

čtvrtek 13. 5.
obecné informace - V úterý 25. 5. proběhne focení tříd. Cena třídní fotky je 45 Kč, cena individuální fotky je 25 Kč.

matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- quizizz - zlomky - kód 20401578
- kontrola PS
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
- římská čísla PS 8/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 81
- games
- v AB doplňte chybějící cvičení a doneste ho příští týden do školy ke kontrole

český jazyk
https://skolakov.eu/
          - 4. ročník, pravopisná cvičení, vyjmenovaná slova po B (procvičte on-line, nepřepisujte do sešitu)
- čítanka 40-44

vlastivěda
- odučeno včera on-line - viz zadání ze středy
 

pátek 14. 5.
Od příštího týdne končí rotační výuka, chodí se do školy každý týden. Nejasnosti v učivu můžete i nadále konzultovat přes chat v Teams.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - školákov - vyjmenovaná slova po L
- Myšák 80-81
- Doplňte dodělávky v Myšákovi - měla by zůstat prázdná jen dvojstrana 82-83 na pondělí. Příští týden se bude Myšák odevzdávat ke kontrole.

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- Člověk a příroda
- Příroda v létě - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485685241
 - prezentace projektů, nebo Vzhůru na přírodovědu
- Příští týden si nezapomeňte do školy vzít věci na projekt CHKO/NP. Přineste také PS ke kontrole. Pokud vám něco chybí, před odevzdáním to doplňte.

matematika
- PS 24/5, 6, 7, 8

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 17. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - hrady - uč. 40-41 - přečíst, říct si ve skupině, kdo kde byl
- zápis - Cestovní ruch - památky UNESCO: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485761321
 - PS 33 (s pomocí učebnice 56, 57)
- ve čtvrtek bude na řadě referát Zlínský kraj

anglický jazyk A1
- AB 86/0, 1
- AB 83
- worksheet - Play - Let's colour
- dodělávky v AB - kdo má hotovo, odevzdá
- speaking games

matematika
- síť krychle - video: https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo
 - síť kvádru - video: https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8
 - PS 44

výtvarná výchova
- summer bucket list - vytvořte ilustrovaný seznam přání na léto: https://i.pinimg.com/564x/d5/48/01/d5480145028f6ed16b9f494db9e95c6a.jpg

úterý 18. 5.
český jazyk
- vyjmenovaná slova po M - prac. list 33-34
- Myšák 82-83
- dodělávky - co komu chybí z Myšáka. Kdo má vše, odevzdá.

matematika
- MŠ - 44/8
- video - jízdní řády https://www.youtube.com/watch?v=crnTxHLqe9c
- PS 10/1, 2

anglický jazyk A1
- pracovní listy z časopisu Play - 19, 20, 21, 22 (ukázka, jak vypadají některé části poslechového testu Starters)
poslech k pracovním listům najdete zde: https://www.bridge-online.cz/en/casopis-play/play-january-february-2021/
 Po otevření klikněte na "Audio MP3" - vyberte postupně poslechy 9, 10, 11.
- pracovní list z časopisu Play - Let's colour! str. 14 - procvičení ,,to be", ,,can"
- games

středa 19. 5.
český jazyk
- opakování - vyjmenovaná slova po P - prac. list 36-37
- čítanka 45-47
- pokud někomu ještě chybí práce z PS ČJ, nebo z Myšáka - doplní. Po doplnění všeho odevzdá.

anglický jazyk A1
- worksheet 4, 5 - What are they doing?
      - poslech ke cvičení je na https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-may-june-2021/
 Audio MP3 - 1
- dodělávky - co, komu chybí v AB. Kdo má všechno hotovo, odevzdá.
- games

matematika
- MŠ - uč. 44/9, 10
- PS 10/3
- na zítra si přineste i rýsovací potřeby - chybí nám už v PS hlavně geometrie
- pokud zbude čas - procvičování římských číslic na mazací tabulky (prosím promítnout na interaktivku) - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm

přírodověda
- prezentace starších projektů - neživá příroda
- Projekty CHKO/NP - tvorba projektů.
Zadání - alespoň 10 informací a dva obrázky ke zvolenému NP/CHKO. Práci bude možné dokončit v pátek.

český jazyk
- čtenářská dílna: Cca 20 minut čtení vlastní knihy, potom sdílení ve dvojicích (řeknou si, co četli), potom cca 4 řeknou, o čem četli, celé třídě
- Děti, které nesplnily některý kvíz, místo čtenářské dílny doplňují chybějící kvízy.

čtvrtek 20. 5.
matematika
- MŠ - uč. 44/13
- video - střed úsečky https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8
- PS 25/1, 2, 3
- kdo nedělal kvíz na quizizz z minulého týdne, dopíše ho na papíře

český jazyk
- vyjmenovaná slova po S - prac. list 39-40
- čítanka 48-51
- do příštího čtvrtka - Sloh ,,Z českých dějin" - přečíst v uč. 175-176 pověst o sv. Václavovi. Připravte si na papír vlastními slovy převyprávěnou jinou pověst. Rozsah alespoň 10 vět + alespoň 1 obrázek.

anglický jazyk A1
- worksheet - Your story (z časopisu Play)
- games
- kdo ještě neodevzdal práce, které se prezentovaly na on-line hodinách - doplní

vlastivěda
- referát - Zlínský kraj (příště se připraví Jihomoravský kraj)
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1486122676
 - PS 17

pátek 21. 5.
český jazyk
- vyjmenovaná slova po V - prac. list 42-43
(Pokud by stále nešla kopírka, tak místo toho do sešitu ČJŠ - https://skolakov.eu/ - český jazyk 4. ročník -> pravopisná cvičení -> pravopisný zásobník - vyjmenovaná slova po V. Prosím promítnout na interaktivku.)
- čítanka 52-54
- pokud zbude čas - prezentace slohů - Tipy na výlet

přírodověda
- prezentace starších projektů - neživá příroda
- práce na projektu NP/CHKO (příští přírodovědu už se bude prezentovat)
 

matematika
- zlomky MŠ 44/14
- PS 25/4, 5
- pokud zbude čas - na interaktivce - http://zlatka.in Spoření

český jazyk 
- prezentace slohů - Tipy na výlet, pracovní postup

vv
- pyramida https://i.pinimg.com/564x/71/b4/3a/71b43a517e52a14da17e3f10af95fad1.jpg

pondělí 24. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - uč. 42-43 (povídání ve skupinách, kdo kde byl)
- opakování PS 5
- hry na opakování, nebo video - Pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

anglický jazyk A1
- worksheet - word order
- speaking wheel: https://wordwall.net/resource/16606105/question-wheel
- games

matematika
- povrch krychle a kvádru - buď uč. 47, 48, nebo video https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw
 https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo
 - PS 45
- můžete zkoušet vlastní sítě na čtverečkovaný papír

úterý 25. 5.
český jazyk
- opakování vyjmenovaných slov po Z
- čtení
- DÚ - quizizz - přímá řeč - kód 43009690 Před kvízem doporučuji připomenout si psaní znamének, malých a velkých písmen z oranžových tabulek v uč. str. 188, 189, 190.

matematika
- opakování - písemné sčítání a odčítání (obtížnost viz test na konci učebnice)
- opakování - obvod čtverce - PS 37/4, 5, 6

anglický jazyk
- worksheet - present continuous
- games
- kdo ještě nedoplnil AB, doplní a odevzdá

středa 26. 5.
Focení bylo posunuto na dnešek.
český jazyk
- opakování - vyjmenovaná slova - mix
- čtení

anglický jazyk A1
- worksheet - present continuous
- games

matematika
- opakování - násobení a dělení zpaměti (obtížnost viz test na konci učebnice)
- obvod rovnoběžníka - PS 33/1, 2

přírodověda
- prezentace projektů NP/CHKO
- Vzhůru na vlastivědu

český jazyk - čtenářská dílna
- číst vlastní knihu cca 20 minut
- sdílení ve dvojicích, o čem četli
- cca 4 děti řeknou celé třídě, o čem četly

čtvrtek 27. 5.
matematika
- opakování - slovní úlohy (obtížnost viz test na konci učebnice)
- obvod rovnoběžníku PS 33/3, 4

český jazyk
- opakování - slova s předponami
- čtení

anglický jazyk A1
- Bucket list - napsat činnosti, které byste chtěli dělat v létě, nebo místa, která byste chtěli navštívit apod. Podobně, jako jste dělali česky na VV. Můžete používat slovníček.
- games

vlastivěda
- referáty - Jihomoravský kraj
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1486809184
 - PS 18

pátek 28. 5.
český jazyk
- ě/je - opakování
- čtení

přírodověda
- prezentace referátů
- Vzhůru na přírodověda

matematika
- opakování - převody jednotek (obtížnost viz test na onci učebnice)
- obvod mnohoúhelníku - PS 38/1, 2, 3
(Od včerejška je na quizizz vypsaný kvíz na sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Kód 62753882. Vypracujte do středy.)

český jazyk 
- prezentace slohů
(Pusťte prosím děti přihlásit se do Teams. Slohy budou v týmu ČJ ve složce Soubory - Výukové materiály.)

vv
- Andy Warhol - muffiny nebo donuty (nakreslit 4, každý jinak ozdobený a s jiným pozadím):
https://thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholTemplateCupcake.pdf
https://thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholTemplateDoughnut.pdf
 https://i2.wp.com/thecraftyclassroom.com/wp-content/uploads/2020/07/WarholArtProjectForKids-1.jpg

pondělí 31. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - divy přírody - uč. 44-45 - cca ve čtveřici si řekněte, kde jste byli, nebo kam se chcete podívat
- opakování PS 6
- video - Pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
- pro zájemce na doma: Pokus - krápníky ze soli: http://kmd-trinec.blogspot.com/2010/01/stalagtit-stalagmit.html

anglický jazyk A1
- hidden pictures - Morning rush
- restaurant writing + presentation
- games

matematika
- obvod mnohoúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=XhMGjDckBUk
- PS 38/4, 5
- opakování - PS 39

vv
https://i.pinimg.com/564x/07/a3/4c/07a34ccfc10cc7780094cdc3c29cde33.jpg

úterý 1. 6.
český jazyk
- opakování podstatných jmen - prac. list 18
- čítanka (cca 3 stránky od toho, kde jste skončili minule - podle toho, jak vyjde konec příběhu)

matematika
- MŠ - uč. 58/1 (opakování písemného násobení)
- PS 43/5, 6, 7

anglický jazyk A1
- video Gruffalo: https://www.youtube.com/watch?v=X_EM-iZNguo
 - worksheet - Gruffalo: fox, owl
https://www.liveworksheets.com/iq732397xe
https://www.liveworksheets.com/qa743128ai
- games

středa 2. 6.
český jazyk
- prac. list 19 - opakování podstatných jmen
- čítanka 40-44
- komu něco chybělo v PS ČJ, nebo v Myšákovi - doplní a HOTOVÉ odevzdá. Doporučuji před odevzdáním vyměnit sešit se sousedem a vzájemně si ho projít. 

anglický jazyk A1
- The princess and the dragon
video: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-princess-and-the-dragon
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-princess-and-the-dragon-worksheet.pdf
 (Nelekněte se sloves v minulém čase, která jste ještě nedělali. Kontext je pochopitelný z videa.)
- komu něco chybí v AB, doplní a HOTOVÉ odevzdá

matematika
- MŠ - uč. 58/2, 5
- PS 46/1, 2, 3

přírodověda
- prezentace referátů, které se ještě nestihly
- prac. list - 33, 34 - opakování živé přírody
- pokud bude čas - výroba deskové hry na téma přírodověda

český jazyk
- čtenářská dílna
- komu chybí něco v PS, quizizz, projektech, nebo slohu, doplňuje místo čtení chybějící práci

čtvrtek 3. 6.
matematika
- MŠ 58/3, 6
- PS 46/4, 5, 6
Sepište prosím společně seznam stránek a cvičení, které jste s ostatním suplujícími nedělali. Vypíšu je postupně znovu. 
Kdo ještě neudělal na quizizz kvíz na sčítání zlomků, doplňte ho. Má ho zatím jen cca 9 lidí a zítra se zavírá.
Kód 6275 3882

český jazyk
- podstatná jména - prac. list 22 (V Teams v ČJ máte tabulku pro případ, že zapomenete určování podstatných jmen a sloves. Doporučuji stáhnout do telefonu.)
- čítanka

anglický jazyk A1
- word order 
- hidden pictures - Busy day
- odevzdání doplněných AB

vlastivěda
- referát - kraj Vysočina
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1487657318
 - PS 19

pátek 4. 6.
český jazyk
- podstatná jména - prac. list 23
- čítanka
- rozdání knížek

přírodověda
- prezentace zbývajících projektů
- pracovní list 33 a 35 - opakování
- Vzhůru na přírodovědu
- odevzdejte ke kontrole HOTOVÝ pracovní sešit

matematika
- MŠ - uč. 58/4 i se zkouškou
- společně sepsat, které stránky v PS se během střídání suplů přeskočily. Společně domluvte jednu stranu a půlku z ní doplňte.
- doplnit chybějící quizizz

český jazyk
- prezentace slohů - převyprávění pověsti

vv
- podívejte se na video od Mary Doodles - Tips on drawing hair (How to art): https://www.youtube.com/watch?v=ewG-cblJ1fw
 - nakreslete obličej s vlasy - využijte, co jste viděli na videu (můžete jich zkusit víc)

pondělí 7. 6.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- poznáváme naši vlast - uč. 46-47 - cca ve čtveřici si řekněte, kde jste byli a kam byste chtěli
- PS 22, 23 - některé informace bude potřeba hledat na internetu
- pexeso - kraje - https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
 (Ve čtvrtek bude referát Jihočeský kraj.)

anglický jazyk A1
- reading - My bedroom 
- Grammar box 65, 66 - You read, I write - práce ve dvojici. Máte každý úryvky stejného textu, dopisujete do něj, co vám přečte soused ze své části.
- games

matematika
- připomeňte si na videu síť a povrch krychle: https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU
- prac. list - síť a povrch krychle
- doplňování - co komu chybí v PS (Pokud si nebudete vědět rady s učivem, napište mi do chatu v Teams.)

vv
- potápění https://i.pinimg.com/564x/fa/12/b6/fa12b62d0844cc0c8d4e6d423e227a24.jpg
1. vrstva - různé odstíny modré, bílé apod. - voda
2. vrstva - nalepit postavičku potápěče

úterý 8. 6.
český jazyk
- prac. list 45 (opakování sloves)
- čítanka 41-44
- dodělávky - co komu chybý v PS a v Myšákovi

matematika
- pracovní list 32 (opakování + - . : do milionu)
- doplňování - co komu chybí v PS

anglický jazyk A1
- práce ve dvojici - Grammar box 72 - zjišťujete chybějící informace od souseda pomocí otázek obsahujících was/were
- reading box 93 word chain (Jsou tam i cca 3 slova v minulém čase, který jste nedělali. Požádejte o pomoc paní učitelku.)
- games

středa 9. 6.
český jazyk
- pracovní list 46 (procvičování sloves)
- čítanka 45-47
- dodělávky - co komu chybí v PS a v Myšákovi

anglický jazyk A1
- grammar box 47 - The Brillmobile
- pronunciation box 84 - Tricky sounds 1
- games
- dodělávky - co komu chybí z AB a z projektů

matematika
- připomenutí římských čísel - videa - Matýskova matematika:
https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc
https://www.youtube.com/watch?v=IhPynFHe23I
https://www.youtube.com/watch?v=V7eUoc7I9E4
- prac. list 34 - římská čísla
- dodělávky - co komu chybí v PS

přírodověda
- výroba deskové nebo karetní hry na témata z přírodovědy 4. ročníku (ekosystémy, živá příroda, neživá příroda)
     - hra musí obsahovat alespoň 5 otázek o rostlinách, 5 o živočiších, 5 o neživé přírodě, 5 o ekosystémech (les, pole, voda...), 5 o ochraně přírody
- čtvrtky jsou k dispozici ve skříňce pod bývalou knihovničkou
- při tvorbě hry se můžete dívat do učebnice, nebo do přehledu živé přírody (hromádka zelených knížek na parapetu u učitelského stolu)
- můžete tvořit sami, nebo ve dvojici

český jazyk
- čtenářská dílna:
   - 20 minut čtení vlastní knihy
   - pak sdílení ve dvojici
   - pak cca 4 děti řeknou celé třídě, co četly
 

čtvrtek 10. 6.
Doma se všichni podívejte do chatu v Teams, jestli nejste v konverzaci ,,Chybějící slohy a projekty". Pokud ano, najděte v souboru ve zprávě, co vám chybí. Bleskurychle doplňte. Doplněné práce buď pošlete přes chat v Teams, nebo odevzdejte ve škole nejpozději do 16. 6., abych je stihla projít před uzavřením klasifikace.

matematika
- prac. list 23
- dodělávky v PS

český jazyk
- prac. list 47
- čítanka 48-51
- dodělávky PS a Myšáka (14 lidí už má v pořádku - pomůžou těm, kteří doplňují.)

anglický jazyk A1
- pronunciation box 103 - Tricky sounds 2
- pronunciation box 80 - Cutlery chant
- games / Komu chybí projekty, nebo AB - místo her doplňuje chybějící práci.

vlastivěda
- referáty - Jihočeský kraj (příští týden Plzeňský)
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1488523891
- PS 20

pátek 11. 6.
český jazyk
- prac. list 48 - opakování sloves
- čítanka 52-54

přírodověda
- komu ještě něco chybí v PS, doplňuje chybějící práci
- vytvořte plakát na téma Stromy, keře, byliny. V plakátu bude alespoň 15 informací a alespoň 9 obrázků. Při práci se můžete dívat do knížky Přehled živé přírody (zelená - na parapetu u učitelského stolu).
- pokud máte u sebe přírodovědné hry, které jste vyráběli ve středu, můžete si je zahrát

matematika
- prac. list 51 - opakování písemného dělení
- dodělávky - co komu chybí v PS

český jazyk
- prezentace slohů - převyprávění pověsti
- nový sloh - uspořádání vět v textu: uč. 193/1 - odpovědi písemně na papír
194/2 ústně
195/3 ústně

vv
- podívejte se na návod na velrybu https://www.youtube.com/watch?v=37FfGKjgZKk&t=403s
 - nakreslete svoji velrybu (+ vybarvěte a doplňte pozadí)

pondělí 14. 6.
Připomínám, že termín odevzdání chybějících slohů a projektů je do 16. 6., protože 18. 6. se uzavírá klasifikace.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - dějiny - uč. 48-49, ve skupině si říct, kde byli, a kam by se chtěli podívat
- PS 24, 25
- video - pexeso - kraje: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

anglický jazyk A1
- prac. list 4, 5 (to be, who, přivlastňovací zájmena)
- games / Komu chybí něco v AB, doplňuje chybějící práci.


matematika
- prac. list 46 - síť a povrch kvádru
- dodělávky - co komu chybí v PS (Kdo má hotovo, pomáhá.)

vv
- dokončení potápěče https://i.pinimg.com/564x/fa/12/b6/fa12b62d0844cc0c8d4e6d423e227a24.jpg
- letní pití https://i.pinimg.com/564x/99/b9/c7/99b9c7d034829f32565cdeb480083941.jpg
 https://i.pinimg.com/564x/7c/f7/2b/7cf72b18df41f1b82344a280c5d460d5.jpg
 https://i.pinimg.com/564x/6c/e2/df/6ce2df7cba0237225aa4dbab4f0a2970.jpg
 Můžete použít i jiné ovoce, než je v ukázkových obrázcích.

úterý 15. 6.
český jazyk
- prac. list 51 - slovesa
- prac. list - Barevná ČJ 47 - shoda podmětu s přísudkem
- čítanka 55-57

matematika
- prac. list. 38, 48 - stavby z krychlí
- dodělávky v PS (rozvrhněte si práci tak, abyste ji stihli dokončit do pátku)
- Kdo má vše hotovo, pomáhá ostatním, nebo si začne procházet učebnice: roztržené zalepí, popsané vygumuje apod.
Učebnice, které jsou školy a budou se odevzdávat:
matematika Alter - díly 1, 2, 3 (žlutá, modrá, červená)
český jazyk SPN (zelená)
čítanka Nová škola (oranžová)
přírodověda Taktik (modrá)
vlastivěda - Taktik - 2 díly: Nejstarší české dějiny (oranžová), Naše vlast (modrá)

anglický jazyk A1
- prac. list 8, 10 - In the classroom - instructions
- games

středa 16. 6.
český jazyk
- prac. list 54, 55 - slovesa
- prac. list 48 - shoda podmětu s přísudkem
- čítanka 58-60
- komu ještě stále něco chybí z Myšáka nebo PS, doplňuje

anglický jazyk A1
- prac. list 11, 12 - Wh-questions, reading
- games / dodělávky v AB

matematika
- prac. list 53
- dodělávky v PS

přírodověda
- prac. list živočichové (Pracujte s přehledem živé přírody a s učebnicí.)
- Vzhůru na vlastivědu

český jazyk
- čtenářská dílna - cca 20 minut čtení vlastní knihy, potom sdílení ve dvojici, potom cca 4 děti řeknou všem, co četly

čtvrtek 17. 6.
matematika
- prac. list 67
- dodělávky v PS

český jazyk
- prac. list 56 - slovesa
- prac. list 49 - shoda podmětu s přísudkem
- čítanka 61-63

anglický jazyk A1
- prac. list 14, 15 - My bedroom, furniture
- games

vlastivěda
- referát - Plzeňský kraj
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1489518042
- PS 21

pátek 18. 6.
obecné informace:
Pokud chybíte, řekněte prosím rodičům, aby posílali omluvenky mně. Ostatní vyučující nemají v systému oprávnění k omlouvání hodin.
Pokud se chystáte odjet na prázdniny dříve, nezapomeňte před odjezdem odevzdat učebnice a odvézt si domů veškeré svoje věci.
Učebnice, které jsou školy a budou se odevzdávat:
matematika Alter - díly 1, 2, 3 (žlutá, modrá, červená)
český jazyk SPN (zelená)
čítanka Nová škola (oranžová)
přírodověda Taktik (modrá)
vlastivěda - Taktik - 2 díly: Nejstarší české dějiny (oranžová), Naše vlast (modrá)
Pokud jste některou učebnici ztratili, dokupte ji před odevzdáváním (knihy Dobrovský v Arkádách, nebo Luxor na Václavském náměstí). Pokud jste knížku poničili, připravte si peníze na zaplacení podle typu knihy a rozsahu poškození (obecně - ty tlusté v pevných deskách bývají dražší). Učebnice se budou odevzdávat v pátek 25. 6.

Vaše věci, které je potřeba před prázdninami odvézt:
kufříky
portfolia
polštářky
hrnečky
rostliny
knihy na čtenářskou dílnu
věci na TV
svoje obrázky a projekty
veškeré věci z lavice
veškeré věci z poliček a parapetů
věci ze skříněk na chodbě i v šatně
někdo má ještě v krabici nad umyvadlem košilky do portfolia a gumičky
Rozvrhněte si vyklízení tak, abyste zvládli buď věci odnést postupně, nebo odvézt s někým, kdo vám pomůže. Ve třídě není možné nechávat věci na příští rok. Já budu také veškeré svoje věci vystěhovávat.

Při vyklízení myslete na to, abyste NEVYHODILI PS z vlastivědy - zeměpisnou část. Budete z něj příští rok dělat Evropu.

český jazyk
- prac. list 58 - slovesa
- prac. list 50 - shoda podmětu s přísudkem
- čítanka - 64-68

přírodověda
- prac. list - rostliny a houby (Pracujte s učebnicí a Přehledem živé přírody)
- Vzhůru na přírodovědu
- pokud zbude čas, proberte si lavice od odpadků a projděte si, jestli máte všechny učebnice

matematika
- prac. list 68
- dodělávky v PS

český jazyk
- pokud ještě máte neodprezentované slohy Pověst - prezentujte
- kdo měl ještě něco doplnit, nebo vůbec neodevzdal některý PS ke kontrole, nechá je buď v poličce u umyvadla, nebo na učitelském stole (odpoledne si je vyzvednu)
- pokud máte ještě nějaké neodevzdané práce, které nemůžete poslat přes Teams, nechte je položené na stole. Co nebude odevzdané dnes, nelze započítat do klasifikace. Velké množství neodevzdaných prací může zhoršit známku na vysvědčení oproti průměru v Bakalářích.

vv

- doporučuji dnes odnést domů kufřík a výtvarné potřeby. Na pondělí už zadám práci tak, aby stačily pastelky.
- Kubismus - podívejte se na video, pak vytvořte stejným stylem svůj obrázek. Nemusíte dělat kuře apod., ale myslete na to, aby byl vámi zvolený základní obrázek dostatečně jednoduchý, aby šel tímto stylem upravovat.
https://www.youtube.com/watch?v=oIbHzOrHBBE

pondělí 21. 6.

organizační informace:
Zapište si do ŽK, že 24. 6. není odpolední vyučování.
25. - 29. 6. budete končit ve 12:45 
30. 6. vysvědčení - konec cca 10:00

Kdo ještě neodevzdal PSČJ, PSM, PSPř, AB (skupina A1), nebo mu něco chybělo, strany vyfotí a pošle přes chat v Teams. Hlavně ti, kterým chyběly víc než tři strany.

Domluvte se prosím s paní učitelkou Kristýnou Mayerovou, jestli by od vás vybrala peníze za fotky. Fotky jsou u paní hospodářky Dirové.

Učebnice se budou vybírat v pátek 25. 6. Pokud odjíždíte dříve, nezapomeňte učebnice odevzdat před odjezdem a odvézt si všechny věci.

český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- uč. 50-51 - přečíst a ve skupině si říct, kdo kde byl
- PS 24, 25
- dodělávky v PS 
Evropu nechte prázdnou, budete ji dělat příští školní rok ve druhém pololetí. PS si necháváte u sebe a neztratíte ;)

anglický jazyk A1
- prac. list 16, 17
- games / dodělávky v AB

matematika
- pracovní list 45
- kdo je hotov, může si půjčit geodesky

vv
https://www.youtube.com/watch?v=VZ_hG5P65qA
 Podívejte se na návod ve videu a nakreslete vlastní zmrzlinářské auto.

úterý 22. 6.
český jazyk
- prac. list 48, 51
- čítanka 148-150

matematika
- prac. list 32
(Kdo je hotov - ,,oříšky" v učebnici - str. 60)
 
anglický jazyk A1
- prac. list 18, 19/3, 5
- games

středa 23. 6.
český jazyk
- prac. list 60 a 52
- čítanka 151-153
- Doma se všichni podívejte do chatu v Teams, jestli jste se neocitli ve skupině ,,Chybějící práce v PS a neodevzdané PS". Pokud ano, doplňte, co vám chybí. Pokud jste i přes spoustu času na dodělávání vynechali v sešitech tolik práce, že ji nestihnete doplnit, doporučuji se příští rok přihlásit na doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem (pokud se ho ve škole podaří otevřít).

Nezapomeňte dát rodičům podepsat v ŽK, že zítra není odpolední vyučování.

anglický jazyk A1
- spojeno se druhou půlkou - film

matematika
- prac. list 51
- kdo je hotov - oříšky z učebnice 61

přírodověda
- prac. list NP Šumava

český jazyk
- čtenářská dílna - 20 minut čtení vlastní knihy, pak sdílení ve dvojici, pak cca 4 děti řeknou celé třídě, co četly.
Tato čtenářská dílna je poslední, doporučuji rovnou odnést domů vlastní knížky.

čtvrtek 24. 6.
matematika
- prac. list 101 (Pokud jste zapomněli, jak se některé prostředí řeší, podívejte se sem: http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi , nebo se poraďte s těmi, kteří se podle Frause učili na minulé škole.)
- kdo je hotov - oříšky - uč. 62 (pokud máte ještě učebnici u sebe)

český jazyk
- prac. list 62, 53
(pokud máte ještě čítanku u sebe - čít. str. 155-158)

anglický jazyk A1
- spojeno se druhou půlkou - film

vlastivěda
- uč. 52-53
- prac. list 
 

Průběžně - třídnické práce, hry.

pátek 25. 6.
Třídnické práce. Odevzdávání učebnic.
Pokud odjíždíte dříve a nepřijdete příští týden do školy, nezapomeňte si odnést veškeré věci ze třídy i ze skříněk. Klíč od malé skříňky na TV odevzdejte. Zjistěte, jestli vám skříňka v šatně zůstane příští rok. Pokud ne, odevzdejte i klíč od skříňky ze šatny.

28. - 29. 6. budete končit ve 12:45 
- třídnické práce
- čištění skříněk, lavic, židlí
- vyklízení třídy

- hry

30. 6. vysvědčení - konec cca 10:00